Inspiratie

 • Japan: wereldkampioen voor werkende ouderen

  Japan vergrijst. 28 % van de bevolking is er 65 jaar of ouder. Daardoor wordt het steeds moeilijker om de pensioenen te blijven betalen. Als reactie hebben veel Japanners besloten om na hun wettelijke pensioenleeftijd aan de slag te blijven.

  Japan is dan ook het land waar de meeste 65-plussers ter wereld tewerkgesteld zijn. In 2017 bedroeg de tewerkstellingsgraad bij de 65- tot 69-jarigen maar liefst 54,8 % bij de mannen en 35 % bij de vrouwen.

  Zo vangt de bevolking de schaarste aan arbeidskrachten en de demografische crisis gedeeltelijk op.

  En in die context zijn er veel bedrijven die de pensioenleeftijd opschuiven of zelfs volledig afschaffen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Nojima, een merk van huishoudapparatuur dat nu geen uiterste pensioenleeftijd meer kent. Die leeftijdsgrens lag bij hen eerder op … 80 jaar.

 • Leeftijd is voor interpretatie vatbaar

  Goed nieuws: er zijn meerdere 'soorten' leeftijd. Het concept is dus voor interpretatie vatbaar.

  Allereerst is er de chronologische leeftijd: die wordt op uw identiteitskaart aangegeven door uw geboortedatum. Daarnaast is er de biologische leeftijd: hoe oud iemand eruitziet of zich lichamelijk voelt. De sociologische leeftijd is het hokje waarin de maatschappij ons onderbrengt (jongeren, derde of vierde leeftijd …) en tot slot is er de subjectieve leeftijd. Dit is hoe oud iemand zich mentaal voelt.

  Naarmate de medische wetenschap vooruitgang boekt, evolueert de leeftijd objectief mee. In de Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld een overweldigende meerderheid (75 %) van de 60- tot 75-jarigen geen cognitieve of fysieke klachten.

 • Sportcoaching, een hefboom voor resultaten

  'Mens sana in corpore sano'. We kennen allemaal dit Latijnse gezegde. Wat coaching betreft, slaat het de nagel op de kop. En we zouden iedereen die een bedrijfscoaching volgt zelfs warm kunnen aanbevelen om die te combineren met sportcoaching. Waarom?

  30% van de Belgen ouder dan 15 jaar brengt 5,5 tot 8,5 uur per dag zittend door. 29% krijgt amper lichaamsbeweging. (Eurobarometer van de Europese Commissie over sport 2019).

  Maar beweging verbetert de concentratie, het teamwerk en de motivatie, geeft energie, bevordert het welzijn en vermindert stress … Het heeft dus niets dan voordelen.

  Nieuwe uitdagingen en kansen worden dus des te sneller gerealiseerd als het lichaam fit is en het bedrijf een dynamisch imago uitstraalt!

  (Her)ontdek uw 'Welzijnsmenu voor 2022'  voor allerlei tips.

 • 3 verborgen voordelen

  Naast de directe voordelen heeft coaching ook 'verborgen' voordelen.

  • Het eerste is dat coaching de betrokkenheid van de werknemer verhoogt, omdat die voelt dat het bedrijf begaan is met hem of haar.
  • Het tweede is dat het bedrijf het imago krijgt goed te zorgen voor zijn medewerkers. Ook bij wie geen coaching volgt.
  • Tot slot kunt u met de sessies de routine wat doorbreken.

  Zin in leestips over de voor- en nadelen van coaching in bedrijven? Tekst in het Engels (leestijd: 15 minuten).

 • De sleutelvragen bij een exitgesprek

  Er zijn heel wat vragen die interessant kunnen zijn tijdens een exitgesprek. Hieronder vindt u er enkele.

  Er zijn heel wat vragen die interessant kunnen zijn tijdens een exitgesprek. Hieronder vindt u er enkele:

  1/ Wat zijn de redenen waarom je vertrekt?

  2/ Sinds wanneer dacht je erover na om te vertrekken?

  3/ Wat had je van gedachten kunnen doen veranderen?

