News
93

5 tips om de werknemerservaring te boosten

Beste lezers, gelukkig nieuwjaar! Ook dit jaar delen we onze gedachten en vragen over de HR-wereld met jullie.

We beginnen alvast met twee keer goed nieuws. Ten eerste komt er een grote verrassing voor de 100ste editie van OpenSpace. Ten tweede een evenement in april waar we elkaar kunnen ontmoeten 🥳.

Voor sommigen was 2021 meer een soort van "2020, deel twee". Een soort déjà-vu. We hopen natuurlijk dat 2022 geen deel 3 wordt.

We hebben goede redenen om optimistisch te zijn over 2022 omdat de ondernemingen, werknemers, tools en workflows de voorbije 24 maanden voortdurend mee zijn geëvolueerd met de situatie, zodat iedereen in alle comfort kan werken. Dat welbevinden staat ook centraal in een breder concept dat bekendstaat als de 'werknemerservaring'.

Het is meteen ons eerste thema van het jaar.

Nieuwsbrieven

 • Onze werknemers in het middelpunt in 2022

  In juli 2015 maakte het Amerikaanse bedrijf Amazon een zware interne crisis door. De oorzaak: de vernietigende getuigenis van verschillende werknemers in een artikel in de New York Times. Ze hekelden de genadeloze concurrentie binnen het bedrijf, het extreme darwinisme, de druk om maximaal te presteren, werknemers die worden aangemoedigd om elkaar de grond in te boren en vergaderingen waar je de ideeën van collega's hoort af te schieten. En tot slot was er het totale gebrek aan empathie onderling. Vierentwintig uur na de publicatie van het artikel had Jeff Bezos, de baas van het e-commercebedrijf, contact opgenomen met al zijn werknemers en tussenpersonen aangesteld om deze situatie aan te pakken. Vandaag de dag staat de werknemerservaring er centraal.

  De 'werknemerservaring' is al een paar jaar een hot topic. Maar het is zoveel meer dan een modewoord. Het succes van een bedrijf staat of valt ermee. Lange tijd werden de werknemers beschouwd als ondergeschikt aan de diensten of producten die een bedrijf verkocht. Maar nu spelen ze een hoofdrol. Hun wensen en gevoelens over hun leven op de werkvloer zijn bepalend voor het personeelsbeleid. En ook voor het succes van een bedrijf. De pandemie heeft dat nog eens extra duidelijk gemaakt.

   

  Tip 1: bouw loyaliteit op in het nieuwe normaal

  Veel hr-managers zeggen dat werknemers sinds de coronacrisis veeleisender zijn geworden ten opzichte van hun werkgever. En die trend tekent zich duidelijk af in tal van sectoren. De personeelsdienst van Proximus deelde die informatie trouwens tijdens een webinar over dit onderwerp begin december. Het bedrijf zei dat zijn werknemers sinds het begin van de crisis veel kritischer en kieskeuriger zijn geworden wat management, feedback en flexibiliteit betreft. Ze aarzelen ook niet om te analyseren wat er elders wordt gedaan en aangeboden. Loyaliteit is de eerste uitdaging als het op een verbetering van de werknemerservaring aankomt. De verschillende managers van Proximus onderstreepten dan ook dat dit een prioriteit is voor 2022. Het is van essentieel belang om nieuwe hr-tools te ontwikkelen om talent aan het bedrijf te binden en de vinger aan de pols te houden om te weten wat de werknemers écht denken.

   

  Tip 2: bied uw werknemers praktische ondersteuning

  Wat voor uw medewerkers telt, is de dagelijkse realiteit waar ze soms mee worstelen. Veel werknemers klagen dat ze er compleet alleen voor staan wanneer ze met werkgerelateerde problemen of eisen te maken krijgen. Het is van het grootste belang dat ze daar hulp bij krijgen. U kunt bijvoorbeeld:

  • een interne FAQ opstellen,
  • een IT-helpdesk oprichten,
  • snelle en vereenvoudigde administratieve processen invoeren (voor het beheer van verlof, werktijden, afwezigheden door ziekte enz.),
  • of tevredenheidsenquêtes houden.

