nspiratie

 • Speelt onze origine een rol?

  Studies over het oplichtersverschijnsel hebben aangetoond dat de gemengde identiteit van vrouwelijke kleurlingen aan de universiteit invloed heeft op de identiteitsontwikkeling en het bereiken van doelen.

  Met andere woorden: vrouwen uit minderheden hebben nog meer het gevoel dat ze wat fout doen als ze een verantwoordelijke functie opnemen. Sommigen hebben ook het gevoel dat hun dubbele identiteit (vrouw en uit een minderheidsgroep) ertoe leidt dat anderen hen met een bepaalde blik bekijken. Een zwarte vrouw met een diploma hoger onderwijs kan bijvoorbeeld vrezen dat ze als agressief of woedend wordt gestereotypeerd als ze in de klas een tegengestelde mening uit.

   

  Bron

   

 • “Hij zit niet op zijn plaats”: Het Peterprincipe

  Het oplichterssyndroom moet dan wel bestreden worden, maar dat betekent niet dat iedereen altijd op de juiste plek zit. Om allerlei slechte redenen geven ondernemingen, net zoals de openbare sector, niet altijd promotie aan de juiste personen.

  Erger nog, de Canadese pedagogen Laurence J. Peter en Raymond Hull omschrijven in hun werk The Peter Principle uit 1970 hoe elke werknemer in een hiërarchie geneigd is promotie te maken tot zijn niveau van onbekwaamheid, met als gevolg dat op den duur “alle functies ingevuld worden door een werknemer die de verantwoordelijkheid ervan niet aankan.” Dat is het beruchte Peterprincipe.


  En dat is nog niet alles:  

  Volgens onderzoekers van de Universiteit Gent, getuigden ondervraagde kaderleden die aan het oplichterssyndroom schenen te lijden, in grote mate van neurose en een laag plichtsbesef. De hele studie is beschikbaar hier.

   

  Meer informatie over het Peterprincipe: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_principle

 • Tips voor kantoorgeliefden

  Er is niets illegaals (zoals eerder vermeld) of buitengewoons aan verliefdheid op het werk. Toch zijn er do’s-and-don’ts voor wie ermee te maken krijgt. Bedrijfscoach Lolly Daskal zet in een van haar kronieken enkele tips op een rijtje.

  1. Weet welke regels er gelden of observeer hoe het er in het bedrijf aan toegaat.
  2. Geef op kantoor geen uiting aan uw relatie. Dat betekent geen contact, geen koosnaampjes, geen aanhoudende blikken. Wie niet weet dat u een relatie hebt, mag dat nooit achterhalen door uw gedrag.
  3. Knijp er ten slotte nooit tussenuit. Voorkom dat u de aandacht trekt door lange lunchpauzes of vergaderingen na de normale werktijd. Laat de deur van uw kantoor openstaan als u samen bent en verplaats u alleen samen als dat noodzakelijk is voor het werk.

   

  Bron

 • Goede relaties op het werk zijn goed voor de gezondheid

  Onderzoekers van de Universiteit van Tel Aviv onderzochten de impact van collega’s op de gezondheid. Over een periode van 20 jaar namen ze de diverse arbeidsomstandigheden van 820 volwassenen onder de loep en stelden ze vragen over hun relaties met collega’s, de houding van hun baas en hun werkomgeving.

  Tegelijkertijd monitorden ze hun gezondheid. Ze merkten dat de werkomgeving nauwelijks impact had op hun gezondheid of de mate waarin hun baas hen behandelde. Aan de andere kant bleek dat steun van hun collega’s nauw verband hield met een goede gezondheid en dat er een link bestaat tussen minder sympathieke teamgenoten en een hoger sterfterisico. Ze concludeerden dat werknemers van middelbare leeftijd met weinig of geen steun van hun naaste collega’s op het werk 2,4 keer meer risico liepen om te sterven.

   

  Bron

 • Welkom aan boord!

  Dit lijkt misschien logisch, maar hoeveel bedrijven laten de cruciale ‘onboarding’ nog aan zich voorbijgaan? Met ‘onboarding’ bedoelen we alle maatregelen die een bedrijf neemt om nieuwe medewerkers een plek te geven in de organisatie.