  4/ Welke positieve/negatieve punten blijven je bij over ons bedrijf?

  5/ Zou je ons bedrijf aan anderen aanbevelen?

  6/ Wat moeten we aan onszelf verbeteren?

  7/ Is er nog iets dat je wilt toevoegen?

  Wilt u inspiratie opdoen uit een uitgebreidere lijst met vragen voor een exitgesprek?

  Op de website lever.co staan er 60.

  Bron: https://www.lever.co/blog/exit-interview-questions/

 • Belgisch personeelsverloop bij laagste in Europa

  Ons land is een voorbeeldige leerling: in 2021 nam slechts 5,1% van alle werknemers vrijwillig ontslag.

  Daarmee ligt België ver onder de cijfers van landen zoals het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, die al jaren kampen met de 'Great Resignation'. Enkele opmerkelijke cijfers achter die 5%: slechts 2% daarvan betrof 55-plussers, terwijl werknemers van minder dan 25 jaar goed waren voor 12% van het totaal. Als we daar de opgelegde ontslagen bij optellen (3%), bedroeg het personeelsverloop in ons land 8,1% in 2021. Dat is veel minder dan in andere landen, zoals Frankrijk (15%), maar het betekent ook dat bedrijven voor die 8% een offboardingproces moeten organiseren.

 • Edenred draagt zijn steentje bij

  Bij Edenred hebben we, naast een wereldwijde context met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de EU Green Deal, een verantwoorde groepsaanpak gebaseerd op 3 pijlers: People, Planet en Progress.

  Ten eerste willen we als werkgever een positieve, ethische en respectvolle omgeving bieden waar onze medewerkers zich goed voelen en professioneel groeien.

  Ten tweede werken we dagelijks aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door ons energieverbruik en ons afval te optimaliseren en tegelijkertijd de duurzame impact van onze oplossingen gedurende hun hele levenscyclus te waarborgen.

  Ten slotte zetten we ons in om ethiek, informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens in onze activiteiten te garanderen, terwijl we onze belanghebbenden integreren in onze digitale transformatie.

  In het kort volgt hier een overzicht van enkele concrete acties die binnen Edenred zijn uitgevoerd (niet-limitatieve lijst):

  • één bedrijfsdag per jaar gewijd aan een goed doel: IdealDay
  • Wekelijkse yogalessen
  • oplossingen met positieve, lokale en eco-verantwoorde consumptie
  • een interne, sportieve en solidariteitsuitdaging van 2 maanden: Edenraid
  • samenwerkingsverbanden voor het recyclen van afval (doppen, batterijen, enz.)
  • specificaties met een verantwoord inkoopbeleid
  • een kaart gemaakt van gerecycled PVC, een primeur op de markt
 • Nostalgie belicht de poëtische kant van mvo

  Denkt u dat praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen per definitie saai en serieus moet zijn? Lees dan zeker eens het mvo-beleid van NGroup (Nostalgie, NRJ). CEO Kim Beyns doet zijn visie op teamwerk uit de doeken en licht toe dat de radiozenders beseffen welke grote invloed ze hebben op hun luisteraars.

  “Wij hebben bewust gekozen voor een positieve en constructieve aanpak. De media hebben een enorme invloed op de manier waarop de wereld in beeld wordt gebracht, en dus ook op de beeldvorming bij het publiek. Door muziek te spelen die ons een boost geeft of die een nostalgisch gevoel oproept, door er herinneringen en emoties aan te koppelen, kunnen we de visie van luisteraars beïnvloeden. Want elke klank heeft een betekenis. Hetzelfde geldt voor het nieuws:  door het te brengen op een genuanceerde en oplossingsgerichte manier, kunnen we onze luisteraars meer bieden dan alleen nieuwsberichten. We schenken hen een adempauze. Een toekomst om van te dromen en uit te bouwen.”

  De rest van het inspirerende manifest (voorlopig alleen beschikbaar in het FR) kunt u hier lezen: https://www.ngroup.be/engagements/manifeste

 • Zwangerschapsverlof in Europa

  Is het zwangerschapsverlof in België meer of minder aantrekkelijk vergeleken met andere Europese landen? Helaas is het antwoord niet in ons voordeel.