  Toegankelijk blijven en informatie uitwisselen zijn hier ook heel belangrijk. Tot slot moeten ook directe en indirecte managers aanspreekbaar zijn en bereid zijn te luisteren.

   

  Tip 3: probeer u in te leven 

  Goed naar anderen kunnen luisteren heeft een naam: empathie. De werknemerservaring is onlosmakelijk verbonden met dat gevoel van medeleven. Velen definiëren dit begrip als het vermogen van een persoon om zich in te leven in de emoties van een ander, zich in hun plaats te stellen, zich in hun schoenen te verplaatsen. In het bedrijfsleven zien we wel 'emotionele' empathie. Maar die heeft geen enkele waarde zonder de zogenaamde 'cognitieve' empathie, waarbij u de ideeën van iemand anders vanuit zijn of haar standpunt probeert te begrijpen. Met andere woorden: het vermogen om niet in iemand anders zijn schoenen te gaan staan, maar om in zijn of haar brein te kruipen.

  Vanuit hr-oogpunt mogen die twee complementaire begrippen geen plafond zijn, maar een springplank. Zeggen dat u een medewerker begrijpt is een fundamentele stap. Maar dat betekent niets als die woorden niet gepaard gaan met daden die een antwoord bieden op de gevoelens of ideeën die hij of zij overbracht. Dat kan door een dagelijks probleem van die werknemer op te lossen of door in te gaan op een specifiek verzoek (bijv. van bureau veranderen of samenwerken met een bepaalde collega). Na twee jaar crisis krijgen bedrijven te maken met een aantal terechte angsten en vragen van hun werknemers. Daarom moet empathie centraal staan in de relaties tussen bedrijf en werknemer.

   

  Tip 4: investeer evenveel in uw mensen als in uw producten

  Sinds een jaar of tien spreken we zelfs van 'symmetrie van de aandacht' wanneer we het hebben over de prestaties van een bedrijf en het management ervan. Daarbij wordt uitgegaan van een symmetrisch verband tussen de kwaliteit van de relatie van het bedrijf met zijn klanten enerzijds en die met zijn eigen werknemers anderzijds. Hoe meer werknemers tevreden zijn met de onderneming waarvoor ze werken, hoe meer ze zich ervoor inzetten en hoe groter de tevredenheid van de klanten zal zijn. Maar dat kan ook omgekeerd werken. Geëngageerde, betrokken werknemers zijn dus ontzettend belangrijk.

   

  Tip 5: werk aan de betrokkenheid

  Werknemers willen voelen dat ze worden gerespecteerd, dat ze deel uitmaken van het team en dat hun ideeën tellen. Dat weet iedere hr-manager. Alleen dan zullen ze hun beste beentje voorzetten om topkwaliteit te leveren, met innovatieve ideeën te komen en het bedrijf te helpen groeien.

  Hier volgen 7 belangrijke punten die bedrijven in gedachten moeten houden als ze betrokken werknemers willen. 

  1.  Een goed management is van cruciaal belang. Want werknemers verlaten meestal hun baas en niet hun job. U zult dus feedback, doorgroeimogelijkheden en coaching moeten aanbieden.
  2.  Een gelukkige werknemer is 12% productiever. Maar dat bereikt u enkel met respect en een goede relatie.
  3.  Een gezonde werknemer zal zich meer inzetten. En kost minder. Bied dus gerust sportmogelijkheden en gezonde maaltijden aan.
  4.  Een werknemer moet zich ook kunnen scharen achter de waarden van het bedrijf om zich betrokken te voelen. Dus deel de uwe en inspireer.
  5.  Een tevreden werknemer is een geëngageerde en trouwe werknemer. Het loon moet dus aantrekkelijk zijn en de doelstellingen en verwachtingen moeten duidelijk worden geformuleerd.
  6.  Ook de relaties tussen collega's zijn een bepalende factor voor betrokkenheid. Neem de tijd om uw werknemers te laten samenwerken en samen plezier te maken.
  7.  Geen motivatie zonder erkenning. Bedank en feliciteer werknemers die hun doelen bereikten of er hun uiterste best voor deden.

