News
86

De kunst van het onderhandelen

Als kind hebben we allemaal moeten onderhandelen. Denk maar aan het tijdstip waarop we thuis moeten zijn, een uitje met vrienden, zakgeld … En we weten allemaal dat we op de speelplaats beter leerden onderhandelen dan in de klas.

Ook in ons volwassen leven, als ouders, onderhandelen we. Koppels onderhandelen ook. En wie voor een groot bedrag een eigendom koopt, zal sowieso onderhandelen. En soms onderhandelen we over loonsverhoging.

Bij sommigen zit het 'in hun bloed'. Anderen zijn 'te verlegen'. Of zo wordt dat toch gezegd. Sommige mensen beschikken inderdaad over de nodige vaardigheden of het zelfvertrouwen om hun mening door te drukken en hun zin te krijgen. Maar eigenlijk kan iedereen dat. Het is een kwestie van tijd en oefenen. En tips, dat ook.

Onderhandelen is een kunst. En deze nieuwsbrief belicht die vanuit het standpunt van ondernemingen en HR.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrieven

 • De kunst van het onderhandelen (individueel)

  Belgen staan er wereldwijd om bekend eeuwige onderhandelaars te zijn. Wij zijn trouwens kampioenen in politieke onderhandelingen na de verkiezingen om een regering te vormen. Ook wat onderhandelingen met vakbonden en tussen sectoren betreft, doet niemand beter. Een akkoord vinden en een deal sluiten is heel bekend terrein voor de Belgen. Maar onderhandelen is een kunst. We moeten codes respecteren en een bepaalde houding aannemen. Er zijn ook manieren om te onderhandelen. En sommige gedragingen en woorden zijn absoluut te vermijden. Onderhandelen is ook een kwestie van timing. Wat kunnen wij – in ons professionele leven, wanneer we worden geconfronteerd met werknemers die willen onderhandelen – concreet doen om de zaken te regelen in ieders belang? Deze nieuwsbrief klaart het uit.

  Sommigen herinneren zich misschien nog de film The Negotiator uit 1998. Hij werd door critici en het publiek bejubeld als de eerste film waarin we zagen welke technieken de politie gebruikt om met gangsters te onderhandelen. Hollywood had ons tot dan gewoon gemaakt aan politiemannen die alles op alles zetten om de wereld te redden. Want, en dit is iets wat veel mensen niet weten, onderhandelen moet je leren. Net zoals je een vreemde taal leert.

  Onderhandelen is geen bokswedstrijd

  Denk er vooral aan dat u zich binair zult moeten opstellen als een medewerker met een eis komt. Ofwel is er geen ruimte voor onderhandeling (omdat de persoon die een promotie vraagt die bijvoorbeeld niet verdient). U zult hem/haar dus moeten uitleggen waarom. Ofwel wordt het een open discussie. Maar dan moet u wel één gulden regel respecteren: ”No victory for either side but a compromise for both sides.” Vertaald: 'geen overwinning voor één kamp, maar een compromis voor beide'.

  Onderhandelen is geen boksmatch. Er mogen geen winnaars en verliezers zijn. En al zeker geen machtsstrijd. Met die manier van onderhandelen bereikt u niets. Het moet de bedoeling zijn dat elke persoon rond de tafel, ongeacht de eis, uiteindelijk zal buitengaan met het gevoel dat hij toch werd gehoord en gerespecteerd. Het komt er voor de werkgever (vertegenwoordigd door HR of een manager) op aan een zeker budgettair kader of evenwicht te bewaren ten opzichte van de andere werknemers, maar tegelijkertijd ook aantrekkelijk te zijn en de werknemer niet te ontmoedigen, want die moet gemotiveerd blijven.

  "Een paar jaar geleden kreeg ik opslag. Twee jaar lang had ik daarom gevraagd. De HR-manager verkondigde trots dat hij me 50 euro bruto per maand meer zou geven. Dat was nog geen 1 euro netto per dag! Ik sloeg het aanbod af en zei hem dat hij met dat geld één keer per maand op restaurant mocht gaan, op mijn kosten. Zes maanden later stapte ik op. Ik voelde me vernederd", vertelt Nicolas, die toen voor de media werkte.

  De werknemer wil meer loon, maar dit moet wel in verhouding staan tot de functie of de resultaten. "Ik gaf eens een grote opslag aan iemand die zei dat hij die verdiende. Hij beloofde straffe resultaten te behalen. Ik was niet overtuigd, maar gaf toe. Hij heeft onze verwachtingen nooit ingelost. En nadat we verschillende keren herhaalden dat zijn loon te hoog was voor wat hij ons teruggaf, hebben we uiteindelijk besloten hem te laten gaan", vertelt Annick, directrice van een bedrijf dat actief is in de digitale wereld.