  België behoort namelijk tot de 4 slechtst scorende Europese landen wat moederschapsverlof betreft. Met andere woorden, de 120.000 vrouwen die elk jaar dit soort verlof in ons land opnemen, zijn slechter af dan andere Europese vrouwen. Belgische vrouwen hebben recht op 15 weken en ontvangen een vergoeding van 64% van het gemiddelde Belgische loon (volgens de OESO). Dit komt overeen met 9,6 weken 100% betaald verlof op basis van het gemiddelde Belgische loon. Nederland scoort iets beter met 17 weken 100% betaald verlof (gemiddeld salaris). In Frankrijk is dat 14,5 weken en in Duitsland 14 weken. In Bulgarije hebben vrouwen recht op 52 tot 58 weken met 90% behoud van loon. De koploper in Europa is Zweden. Het Scandinavische land steekt er met kop en schouders bovenuit met 75 weken en 80% behoud van loon.

  In Europa (Richtlijn 92/85/EEG van 19 oktober 1992) geldt een minimum van 14 weken zwangerschapsverlof.

 • Bent u een 'integrator' of een 'segmentator'?

  Volgens Christena Nippert-Eng, een sociologe en professor aan de Indiana University in Bloomington, kunt u uw werknemers indelen in twee categorieën: 'integratoren' en 'segmentatoren'.

  Een integrator is geneigd om: 

  • zijn werk mee naar huis te nemen
  • e-mails tijdens zijn vrije tijd te sturen
  • werkgerelateerde kwesties met zijn partner te bespreken
  • zijn mailbox te laten openstaan
  • op één apparaat te werken (vaak zijn mobiele telefoon, die hij regelmatig checkt)

   

  Een segmentator is meer geneigd om: 

  • duidelijke grenzen te stellen tussen werk en privé
  • zijn mailbox na een bepaald uur niet meer te controleren
  • meldingen op apparaten van het werk 's nachts uit te schakelen
  • een deel van de dag vrij te houden voor vergaderingen en telefoongesprekken
  • een aparte telefoon of computer voor het werk te gebruiken

   

  Uiteraard is het ene profiel niet beter dan het andere. Iedereen beslist zelf in welke rol hij of zij zich het best voelt.

   

  Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02408393

   

 • Curation 1 : entreprise engagée

  Het ideale bedrijf voor generatie Z is ...

  Twee gerenommeerde Franse instituten (L'Institut Montaigne en La Fondation Jean Jaurès) hebben de verwachtingen van generatie Z anno 2022 doorgelicht. Het profiel van het ideale bedrijf ziet er ongeveer zo uit:

  • geëngageerd op het vlak van maatschappelijke kwesties: milieu (29%), de strijd tegen racisme en discriminatie (27%) en de strijd tegen ongelijkheid tussen vrouwen en mannen (25%);
  • lokaal actief (39%), een model dat aantrekkelijker lijkt dan een start-up (26%), actief in de sociale en solidaire economie (25%) of een beursgenoteerd bedrijf (13%);
  • een bedrijf dat waarden zoals respect (58%), vertrouwen (45%), solidariteit (32%) en luistervaardigheid (28%) hoog in het vaandel draagt.

  Bron

 • Curation 2 job

  Populaire jobs bij Gen Z'ers

  Tegen alle verwachtingen in willen Gen Z'ers helemaal geen AI-onderzoekers, politici of journalisten worden, maar wel zorgverleners (verpleegkundigen, artsen, kinderartsen ...) en communicatiespecialisten (marketing, functies binnen de sociale media ...). Ook programmeren is bijzonder populair: coderen, videogames ...

  Maar wát ze doen, maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ze zijn vooral op zoek naar flexibiliteit, aandacht en welzijn! Gen Z'ers vinden het namelijk belangrijk om het evenwicht te bewaren tussen werk en privé, om hun competenties te kunnen tonen zonder al te veel belemmeringen en daarvoor erkenning te krijgen, en om te werken voor een geëngageerd bedrijf dat erkend wordt binnen zijn vakgebied. Kortom, de jongvolwassenen van generatie Z hebben een duidelijk beeld van hun ideale job.

