De kracht van een DANK JE

30

We hebben het allemaal op school en thuis geleerd. En we leren het ook aan onze kinderen en kleinkinderen: het belang van beleefdheid. “Zeg dank je aan de mevrouw”, “Zeg alsjeblieft”, “Vergeet niet hallo te zeggen” ...

In de professionele wereld is 'dank je' een zeldzaamheid geworden. Het is ergens blijven plakken tussen onze jeugd en onze studententijd. Een 'dank je' in de bedrijfswereld is niet hip. Niet in de horizontale relaties, niet in de verticale relaties. Veel mensen gaan ervan uit dat het loon of de betaalde factuur wel volstaat. “Waarom hem bedanken, hij heeft toch enkel zijn job gedaan, niet?”

Nochtans heeft dankbaarheid iets magisch. Het is een sleutel die vele deuren opent. Dankbaarheid kun je op verschillende manieren tonen, maar heeft altijd dezelfde impact. De persoon die een 'dank je' krijgt, voelt zich gewaardeerd. Veel leesplezier. En bedankt dat jullie ons in zo'n groten getale lezen 🙂

 

Om jullie te bedanken en om de 1ste verjaardag van OpenSpace te vieren, nodigen we jullie uit voor een ochtendconferentie op 29 maart over Talenten.

Aantal plaatsen beperkt !

Klik hier voor meer info.

Nieuwsbrieven

 • Dankbaarheid in de bedrijfswereld, wat is dat?

  Tot enkele jaren geleden was dankbaarheid in de bedrijfswereld als een oud fotoalbum dat in een kist op zolder lag te verkommeren. Ze verzamelde enkel stof en niemand was er echt in geïnteresseerd. Maar plots tonen een aantal studies aan hoe belangrijk dankbaarheid op de werkvloer is. Ze zou de positieve gevoelens versterken, stress verminderen en doelstellingen sneller helpen te bereiken. Maar hoe pas je dankbaarheid in de praktijk toe? Wanneer en vooral, in welke vorm, wordt ze uitgedrukt? Zoveel vragen waarop we een antwoord proberen te zoeken.

  Dankbaarheid is een gevoel van affectie, een beproefde erkenning naar aanleiding van een bewezen dienst of een goede daad. Dankbaarheid is geen feedback of waardering. Dankbaarheid raakt personen in hun geheel. Het probleem is dat er geen eenduidige definitie van dankbaarheid bestaat. Om alvast wat duidelijkheid te scheppen, beschouwen we dankbaarheid hier als een synoniem voor erkenning. Dankbaarheid invoeren in een bedrijf is streven naar een omgeving waarin iedere medewerker zich gewaardeerd voelt voor wie hij is en niet enkel voor wat hij doet. Dankbaarheid erkent inderdaad de waarde van werknemers als mens en niet alleen hun waarde die rechtstreeks verband houdt met de uitvoering van hun taken. Bovendien houdt dankbaarheid in dat we beseffen dat alle positieve elementen of behaalde successen ook te danken zijn aan anderen: collega's, het management, een werknemer, externe medewerkers ... In de bedrijfswereld zijn concurrentie en territoriaal gedrag de regel. Logisch dus dat dankbaarheid er niet spontaan wordt uitgedrukt. Algemeen gesproken was het in de bedrijfswereld lange tijd 'not done' om positieve of negatieve gevoelens te uiten. In het slechtste geval werd dat beschouwd als een teken van zwakte, in het beste geval als een vorm van onprofessioneel gedrag. Dit beeld is aan het veranderen. Hr-afdelingen nemen in hun personeelsbeleid meer en meer opleidingen inzake welzijn, mindfulness, empathie ... op. Het doel: werknemers volledig zichzelf kunnen laten zijn binnen een bedrijf. Hetzelfde geldt voor dankbaarheid.


  Erkenning oké, maar wat erkennen?

  Erkenning op de werkvloer biedt voordelen voor iedereen: de werknemers, het bedrijf, het management ... Maar wat erkennen we eigenlijk? Eerst en vooral de persoon. We moeten aandacht besteden aan het individu en niet aan de bediende of arbeider zoals die door zijn functie wordt gedefinieerd. Dergelijke erkenning wordt uitgedrukt in termen van een intermenselijke of collectieve relatie. Dit houdt bijvoorbeeld in dat werknemers 's morgens enkele minuten krijgen om elkaar te begroeten of dat ze de beslissingen van het bedrijf mee mogen nemen. De inzet van werknemers erkennen is ook heel belangrijk. Dit betekent dat de werknemer de indruk krijgt dat wat hij zelf heeft gegeven, van belang is en werd opgemerkt. Wat het resultaat ook mag zijn. In dit geval kan de erkenning de vorm aannemen van een 'dank je'. Maar net zo goed kan de werknemer de kans krijgen om een of andere opleiding te volgen of om zijn tijd anders in te delen, zodat hij de doelstellingen de volgende keer haalt. Een andere manier om dankbaarheid te tonen, is de resultaten erkennen. Dit is voor iedereen de meest objectieve vorm van erkenning, want ze is kwantificeerbaar en meetbaar. Vaak tonen bedrijven deze erkenning in de vorm van een winstdeling of bonussen en zelfs een loonsverhoging. De vierde vorm van erkenning is minder voor de hand liggend en minder bekend. We hebben het over de kwaliteit van het werk erkennen, ongeacht het resultaat en de geleverde inspanningen. Hierbij toon je dankbaarheid voor de kwaliteit van verkoopargumenten, van presentaties binnen het bedrijf of daarbuiten, van een dossier ...