  Waardeer de ander

  Er schuilt altijd een element van verleiding in een onderhandeling, of het nu van de manager naar de werknemer is of omgekeerd. Maar toch is onderhandelen geen kwestie van sentiment. De onderhandeling moet zo objectief en gefundeerd mogelijk zijn, zodat ze buiten de onderhandelingskamer kan worden gerechtvaardigd. Want hoe legt u een werknemer uit dat zijn directe collega, die hetzelfde werk doet, X% opslag kreeg terwijl hij dat zelf nooit heeft gekregen, zonder frustraties op te wekken? Objectief dus. En empathisch. Het is om verschillende redenen heel belangrijk dat u zich in de plaats stelt van de ander. Als u het standpunt van de ander probeert te begrijpen, voorkomt u een vernederende of neerbuigende houding tegenover die persoon. In een onderhandeling wordt de partijen niet gevraagd hun standpunt te laten varen. Elke partij moet ervan overtuigd zijn dat het standpunt van de andere partij net zo belangrijk is, ook al zijn ze het niet met elkaar eens. Er moet dus ook rekening worden gehouden met de psychologische impact van de beslissingen die op tafel liggen. Stel uzelf altijd de vraag: welke impact heeft dit op de ander? Is het oké voor hem/haar? In een onderhandeling werken twee mensen toe naar één doel: een akkoord vinden.

  De kracht van de stilte

  Er zijn natuurlijk zeer specifieke onderhandelingstechnieken. De belangrijkste: luister altijd eerst naar de ander tot hij niets meer te zeggen heeft. Door naar iemand te luisteren en hem onze volle aandacht te geven, tonen we niet alleen waardering maar krijgen we ook een maximum aan informatie die we kunnen analyseren om de argumenten vervolgens te weerleggen of net te bekrachtigen.

  Sommige managers denken dat je altijd het eerste woord moet nemen om de touwtjes in handen te nemen en de overhand te houden. Volgens ons is dat enkel aangewezen in één situatie: namelijk een ontslag. Dit is de enige omstandigheid waarin u het voortouw neemt, want er valt sowieso niets meer tegen in te brengen. Bij onderhandelingen is luisteren alles. Maar ook kunnen zwijgen. Want een stilte geeft iedereen de kans even te ademen en na te denken over wat er op tafel ligt en op het spel staat. Maar vergeet niet: onderhandelen is niet in extremis een akkoord bereiken dat snel opnieuw ter discussie kan komen. Onderhandelen met een werknemer betekent dat u hem als het ware inlijft in het bedrijf, waarvan u de eerste ambassadeur bent, om hem of haar ervan te overtuigen dat ook te worden.

  Bereid de onderhandeling voor

  "We zien wel hoe het loopt en beslissen dan wel wat we doen." Nee, zo gaat het niet in zijn werk. Een onderhandeling is een mooie kans om vertrouwen te winnen, wat de uitkomst ook is. U zult zich dus goed moeten voorbereiden, lichamelijk (door fit en helder van geest te zijn, en niet te onderhandelen op restaurant na drie glazen wijn) én professioneel (door de basis goed voor te bereiden).

  Om de ander te begrijpen, zich in zijn plaats te stellen en hem te respecteren, moet u die persoon kennen. U moet weten wie hij is, wat hij doet, hoe hij werkt, hoe zijn medewerkers of managers over hem denken … Kortom, een onderhandeling moet goed worden voorbereid. Misschien omvat die voorbereiding ook informatie over andere medewerkers van hetzelfde niveau (loon, anciënniteit, diverse voordelen, ….) die u helpt te bepalen of uw aanpak en argumenten oprecht en billijk zijn. Een onderhandeling wordt dus voorbereid en verdient onze volle aandacht. Zoiets doet u niet 'snel snel' in een mail of 'snel snel' tijdens een telefoontje.

  Onderhandelen is een kwestie van timing

  Ook de timing is belangrijk als u de onderhandeling kans van slagen wilt geven. Op sommige momenten van het jaar gaat dit gemakkelijker (nadat de boekhoudkundige balans werd opgemaakt, wanneer u een duidelijk beeld hebt van uw financiën, de verkoopcijfers bekend zijn, …). Maar wij hebben het vooral over de timing van het moment van het voorstel. Dit is het moment waarop u, als HR-medewerker of manager, een volgens u redelijk voorstel doet.

  Twee gulden regels:

  • Formuleer uw voorstel nooit te snel, want de tegenpartij kan denken dat u niet naar zijn argumenten hebt geluisterd en u al perfect wist wat u ging voorstellen.

  • Doe een voorstel dat bespreekbaar is maar toch realistisch blijft. Het eerste voorstel zal altijd worden gezien als het referentiepunt waarop wordt teruggekomen en waar men nadien nog maar moeilijk van loskomt.