  Bron

 • Une femme qui se concentre yoga

  Het summum van concentratie

  Als we het hebben over concentratie, dan kunnen we bijna niet anders dan het ook te hebben over 'mindfulness', wat ons gelukkiger en efficiënter zou maken. Weet u wat dat is?

  De theoretische definitie luidt als volgt: “een mentale toestand die wordt bereikt door het bewustzijn op het nu te concentreren, maar ook de gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen rustig te erkennen en te aanvaarden. Mindfulness wordt gebruikt als therapeutische techniek.”

  Of we zouden mindfulness iets directer kunnen omschrijven als het vermogen om zich op het nu te concentreren zonder te verzanden in andere gedachten. In het nu zijn, dat kunt u leren. Er bestaan hiervoor verschillende technieken, zoals ademhaling en meditatie.

  Meer lezen over dit concept? Ga naar https://www.mindful.org.

 • Une horloge blanche

  Zich concentreren kunt u leren

  U kunt uw concentratievermogen met enkele oefeningen trainen en verbeteren.

  Ook eens proberen? Ga naar onze blog!

  Een van de bekendste oefeningen is de waakzaamheidstest van Mackworth. Het horloge van Mackworth wordt gebruikt in de experimentele psychologie om de waakzaamheid op lange termijn bij de detectie van signalen te bestuderen. Het instrument werd oorspronkelijk ontwikkeld door Norman Mackworth voor de Britse luchtmacht tijdens de Tweede Wereldoorlog. De wijzer maakt ongeveer elke seconde kleine sprongetjes, zoals de secondewijzer van een analoog horloge. Af en toe, met onregelmatige intervallen, gaat de wijzer met een dubbele sprong vooruit. De testpersoon moet deze dubbele sprongen aangeven door op een knop te drukken.

  Ook eens proberen? U vindt de test hier!

 • Een nieuw kantoor

  Zin in een nieuwe werkruimte, op kantoor of thuis? Verhuizen is echt niet nodig. Wat dacht u van een frisse, positieve werkomgeving?

  Een paar tips:

  • Vervang oude foto's door uw mooiste vakantiefoto's. En door foto's van uw kinderen en vrienden zoals ze er nu uitzien, en niet 10 jaar geleden.
  • Koop een mooie plant (of twee).
  • Hang inspirerende quotes aan de muur.
  • Investeer in een comfortabele stoel.
  • Of schuif wat met uw bureau of meubelen om meer zonlicht te krijgen.

  Ziezo, u bent nu helemaal klaar voor september 🙂

 • Extra werkdruk voor wie blijft

  Wat voor de ene vakantie is, is voor de andere soms hard labeur. Dat is de conclusie van een enquête van Protime, gepubliceerd op peoplesphere.be.

  38 % van de respondenten zegt meer werk te hebben wanneer hun directe collega's met vakantie zijn. Voor 55 % verandert er niets, en slechts 7 % zegt het op zo'n momenten rustiger aan te kunnen doen.

  Redenen voor die extra werkdruk zijn onder meer de toegenomen hoeveelheid werk en de nieuwe taken die gedaan moeten worden. 

  Bron

 • Download uw 'Welzijnsmenu voor 2022'

  Naast films en series hebben we de zomer ook heel wat mooie lectuur voor u in petto! Eindelijk tijd om volledig op te gaan in een goede roman, of in de laatste whitepaper van Edenred die we ter gelegenheid van de honderdste editie van OpenSpace in april hebben uitgebracht. 🤓

  (Her)ontdek uw 'Welzijnsmenu voor 2022'  voor allerlei tips:

  • de voordelen van vasten
  • een boost voor uw energiepeil
  • de weldaden van sport
  • gezonde voeding op kantoor
  • oefeningen voor een goed geheugen

   

  Lees ook de interviews met Dominique Monami (olympisch tenniskampioene) en Véronique Liesse (voedingsexperte).