  De onboarding is een uitgelezen moment om nieuwkomers de nodige aandacht te geven, de werken en waarden van het bedrijf uit te leggen, en hun betrokkenheid te stimuleren. Het gebeurt geregeld dat bedrijven hemel en aarde bewegen om nieuwe mensen te rekruteren, maar niets voorzien om hen op hun eerste dag te verwelkomen.

  In België ontwikkelde Ethias een speciale app waarmee de toekomstige medewerkers nog voor hun eerste werkdag de bedrijfscultuur kunnen leren kennen. Deze app geeft hen erg goede informatie en zorgt ervoor dat er nog vóór hun opstart optimale arbeidsvoorwaarden voorzien zijn. Vanaf de ondertekening van hun overeenkomst tot hun eerste werkdag hebben de nieuwe medewerkers zo toegang tot diverse informatie over bijvoorbeeld de strategie, streefdoelen en waarden van het bedrijf.

  Op de Amerikaanse website Talentfly vindt u talrijke andere originele ideeën, zoals het 3D-spel waarmee de Indiase firma Essar Oil and Gas de nieuwkomers op de eerste dag vertrouwd maakt met de nieuwe werkomgeving.

   

  Bron

 • 3’47” voor een blijvend enthousiasme!

  De Kellogg School of Management (opgericht in 1908) is de handelsschool van de Northwestern University in Chicago. Het is een van de oudste scholen in de VS en behoort tot het selecte clubje van de ‘M7’ (de meest gerenommeerde Amerikaanse managementscholen).

  De Kellogg School of Management maakt geregeld korte filmpjes met animaties over belangrijke managementthema’s. In het onderstaande filmpje ziet u hoe u uw troepen in drie stappen gemotiveerd houdt.

 • Tools waaraan u misschien nog niet hebt gedacht

  Sinds het begin van dit jaar biedt Edenred twee voordelenplatformen met comfortdiensten en wellnessaanbiedingen voor uw werknemers. U vindt er bijvoorbeeld boodschappendiensten, kortingen bij tal van handelaars of uitgaansgelegenheden en coaching.

  Volgens een studie van Harvard/MIT uit 2018 zijn gelukkige werknemers twee keer minder vaak ziek, zes keer minder vaak afwezig, negen keer loyaler, 31 % productiever en 55 % creatiever dan ongelukkige werknemers. En vooral: 89 % van hen zegt meer gemotiveerd te zijn als hun werkgever rekening houdt met hun lichamelijke en mentale welzijn. Stof tot nadenken dus …

  Ontdek nog tal van voordelen voor uw onderneming: fiscaal aftrekbare posten, preventie van burn-out, extra troef bij aanwervingen en gemakkelijk te budgetteren abonnementsformules ...

  Hier vindt u meer info!

   

 • Label #KinderenToegelaten

  Amazone (met een 'e') is het Kruispunt Gendergelijkheid, een instelling die in hartje Brussel ligt. Het heeft onder meer tot doel om vrouwen in de arbeidswereld te verdedigen. Onlangs heeft dit platform een label #KinderenToegelaten in het leven geroepen.

  Het doel is om ondernemingen aan te moedigen een echt beleid voor de integratie van ouders te voeren en aan te tonen dat het mogelijk is om het professionele en het persoonlijke leven te combineren. Amazone heeft een charter opgesteld en nodigt ondernemingen uit om het te ondertekenen en zich zo in te zetten voor een beleid met respect voor gezinnen.

  Wilt u een label #KinderenToegelaten? Hier vindt u meer details: https://www.amazone.be/amazone

   

 • De kostprijs van opleidingen

  De kostprijs van een opleiding varieert vanzelfsprekend naargelang van het aantal deelnemers, de duur, de kwaliteit van de spreker of de opleider en de plaats. Permanente online opleidingen zijn over het algemeen goedkoper.

  De berekening die er echt toe doet, is niet zozeer wat de opleiding kost, maar wat ze financieel (een verkoper die een taal bijleert, vergroot zijn afzetgebied) of in menselijke waarde opbrengt. Zoals Brian Downes, een voormalige topatleet die nu bedrijfsconsultant is, zegt: “Ik woon seminars en opleidingen bij, ik bekijk filmpjes, ik investeer in coaching, ik lees boeken en evalueer permanent waar ik sta en wat ik moet doen om te raken waar ik wil zijn. Als u niet weet waar u heen gaat, zal elke weg u ernaartoe brengen.”