   

  En een laatste advies voor 2022: wees nooit spaarzaam met professionele complimenten aan het adres van collega's of personeel. Want het zijn vaak die kleine momenten die ons in de loop van onze carrière bijblijven.

Inspiratie

 • En in cijfers?

  In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht is de werknemerservaring niet alleen belangrijk voor grote ondernemingen. Investeren in de werknemerservaring levert uw onderneming geen windeieren op. Dat blijkt uit onderzoek van Jacob Morgan, auteur van The Employee Experience Advantage.

  Organisaties die investeren in de werknemerservaring:

  • worden 11,5 keer vaker vermeld in de lijst met Best Places to Work van Glassdoor
  • staan 4,4 keer vaker in de LinkedIn-lijst van meest aantrekkelijke werkgevers in Noord-Amerika
  • worden 28 keer vaker genoemd bij de meest innovatieve bedrijven in de lijst van Fast Company
  • prijken 2,1 keer zo vaak in de Forbes-lijst van 's werelds meest innovatieve bedrijven
  • staan 2 keer zo vaak in de Amerikaanse klanttevredenheidsindex

   

  Ook zien we dat – in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht – de werknemerservaring niet alleen belangrijk is voor grote ondernemingen. Het is meestal daar dat ze wordt onderzocht, getest en ingevoerd, soms op een meer gestructureerde manier, maar ook kleine bedrijven hebben er alle belang bij hun werknemers te vriend te houden.  

   

  Bron: https://www.forbes.com/sites/deniselyohn/2018/01/02/2018-will-be-the-year-of-employee-experience/?sh=2b3855a41c8f

 • Van begin tot eind

  U weet nu waarom en hoe u de werknemerservaring moet verbeteren. Maar weet u ook wanneer u dat moet doen? De ervaring van een werknemer in het bedrijf begint ... vóór zijn of haar fysieke aankomst en loopt door tot hij of zij vertrekt (en soms zelfs wat langer).

  De eerste e-mails en contacten met het oog op de aanwerving maken al deel uit van zijn of haar ervaring met het bedrijf. Werk dus vanaf het eerste moment aan een kwaliteitsvolle service en een echte vertrouwensband.

  Ook het vertrek, om welke reden dan ook, is een belangrijk moment. Blijf beschikbaar voor uw ex-werknemer voor administratieve opvolging of vragen.

  Het zijn die momenten, hoe kort ook in vergelijking met de tijd die de werknemer in uw bedrijf doorbracht, die lang blijven hangen en worden doorverteld. Ze kunnen een groot verschil maken voor uw imago en bij het aantrekken van talent.

Wist je dat?

 • 4%

  In bedrijven met een goede werknemerservaring zien we een stijging van de omzet met 4%, tegenover een daling met 1% in bedrijven met een slechte werknemerservaring.

  Bron: https://hbr.org/2017/03/why-the-millions-we-spend-on-employee-engagement-buy-us-so-little

   

  Voor wie nog dieper in dit onderwerp wil duiken:

  • Heleen Mes, Gea Peper, Employee Experience Happy people, better business Paperback Nederlands, 2018
  • 'The Employee Experience Advantage: How to Win the War for Talent by Giving Employees the Workspaces they Want, the Tools they Need, and a Culture They Can Celebrate' van Jacob Morgan, 2017
  • 'I Love It Here: How Great Leaders Create Organizations Their People Never Want to Leave' van Clint Pulver, 2021

   

  En in het Frans:

  • 'Boostez l'expérience collaborateur : La méthode pour attirer, engager, fidéliser en proposant une expérience mémorable (EYROLLES)', Paperback – September 27, 2018, Séverine Loureiro
  • L'expérience collaborateur : Faites de vos employés les premiers fans de l'entreprise ! Corinne Samama