  Geniet van de vakantie!

   

 • Iedereen op post

  Aan Amerikaanse politieseries geen gebrek, maar Brooklyn Nine-Nine steekt er met kop en schouders bovenuit. Deze serie toont in detail wat er speelt tussen de collega's in een politiebureau.

  In politiebureau 99 in Brooklyn valt heel wat te beleven: kinderachtige humor, romances, rivaliteit tussen collega's, onbekwame ondergeschikten en een onverbiddelijke chef die niet goed wijs is ... het passeert allemaal de revue. De serie valt massaal in de smaak.

  De slogan 'Brooklyn Nine-Nine: the Law without the Order' ('Brooklyn Nine-Nine: de ordeloze wetsdienaars') vat trouwens mooi samen hoe het werk van de politie in dit commissariaat wordt opgevat. Het is tegelijk een knipoog naar de reeksen Law & Order: Criminal Intent en Law & Order: Special Victims Unit).

  Het is allemaal zeer grappig, zeer eigentijds. Het laatste seizoen is net uit op Netflix. Brooklyn Nine-Nine viel al meermaals in de prijzen en kreeg onder meer twee Golden Globes.

 • Dé 'post #metoo' serie

  Kent u The Morning Show nog niet? Neem deze zomer dan zeker de tijd om deze ongelooflijke serie ontdekken! De cast is er eentje om u tegen te zeggen (Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell …) en elke aflevering heeft de allures van een film.

  The Morning Show schetst een onvervalste blik achter de schermen van een Amerikaanse ochtendshow op tv, terwijl er voor de ogen van de kijker een seksschandaal uitbreekt.

  Dit drama van Apple TV belicht thema's als voorrechten, seksistisch gedrag en de plaats van minderheidsgroepen. Het derde seizoen wordt momenteel opgenomen.

 • Regionale bijzonderheden

  De ene Belgische student is de andere niet als het om werk gaat. De officiële statistieken van de RSZ van 2021 bieden ons heel wat informatie.

  Uit de eerste statistiek blijkt dat de meeste studenten in het noorden van het land worden tewerkgesteld. Daar is namelijk ook het overgrote deel van de vacatures te vinden (ook in de uitzendsector). Concreet gaat het om 550.000 studenten in Vlaanderen, ten opzichte van 200.000 in Wallonië en iets minder dan 100.000 in Brussel.

  De tweede statistiek leert ons dat, de uitzendsector buiten beschouwing gelaten, er meer vrouwelijke studenten (304.552) dan mannelijke studenten (260.696) aan de slag gaan.

  Alle statistieken en conclusies www.rsz.be

 • Studentenjobs bieden meer kans op vast werk

  Brecht Neyt van de UGent publiceerde in september 2021 een studie over studentenarbeid. De conclusies van zijn onderzoek zijn erg interessant.

  De eerste conclusie is dat een jobstudent later meer kans heeft om werk te vinden. Werkgevers stellen die eerdere ervaring namelijk op prijs. Het onderzoek bevestigt ook dat “jongeren die een studentenjob uitoefenden tot 24 procent meer kans om drie maanden na het verlaten van de school een job te vinden in vergelijking met hun collega-sollicitanten die nooit een studentenjob deden”. De tweede conclusie luidt dat jobstudenten door hun verschillende ervaringen een netwerk hebben opgebouwd. Tot slot: “De jongeren zijn meteen productief en creëren zo meteen een toegevoegde waarde voor hun werkgever.”

  Bron

 • Grenzen zijn ook een kwestie van cultuur

  Wat aanvaardbaar is voor een Nederlandstalige Belg, is dat misschien niet voor een Franstalige Belg of voor een Italiaan, een Amerikaan of een Chinees.

  Wanneer we werken in een bedrijf of moeten samenwerken met profielen van verschillende nationaliteiten, religies of culturen, is het altijd een goed idee om vooraf informatie in te winnen over de culturele verschillen.

