nspiratie

 • Symmetrie van de aandacht

  Het basisbeginsel van ‘symmetrie van de aandacht’ is dat de kwaliteit van de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten gelijkloopt met de relatie tussen het bedrijf en al zijn medewerkers.

  Het concept ‘symmetrie van de aandacht’ wijst managers op hun houding, hun aandacht voor anderen en hun plicht om voor hun medewerkers te zorgen. Managers én bedrijfsleiders moeten hun medewerkers op een andere manier bekijken en waarderen. Bij deze zoektocht naar een kwalitatieve relatie is zelfreflectie trouwens geen loos begrip. De Indische zakenman Vineet Nayar gebruikte de term voor het eerst in zijn boek: Employees First, Customers Second: Turning Conventional Management Upside Down.

   

  Bron

 • Artificiële intelligentie ten dienste van HR

  Artificiële intelligentie zal een grote invloed hebben op de arbeidswereld. Voor HR zou er vanaf 2019 trouwens een en ander kunnen veranderen. Op de website medium.com, specialist in robotica, lezen we dat artificiële intelligentie de HR-sector op vijf vlakken kan veranderen.

  1. Afspraken vastleggen
  2. Curricula vitae objectief scannen (wat een mens nooit kan …)
  3. Interviews afnemen
  4. Mogelijke vertrekken opsporen (er bestaan al programma’s waarin dit ontwikkeld is, bv. IBM Watson.
  5. Artificiële intelligentie kan kandidaten ook ‘coachen’.

   

  Bron

   

 • Is je werknemer klaar om manager te worden?

  De Amerikaanse website INC.com, gespecialiseerd in HR, vroeg 15 leden van de raad van jonge Amerikaanse ondernemers op welk moment zij wisten dat een medewerker geschikt was om manager te worden. Het interessante antwoord kan worden samengevat in 15 tips.

  1) Hij verandert zijn woordenschat van 'mijn' naar 'onze'.

  2) Hij bewijst dat hij het zelf aankan.

  3) Hij wil dat anderen slagen en helpt daarbij.

  4) Hij overtreft de verwachtingen.

  5) Hij wil een job met verantwoordelijkheid en maakt dat duidelijk.

  6) Hij neemt zijn verantwoordelijkheden.

  7) Hij geeft blijk van vindingrijkheid.

  8) Hij zoekt naar oplossingen.

  9) Hij is trots op zijn werk.

  10) Hij kent zijn onderwerp.

  11) Het lukt hem al zonder dat te beseffen.

  12) Hij stopt niet bij zijn doelstellingen.

  13) Hij pakt verschillende taken wilskrachtig aan.

  14) Hij is proactief.

  15) Hij is gepassioneerd. 

   

  Bron

 • Welke vragen stel je om een goede manager aan te werven?

  Tijdens een gesprek met een medewerker die kandidaat is voor een managementfunctie zul je bepaalde vragen moeten stellen. De Amerikaanse website resources.workable.com, specialist ter zake, zette er een paar op een rijtje. Met die vragen kun je vaardigheden zoals empathie, synthetisch vermogen, formuleren en omgaan met tegenkanting bepalen.

  Vijf vragen die er zeker bij moeten zitten:

  1. Beeld je eens in dat je een belangrijke opdracht krijgt, maar dat je teamleden je maar blijven onderbreken met vragen. Hoe werk je de taak af en hoe beantwoord je je team?
  2. Vertel me eens over een moment dat je te maken had met een teamlid dat zich voortdurend tegen jouw ideeën kantte. Hoe ging je daarmee om?
  3. Omschrijf een moment dat je team erin slaagde je ambitieuze doelstellingen in te lossen. Hoe heb je ze toen gesteund en gemotiveerd?
  4. Vertel me eens over een project dat je succesvol afhandelde, van begin tot eind. Welke struikelblokken kwam je tegen en hoe overwon je ze?
  5. Hoe zou je een collega vertellen dat hij/zij ondermaats presteerde voor een bepaald project?

   

  Bron 

 • Vrije dagen wereldwijd

  Belgen hebben gemiddeld 35 dagen vrij per jaar. Dat aantal brengt hen op de 17e plaats in de rankschikking met het aantal vrije dagen per land, die werd opgesteld door het Amerikaanse consultingbureau Mercer.

  Met een vrije dag bedoelt men in dit geval een verlofdag die de werknemer zelf neemt of een feestdag. Brazilië staat helemaal bovenaan in de lijst met 44 dagen, net voor de Verenigde Arabische Emiraten (43 dagen) en Peru (42 dagen). De Verenigde Staten (26), Mexico (25) en Zuid-Korea (21) zijn de landen met de minste vrije dagen.

  Bron