  Hier leest u een van zijn artikels over de berekening van de kostprijs van permanente opleiding: https://evolllution.com/opinions/quantifying-the-cost-of-continuing-education/

 • Welke opleidingen volgen?

  De Franse website capital publiceerde onlangs een interessant artikel over de absurdste opleidingen voor persoonlijke ontwikkeling. Er valt bijvoorbeeld te lezen dat sommige ondernemingen een beroep doen op bijzondere coaches om hun medewerkers ‘een boost te geven’.

  Ze leren bijvoorbeeld een paard mennen om hun teammanagementskills te verbeteren.  Het komt erop neer het paard eenvoudige instructies te geven. Om het te laten meewerken, is het belangrijk om zijn reacties in de gaten te houden, de juiste afstand te vinden, maar ook de teugels te vieren om het een zekere zelfstandigheid te bieden zodra de instructie is gegeven.

  Er zijn ook ‘lachworkshops’, met de bedoeling in groep te leren lachen om te ontstressen en de samenhang in het team te verbeteren.

  Voorts zijn er opleidingen om operaheld te worden en de creativiteit en samenwerking te ontwikkelen, maar ook om uw persoonlijke labyrint te tekenen om uit een verwarrende situatie, een professionele impasse en zelfs een burn-out te raken.

   

  Bron

 • Het Barnum-effect …

  Met het Barnum-effect of het ‘effect van de persoonlijke waardering’ wordt bedoeld dat iedereen een vage persoonlijkheidsbeschrijving als specifiek op zichzelf van toepassing beschouwt.

  In 1948 onderwierp Bertram Forer zijn studenten aan een persoonlijkheidstest. Als persoonlijke analyse gebruikte hij niet de testresultaten, maar gaf hij iedereen dezelfde beschrijving die hij uit horoscopen had samengesteld. Vervolgens vroeg hij elke student om de pertinentie van de evaluatie van zijn persoonlijkheid een score van 0 (matig) tot 5 (uitstekend) te geven. Het gemiddelde kwam uit op 4,26. Een herhaling van het experiment leverde soortgelijke resultaten op.

   

  Bron

 • Doe de test!

  Bemiddelaar, logicus, inspirator, avonturier, innovator, … wat is uw persoonlijkheid? We konden het niet laten … Doe de test hier!

  Karakter- of persoonlijkheidstests roepen talloze vragen op. Hier is een lichtvoetige test om de dag mee te starten.  Lees ook het artikel Persoonlijkheidstests die steek houden … of net niet! als u alles over het onderwerp wil weten!

  Bemiddelaar, logicus, inspirator, avonturier, innovator, … wat is uw persoonlijkheid?

  Doe hier de test!

 • 5 onmisbare stappen voor een geslaagde vergadering

  De Amerikaanse economische website TheBalance legde vijf essentiële stappen vast voor het welslagen van een vergadering.

  1) Leg het doel van de vergadering vooraf vast.

  2) Wees duidelijk over wat er wordt verwacht.

  3) Beslis welke deelnemers echt essentieel zijn.

  4) Verlies het hoofdthema niet uit het oog.

  5) Laat iedereen aan het woord komen.

   

  Alle stappen en hun ontwikkelingen kunnen online worden geraadpleegd => Bron

 • Test uw blabla- of bullshitwoordgehalte!

  Voor een geslaagde vergadering moeten tot slot nog twee essentiële zaken in aanmerking worden genomen. Het comfort van de deelnemers en het taalgebruik tijdens de vergadering.

  Dat eerste punt lijkt vanzelfsprekend, maar veel mensen focussen zich op de inhoud en vergeten de rest. Een goede vergadering vindt plaats op een rustige plaats, met comfortabele stoelen en water. Bij voorkeur in een ruimte die niet te koud en niet te warm is.