  Ontegensprekelijke voordelen 

  De Edenred-Ipsos barometer van 2011 geeft aan dat in Frankrijk het gebrek aan erkenning de grootste demotiverende factor is, nog vóór het loon. Ook soortgelijke studies over heel Europa leveren een vergelijkbaar resultaat op. Aan de andere kant is het effect van een puur financiële erkenning (zoals een loonsverhoging) van erg korte duur. Na amper twee tot drie maanden is de werknemer al gewend aan zijn nieuwe situatie. Dit toont aan dat de kwaliteit van de menselijke relaties en respect en erkenning voor het individu van essentieel belang zijn voor de goede werking en de duurzaamheid van een bedrijf. Algemeen gesproken gaan de wetenschappelijke onderzoeken zelfs nog een stapje verder. Het gebrek aan erkenning zou rechtstreeks een negatieve impact hebben op de gezondheid. Jarenlang heeft professor Chris Peterson, een pionier op het vlak van de positieve psychologie, aan zijn studenten gevraagd om een bedankbrief te schrijven aan een persoon die een belangrijke rol heeft gespeeld in hun leven. Zo stelde hij vast dat studenten die het spel meespeelden, daar een erg goed gevoel aan overhielden. Een effect dat nog werd versterkt als ze hun brief hardop voorlazen. Ook zag hij dat de persoon die de brief ontving, zelf heel gelukkig was ... en dit op zijn beurt uitstraalde naar andere personen. Onze erkentelijkheid tonen aan anderen (collega, medewerker, leidinggevende, assistent ...) voor wat ze ons bijbrengen of omdat ze ons in staat stellen om te (be)leven, is dus veel meer dan een teken van beleefdheid. Het is als het ware opgenomen worden in een cirkel van deugdzaamheid die een gevoel van welbehagen oproept bij diegene die erkenning toont en bij diegene die ze ontvangt. 

   

  Wat kan ik als hr-professional concreet doen?

  Slechts 21 % van de kinderen van 6 jaar drukken hun erkentelijkheid uit. Dankbaarheid ervaren en verantwoordelijkheid toekennen wordt sterker tussen 7 en 10 jaar.  Met andere woorden, dankbaarheid is niet aangeboren. Maar dit is goed nieuws, wat het geeft iedereen van ons de kans om ons deze bijzondere uitdrukking eigen te maken en ze in stand te houden (zie artikel: 6 dingen die je moet weten over dankbaarheid). In de bedrijfswereld gebeurt dit in de vorm van diverse acties.

  Ten eerste: luisteren. Vervolgens de mensen laten deelnemen aan de verschillende overleg- en beslissingsprocessen. Maar het belangrijkste is om rekening te houden met wat er wordt gezegd en het dagelijkse leven van de werknemers te verbeteren. Het volstaat niet dat werknemers zich gewaardeerd voelen. Ze moeten zien en ervaren dat de zaken in hun voordeel veranderen. Pas dan kunnen ze zich echt beter voelen. Erkenning in de bedrijfswereld houdt ook in dat dezelfde regels zo nauwkeurig mogelijk worden toegepast voor iedereen. En ten slotte betekent het open zijn over beslissingen en doelstellingen. Echte erkenning komt eigenlijk neer op tonen dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, waar op de hiërarchische ladder we ons ook bevinden. In tegenspoed. En in voorspoed.  

Inspiratie

 • De wetenschap van het geluk

  Toen wetenschappers 25 of 30 jaar geleden in kwantificeerbare en meetbare termen over geluk of dankbaarheid spraken, werden ze voor halvegaren versleten. Een beetje zoals toen iemand beweerde dat de aarde rond de zon draait en niet andersom (Galilei, 17e eeuw). Vandaag de dag is het bijna de norm. En een echte trend.

  Dit filmpje van 8 minuten (in het Engels) van Robert Emmons is een unieke gelegenheid om de wetenschap van de gevoelens te ontdekken: liefde, geluk, wijsheid ... en natuurlijk dankbaarheid. Zet het geluid aan.

 • 5 dingen die je moet weten over dankbaarheid

  Dankbaarheid heeft een aantal rechtstreekse voordelen, dat lazen we al in een ander artikel. De Amerikaanse deskundige Robert Emmons, auteur van de bestseller 'Thanks', somt er vijf op die we voor altijd in ons achterhoofd moeten houden.

  1. Eerst en vooral doet dankbaarheid beter slapen.
  2. Dankbaarheid verhoogt het geluk met 25 %.
  3. Dankbaarheid is een stuwende factor voor succes in de bedrijfswereld.
  4. Dankbaarheid is ook verantwoordelijk voor 40 % van ons algemene welbehagen.
  5. De hypothese van Robert Emmons is dat je, om gelukkig te zijn, geen grote wagen moet kopen. Leren om erkentelijk te zijn, daar gaat het om.

   

  Bovendien stipt Emmons twee zaken in verband met dankbaarheid aan die je nooit uit het oog mag verliezen:

  1. Dankbaarheid is een keuze en komt niet bij toeval.
  2. Dankbaarheid vergt een inspanning. Ze wordt ontwikkeld en aangeleerd.

   

  Bron

   

   

Wist je dat?

 • 77

  Mensen die dankbaarheid kunnen voelen en uitdrukken, leven naar verluidt gemiddeld zeven jaar langer.