  In Wallonië is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat collega's elkaar begroeten met een kus. Ook mannelijke collega's onderling. In Vlaanderen is dat niet de norm. Niemand heeft daarin gelijk of ongelijk. Wanneer iemand vindt dat een bepaalde gewoonte voor hem of haar ongepast is of wanneer een grens overschreden dreigt te worden, volstaat het dat die persoon zijn of haar gevoel deelt.

 • Tijdelijke grenzen: het recht om niet bereikbaar te zijn

  Sinds 1 februari 2022 werd het recht om niet bereikbaar te zijn ingevoerd in de Belgische arbeidswetgeving. Dat recht geeft werknemers “de mogelijkheid om hun werk-gsm uit te schakelen aan het einde van hun werkdag”. Geldt dit ook voor u?

  Werknemers krijgen met andere woorden het recht om geen werkgerelateerde telefoons, berichten, sms'en of e-mails meer te ontvangen of te moeten beantwoorden buiten de werkuren. Dat geldt zowel voor de collega's als voor de werkgever.

  Momenteel is dit recht alleen van toepassing op werknemers met een openbare functie, in overheidsbedrijven, in de telecomsector en bij de post.

  In een circulaire moedigt Europa alle landen van de EU echter aan om voor 2023 een beleid uit te werken rond het recht om onbereikbaar te zijn voor alle ondernemingen, ongeacht of het gaat om publieke of privébedrijven. En 2023? Dat is morgen al ...

 • Wat als de begroeting al alles zegt?

  Simple comme bonjour ... Of net niet? Als u iemand op de juiste manier begroet, dan bent u al een heel eind ver. Ontdek de verschillen per land op onze blog!

  Iemand die ons tactvol goedendag zegt, een vrolijke blik, een zachte toon en een duidelijke articulatie ... Dat geeft meteen vertrouwen én een goede indruk. Maar iemand (zoals Donald Trump) die een zo hard mogelijke handdruk geeft om de ander te domineren en zijn territorium af te bakenen, zal een andere indruk op ons maken.

  PS: in elk land begroeten mensen elkaar anders. Een aantal voorbeelden van informele ontmoetingen.

  • In Wallonië kussen mensen elkaar, ongeacht het geslacht. Vlamingen geven elkaar liever een hand.
  • In Zwitserland en Duitsland drukken de mensen elkaar de hand terwijl ze elkaar in de ogen kijken.
  • Nederlanders steken hun hand op, zeggen 'hoi!' en klaar is Kees! Dat is ook zo in Finland en in de Verenigde Staten.
  • In Frankrijk geven ze elkaar uiteraard twee kussen! Maar niet zomaar aan iedereen.
  • Japanners begroeten elkaar met een buiging (in drie verschillende gradaties afhankelijk van de situatie).
  • In Thailand drukken ze hun handen met de handpalmen op elkaar tegen de borst (zoals bij het bidden) en buigen ze hun hoofd naar voren.
 • Praktische oefening

  Een eerste indruk is voor 55% gebaseerd op onze non-verbale communicatie, voor 38% op onze stem en voor maar 7% op onze woorden*. Doe de kleine oefening op onze blog en ontdek zelf het belang van een goede eerste indruk!

  Sluit uw ogen en denk aan de laatste persoon (werkgerelateerd) die u voor het eerst hebt gezien. Stelt uzelf enkele vragen ...  Welk gevoel heeft deze persoon bij mij opgewekt? Waarom? Wat is er mij vooral opgevallen en wat herinner ik mij nog? Welke kleren had deze persoon aan? Hoe praatte deze persoon? Herinner ik mij nog concrete dingen die deze persoon heeft gezegd?

  Alles wat u zich herinnert, is voor u een 'marker' geweest.

  U denkt ongetwijfeld eerst aan het uiterlijk, dan aan de manier van praten en tot slot aan de stem. Dat komt inderdaad overeen met de drie cijfers vermeld in het begin van dit artikel!

  * Volgens een onderzoek gepubliceerd in 1970 door Albert Mehrabian, professor psychologie aan de Universiteit van Californië, over de non-verbale communicatie die altijd dé referentie is.