  Wat het taalgebruik betreft, is er tijdens een goede vergadering geen plaats voor zogenaamde bullshitwoorden. U kent ze wel, die nietszeggende stopwoorden die of dat technische jargon dat niemand begrijpt en waardoor bepaalde mensen de facto uitgesloten worden van de vergadering. Om het kort te houden: gebruik eenvoudige en betekenisvolle woorden. Wilt u de valstrik van de bullshitwoorden vermijden? Zet uw tekst (voorbereiding vergadering, verslag …) op de Amerikaanse website BlaBlameter en die geeft meteen het bullshitwoordgehalte ervan aan.

  Doe de test hier: http://www.blablameter.com

 • Nog een stap verder

  In juni 2015 publiceerde het VBO een brochure van zeventig pagina's over de bedrijfscrisis. Het was een heuse openbaring. De brochure haalt namelijk een internationale studie aan van de universiteit van Oxford bij bedrijven uit diverse sectoren. Daaruit is gebleken dat, in alle gevallen, een crisis onmiddellijk een negatief effect heeft op de waarde van het aandeel.

  De getroffen bedrijven noteerden een gemiddeld verlies van 8 %. Een tweede belangrijke vaststelling is dat de markten de waarde van het aandeel na tien tot vijftien dagen evalueren op basis van de reactie van het bedrijf op de crisis. 

  Wilt u zich verder verdiepen in dit onderwerp? Lees zeker deze gratis brochure.

   

  Bron

 • 8 crisiscontexten

  Volgens Nicolas Vanderbiest, doctorandus aan de Katholieke Universiteit Leuven, bestaan er acht crisiscontexten.

  De eerste is de 'onvoorstelbare' crisis: een crisis die in eerste instantie ondenkbaar leek, maar zich toch voordoet.

  De tweede is de 'genegeerde' crisis: een crisis waarvan de oorzaken bekend waren, maar door het bedrijf werden genegeerd.

  De derde is de 'zo goed als onvermijdbare' crisis: het bedrijf kon hier absoluut niets aan doen.

  De vierde is de 'dwangmatige' crisis: deze crisis is het gevolg van een ingeworteld onvermogen om situaties goed te beheren (men gedraagt zich zodanig dat een crisis wel moet optreden).

  De vijfde is de 'gewenste' crisis: de crisis wordt bewust door het bedrijf uitgelokt.

  De zesde is de 'meteorietencrisis': een ongeval dat niet kon worden voorspeld en waarvan het bedrijf zelfs het slachtoffer kan zijn.

  De zevende is de zogenaamde 'roofdiercrisis': iets wat binnen het bedrijf geheim moest blijven, wordt door een 'roofdier' aan het publiek onthuld.

  De achtste en laatste is de 'achteruitgangscrisis': in dit geval gaat het om een crisis waarbij het bedrijf bepaalde factoren heeft genegeerd of waarbij het bedrijf op meerdere vlakken niet doeltreffend was.

   

  Bron

 • Food program

  Al enkele jaren zien we dat verenigingen, burgers en overheden initiatieven op poten zetten. Zo ook het Food-programma dat in 2009 van start ging en bedoeld is om evenwichtige voeding te promoten via innovatieve communicatiekanalen.

  In restaurants is het de bedoeling om de voedingskwaliteit van de aangeboden gerechten te verbeteren en tegelijk de keuze voor consumenten te vergemakkelijken door een betere kennis van die verbeteringen. Verschillende partners stappen hierin mee en ondersteunen het programma. De Europese Unie bijvoorbeeld, maar ook privébedrijven zoals Edenred.  Edenred is actief in 42 landen en heeft in 11 daarvan een programma uitgebouwd dat afgestemd is op de huidige bekommernissen van de overheid inzake voeding. Het programma ‘Voeding & Evenwicht’  werd uitgedokterd door internationale experts om gebruikers van Ticket Restaurant te helpen om uitgebalanceerde maaltijden te kiezen in aangesloten restaurants. Lunchen op restaurant kan namelijk ook gezond en evenwichtig zijn.

  Een boeiend onderwerp waar we binnenkort dieper op ingaan, met handige tools die ook u in uw bedrijf kunt gebruiken.

   

  Download de infographic van de zevende barometer van Ipsos-Edenred 2018

 • Thuis voor gezonde gewoonten kiezen

  Op kantoor gezond en gevarieerd eten is belangrijk. Maar het heeft geen zin als medewerkers die gewoonte thuis niet doortrekken. Ziehier enkele basistips om de juiste reflexen aan te kweken.