  "We wilden een nieuwe medewerker aannemen op onze communicatieafdeling", zegt David, communicatiemanager in een dienstverlenend bedrijf. "Ze verkondigde meteen dat ze 1000 euro bruto meer wilde dan we bereid waren haar te bieden. Het verschil was zo groot dat het onmogelijk te dichten viel. In een transparant gesprek nadien vertelde ze me wat ze werkelijk van loon verwachtte en konden we elkaar toch tegemoetkomen. In plaats van een onderhandeling op te bouwen omdat we beiden wilden samenwerken, smoorde zij die in 2 minuten in de kiem."

  Spreek dezelfde taal

  Mensen die verschillend zijn, vullen elkaar aan. Dat is net wat zo mooi is aan menselijke relaties. Maar in een onderhandeling is het van groot belang om dezelfde taal te spreken. De gebruikte woorden moeten dezelfde betekenis hebben en de betrokkenen moeten elkaar begrijpen. Aarzel dus niet om te herformuleren. Zo bent u zeker dat iedereen elkaar verstaat en dat alle standpunten zijn gehoord. Dat lukt door de woordenschat van de andere persoon over te nemen. Uw medewerker heeft het over vertrouwen, betrouwbaarheid en respect? Gebruik dezelfde woorden. Hij legt de nadruk op het concurrentiële of financiële. Doe dat dan ook. Door de manier van spreken van iemand over te nemen, gaat u op één lijn zitten met die persoon. Hij spreekt rustig en haalt diep adem in na elke zin. Gun hem dat ritme. Door zijn tempo te volgen, gaat hij zich meer op zijn gemak voelen.

  U bent misschien gewend aan onderhandelingen omdat u er elke maand een paar voert. Maar vergeet niet dat zoiets voor uw tegenpartij maar één keer om de 2 tot 3 jaar gebeurt. Hij moet dus voelen dat u hem begrijpt en dat u goed nadenkt over wat hij op tafel legt. Die synchronisatie zit ook in lichaamstaal. Ofwel staat u allebei recht, ofwel zit u allebei. Maar let op dat u niet vervalt in een karikatuur die als heel agressief en respectloos kan worden ervaren en het einde van de onderhandeling kan betekenen.

Inspiratie

 • Onderhandelen is iets cultureels

  Onze cultuur, herkomst en soms zelfs religie bepaalt hoe wij onderhandelen. De Fransen staan bijvoorbeeld bekend om hun enigszins agressieve onderhandelingsstijl, waarbij het niet zozeer de bedoeling is om tot een compromis te komen maar wel om zoveel mogelijk uit de onderhandeling te slepen.

  Volgens de website Communicaid heeft cultuur een duidelijke invloed op de onderhandelingsdynamiek van verschillende gesprekspartners. Veel onderhandelingen tussen verschillende culturen liepen spaak omdat er culturele flaters werden begaan. In een multiculturele samenleving zal een HR-medewerker of manager dus goed moeten beseffen wie hij voor zich heeft.

  Hoe onderhandelt u met een Japanner, een Amerikaan, een Zuid-Amerikaan of een Duitser?

  Ontdek het allemaal (enkel in het Frans): https://www.communicaid.fr/blog/formation-interculturelle/negociation-a-travers-les-cultures/

 • Collectieve onderhandeling: extralegale voordelen

  Onderhandelen is soms ook een groepsgebeuren. Focus niet alleen op het loon (of een barema) maar denk ook aan extralegale voordelen. Het is een mooie troef om achter de hand te houden als u een kandidaat wil overtuigen. Edenred biedt er 7 aan.

  In België bestaan er meer dan 80 extralegale voordelen (echt waar!). De jongste is de Consumptiecheque (ook coronapremie genoemd), die een voordeel van maximaal 500 euro biedt om te besteden bij kleinhandelaars in België en de economie na de coronacrisis zo weer aan te zwengelen.

  Bron: alles over de Consumptiecheque = EdenRed

   

  Lees onze nieuwsbrief over extralegale voordelen.

  Je salaris een boost geven, zo doe je dat

   

Wist je dat?

 • 30%

  Men heeft het vaak over bluffen in een onderhandeling. Bluffen is een houding die erop gericht is indruk te maken op de ander of hem te intimideren, maar zonder echt een poot te hebben om op te staan. Het is de werknemer die bijvoorbeeld zegt: "50% meer loon of ik ben weg!"

  Werkt bluffen?

  Verschillende psychologen onderzochten deze techniek in het kader van poker, een spel dat het helemaal moet hebben van bluffen.

  Het resultaat: nog geen 30% van de blufpogingen werkte. Wie rationeel nadenkt, weet dus dat bluffen wellicht de slechtste onderhandelingstechniek ooit is … tenzij u bereid bent alles te verliezen.