  Het klinkt afgezaagd, maar we moeten vooral fruit en groenten eten. Vijf stuks per dag, wordt gezegd. Tweede tip: eet meer vis dan vlees. Minder suikers en verzadigde vetten eten, is de derde tip. Tip nummer vier: eet minder zout. 6 g zout per dag is een goede hoeveelheid. En die vinden we van nature in onze voeding. Zout toevoegen aan een maaltijd is dus niet nodig. Vijfde tip: drink water.  Er wordt sterk aanbevolen om dagelijks 6 tot 8 glazen water te drinken. Ook belangrijk zijn de momenten waarop we eten. Niet 's avonds, maar 's morgens hebben we meer energie nodig … om te verbranden. Kies dus voor een uitgebreid ontbijt en eet ’s avonds niet te veel. 

   

  Bron

 • Wanneer het meest banale traject een echte reis wordt!

  Of u nu kiest voor het openbaar vervoer dan wel voor de wagen, met een streepje muziek wordt elk traject aangenamer … Goed voor uw humeur en het helpt om te relativeren. :-)

  Sinds 1 maart 2019 kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een mobiliteitsbudget, dat ze kunnen gebruiken voor hun beroeps- en privéverplaatsingen met verschillende vervoersmiddelen. Iedere werknemer heeft andere verwachtingen en wil dat het aanbod van zijn werkgever op zijn of haar situatie is afgestemd. Sinds 25 februari heeft een nieuwe kaart zijn intrede gedaan in België: Mobility. Mobility is een alternatieve mobiliteitsoplossing van Edenred die strookt met de nieuwe wetgeving over het mobiliteitsbudget.  Meer informatie op mobility.edenred.be

  Of u nu kiest voor het openbaar vervoer dan wel voor de wagen, met een streepje muziek wordt elk traject aangenamer … Goed voor uw humeur en het helpt om te relativeren. 🙂

   

  Onze selectie voor urenlang luisterplezier!

  • Every breath you take – The Police
  • Stuck in the middle with you – Stealers Wheel
  • Secret garden – Bruce Springsteen
  • Roadhouse blues – The doors
  • You can’t always get what you want – The Rolling stones
  • Heroes – David Bowie
  • Take it easy - Eagles
  • Walk of life – Dire Straits
  • Take the long way home – Supertramp
  • You’re the one that I want – dNes cover Grease
  • The air that I breath – The Hollies
  • Daydream believer – The Monkees
  • Walking on sunshine – Katrina & the waves
  • Livin’thing – Electric Light Orchestra
  • Diamonds – Josef Salvat
  • Surfin’ – Jan & Dean
  • Good vibrations – The Beach Boys
  • I want to hold your hand – The Beatles
  • Walkin’ back to Happiness – Helen Shapiro
  • One of us – Joan Osborne
 • Telewerk, goed om te weten

  Wie telewerkt, voert een beroepsactiviteit volledig of gedeeltelijk op afstand uit. Niet op de plaats waar het resultaat van het werk normaal wordt verwacht (winkel, kantoor …) dus.

  Telewerk wordt geregeld door de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 85 van 9 november 2005. Het werk kan worden uitgevoerd bij de telewerker thuis of op elke andere plaats die hij zelf kiest. Voor iedere telewerker afzonderlijk moet de onderneming een schriftelijke overeenkomst opstellen, uiterlijk op het ogenblik waarop de werknemer begint met telewerken. De lopende arbeidsovereenkomst moet als een schriftelijk aanhangsel bij de overeenkomst worden gevoegd.

  Op dit ogenblik maakt in België bijna 17 % van de werknemers gebruik van telewerk. Het merendeel (12 %) telewerkt gemiddeld één dag per week. Bijna 4 % doet dat twee dagen per week. Samen zorgen alle telewerkers voor 5 % minder woon-werkverplaatsingen.

   

  Bron

 • De wetenschap van het geluk

  Toen wetenschappers 25 of 30 jaar geleden in kwantificeerbare en meetbare termen over geluk of dankbaarheid spraken, werden ze voor halvegaren versleten. Een beetje zoals toen iemand beweerde dat de aarde rond de zon draait en niet andersom (Galilei, 17e eeuw). Vandaag de dag is het bijna de norm. En een echte trend.

  Dit filmpje van 8 minuten (in het Engels) van Robert Emmons is een unieke gelegenheid om de wetenschap van de gevoelens te ontdekken: liefde, geluk, wijsheid ... en natuurlijk dankbaarheid. Zet het geluid aan.

 • 5 dingen die je moet weten over dankbaarheid

  Dankbaarheid heeft een aantal rechtstreekse voordelen, dat lazen we al in een ander artikel. De Amerikaanse deskundige Robert Emmons, auteur van de bestseller 'Thanks', somt er vijf op die we voor altijd in ons achterhoofd moeten houden.

  1. Eerst en vooral doet dankbaarheid beter slapen.
  2. Dankbaarheid verhoogt het geluk met 25 %.
  3. Dankbaarheid is een stuwende factor voor succes in de bedrijfswereld.
  4. Dankbaarheid is ook verantwoordelijk voor 40 % van ons algemene welbehagen.
  5. De hypothese van Robert Emmons is dat je, om gelukkig te zijn, geen grote wagen moet kopen. Leren om erkentelijk te zijn, daar gaat het om.

   

  Bovendien stipt Emmons twee zaken in verband met dankbaarheid aan die je nooit uit het oog mag verliezen:

  1. Dankbaarheid is een keuze en komt niet bij toeval.
  2. Dankbaarheid vergt een inspanning. Ze wordt ontwikkeld en aangeleerd.

   

  Bron

   

   

 • Symmetrie van de aandacht

  Het basisbeginsel van ‘symmetrie van de aandacht’ is dat de kwaliteit van de relatie tussen het bedrijf en zijn klanten gelijkloopt met de relatie tussen het bedrijf en al zijn medewerkers.

  Het concept ‘symmetrie van de aandacht’ wijst managers op hun houding, hun aandacht voor anderen en hun plicht om voor hun medewerkers te zorgen. Managers én bedrijfsleiders moeten hun medewerkers op een andere manier bekijken en waarderen. Bij deze zoektocht naar een kwalitatieve relatie is zelfreflectie trouwens geen loos begrip. De Indische zakenman Vineet Nayar gebruikte de term voor het eerst in zijn boek: Employees First, Customers Second: Turning Conventional Management Upside Down.

   

  Bron

 • Artificiële intelligentie ten dienste van HR

  Artificiële intelligentie zal een grote invloed hebben op de arbeidswereld. Voor HR zou er vanaf 2019 trouwens een en ander kunnen veranderen. Op de website medium.com, specialist in robotica, lezen we dat artificiële intelligentie de HR-sector op vijf vlakken kan veranderen.

  1. Afspraken vastleggen
  2. Curricula vitae objectief scannen (wat een mens nooit kan …)
  3. Interviews afnemen
  4. Mogelijke vertrekken opsporen (er bestaan al programma’s waarin dit ontwikkeld is, bv. IBM Watson.
  5. Artificiële intelligentie kan kandidaten ook ‘coachen’.

   

  Bron

   

 • Is je werknemer klaar om manager te worden?

  De Amerikaanse website INC.com, gespecialiseerd in HR, vroeg 15 leden van de raad van jonge Amerikaanse ondernemers op welk moment zij wisten dat een medewerker geschikt was om manager te worden. Het interessante antwoord kan worden samengevat in 15 tips.

  1) Hij verandert zijn woordenschat van 'mijn' naar 'onze'.

  2) Hij bewijst dat hij het zelf aankan.

  3) Hij wil dat anderen slagen en helpt daarbij.

  4) Hij overtreft de verwachtingen.

  5) Hij wil een job met verantwoordelijkheid en maakt dat duidelijk.

  6) Hij neemt zijn verantwoordelijkheden.

  7) Hij geeft blijk van vindingrijkheid.

  8) Hij zoekt naar oplossingen.

  9) Hij is trots op zijn werk.

  10) Hij kent zijn onderwerp.

  11) Het lukt hem al zonder dat te beseffen.

  12) Hij stopt niet bij zijn doelstellingen.

  13) Hij pakt verschillende taken wilskrachtig aan.

  14) Hij is proactief.

  15) Hij is gepassioneerd. 

   

  Bron