News
103

Grenzen op het werk: hoe stelt u ze en hoe gaat u ermee om?

'Nee' zeggen is niet altijd gemakkelijk. Zeggen dat iemand overdrijft of dat iets niet goed uitkomt al evenmin. En terecht. We hebben namelijk de neiging om altijd compromissen te willen sluiten of te kiezen voor de houding die de groep of de relatie het best uitkomt.

Laten we het daarom eens hebben over de grenzen die we onszelf opleggen, die anderen ons opleggen of die wij anderen opleggen.

Een centraal thema, niet alleen voor ons eigen welzijn maar ook voor dat van het bedrijf. Sommige mensen hebben er moeite mee om grenzen te stellen voor anderen of zichzelf. En toch hebben we het allemaal nodig om in evenwicht te blijven.

In deze nieuwsbrief proberen we daar inzicht in te krijgen.

Veel leesplezier,

Claudia

Nieuwsbrieven

 • The sky is not the limit. You are.

  Grenzen leren stellen in onze relaties met anderen betekent niet dat we egoïstisch zijn. Zie het eerder als leren luisteren naar uzelf en uzelf leren respecteren. Gemakkelijk is dat niet. Maar mogelijk zeker wel. Hoe? Door eerst en vooral verder te lezen.

  Grenzen: de basis van een gezonde relatie

  Het broodje dat u 's ochtends in de koelkast van de cafetaria had gelegd, is 's middags nergens meer te bespeuren. Iemand heeft het wellicht gewoon meegenomen en lekker opgegeten. En u zegt niets. Een collega op uw parkeerplaats? Ook nu zegt u niets. Of een mopje dat er nét niet over was. U vindt het niet kunnen maar lacht toch mee. 

  Allemaal voorbeelden van momenten op het werk waarop we – net als thuis – onze grenzen moeten stellen. Geen machtsspel, maar zelfrespect. En o zo belangrijk.

  Dat vertelde ook loopbaancoach Annelies Quaegebeur in een interview begin mei. “Gezonde grenzen zorgen ervoor dat je apart én geconnecteerd kan zijn tegelijkertijd: je schermt je niet volledig af en je laat je ook nergens inzuigen. Ze maken een verschil in elke relatie, of het nu privé of professioneel is.”

   

  Waarom is dat voor sommige mensen zo moeilijk?

  'Nee' zeggen is soms zo moeilijk! Als ons iets gevraagd wordt, kiezen we namelijk vaak het antwoord dat in de ogen van anderen het meest sociaal aanvaardbaar is. U raadt het al wat dat is? 'Ja'. Er bestaan twee Engelse termen om die houding te definiëren.

  De eerste is 'people pleasing' of 'anderen een plezier doen'. De tweede term is 'the disease to please' of de ziekte van het willen behagen. Dat betekent dat we people pleasing tot een hoogtepunt drijven tot het een ziekte wordt.

  Een ziekte? Klopt. Want het onvermogen om grenzen te stellen op het werk om welke reden ook (angst om niet gewaardeerd te worden, angst om afgewezen te worden, nood aan erkenning ...) en de behoefte om anderen een plezier te doen, kan ook echt gevolgen hebben in het dagelijkse leven. Waar sommigen het gewoon moeilijk hebben om zichzelf los te laten, worden anderen in extreme gevallen volledig afhankelijk van de blik en goedkeuring van anderen. Dat kan een bron zijn van stress, en zelfs van depressies of diepgaande woede.

   

  Enkele praktische tips

  De Amerikaanse auteur Brené Brown lichtte in een TEDx Talk die druk werd bekeken op sociale media toe dat “grenzen durven stellen betekent dat je de moed hebt om van jezelf te houden, zelfs wanneer je het risico loopt om anderen teleur te stellen”.  Grenzen stellen is eigenlijk ook niet de echte uitdaging. Het is maar een stap. De echte uitdaging bestaat erin die grenzen te doen respecteren. Maar hoe doen we dat? Wat doen we als iemand over onze grenzen heen gaat?

  • Tip één: durf te zeggen wat u voelt. Deel uw emoties en vertel dat u zich niet lekker voelt of zich ergert.
  • Tip twee: doe dat op een constructieve en geweldloze manier. Leg duidelijk uit dat het niet om de andere draait, maar om uzelf. Dat u geen oordeel velt over de andere.
  • En tot slot de belangrijkste tip: stel uw grenzen zodra u de eerste tekenen van broosheid voelt. Waarom? Om twee vrij eenvoudige redenen. De eerste reden is dat u zeer moeilijk terug kunt als u een bepaalde gewoonte hebt aangenomen. Hebt u het maandenlang aanvaard dat u een bepaalde taak moest doen of dat u in de privésfeer opmerkingen kreeg die u eigenlijk niet bevallen? Hoe zorgt u er nu dan voor dat die grens plots niet meer overschreden wordt? De persoon die over de grens gaat, zal het niet begrijpen en zich afvragen waarom het vroeger wel oké was en u nu van mening bent veranderd. U bent namelijk ook niet van mening veranderd, maar kon het gewoon niet zeggen op het juiste moment. De tweede reden: wanneer een grens wordt overschreden maar dat niet wordt uitgesproken, kan dat de relatie bederven. Zo ontstaat mettertijd een 'torentje' van verbittering en frustraties dat achteraf moeilijk af te breken is.

   

  Vier manieren om grenzen te doorgronden

  We hebben niet allemaal dezelfde verhouding tot de grenzen die we ons opleggen. Sommigen kunnen hun grenzen heel breed trekken zonder dat het een probleem vormt. Bij anderen is het meteen 'verboden toegang' zodra ze voelen dat iemand hun persoonlijke wereld binnendringt.

  In de arbeidspsychologie onderscheiden we vier verschillende profielen op het vlak van omgaan met grenzen.

  • Eerst en vooral zijn er de mensen die voor zichzelf duidelijke grenzen afbakenen en ze ook duidelijk meedelen.
  • Vervolgens zijn er de mensen met 'defensieve' grenzen die zowel anderen als zichzelf striktere grenzen opleggen.
  • Daarnaast zijn er mensen met eerder 'veranderlijke' grenzen. Hun grenzen veranderen naargelang van de mensen met wie ze omgaan en de plaats waar ze zich bevinden.
  • Tot slot zijn er de mensen die nooit over hun grenzen praten en dus 'onleesbaar' zijn.

  Om onaangename verrassingen te vermijden, is het in elke relatie tussen mensen belangrijk om te weten wie er voor ons zit. En ook waar we ons bevinden. Als manager of hr-verantwoordelijke is dat analysevermogen des te belangrijker.

   

  Wat te doen als onze grenzen niet worden gerespecteerd?

  Vermijd in de eerste plaats stress. Een grens die overschreden wordt, hoeven we niet als een mislukking te zien. Als iemand over onze grenzen heen gaat, kunnen we dit beter zien als een kans om duidelijker te communiceren over onze verwachtingen en dus onze competenties om onze grenzen te bepalen te verbeteren.

  Nog een belangrijk punt: niet iedereen begrijpt onze grenzen volledig (of is het er niet noodzakelijk mee eens) en dat is eigenlijk ook niet erg. Wij weten zelf dat ze bestaan voor onze eigen bestwil en we moeten erop aandringen dat de ander ze respecteert. Het gaat namelijk ook om onszelf respecteren.

  Tot slot gebeurt het soms dat mensen – ondanks verschillende herhalingen – blijven aandringen en onze grenzen maar niet respecteren. Wat doen we dan met mensen die het niet willen begrijpen?

  In die fase is het niet meer aan ons om in te grijpen, maar wel aan een andere collega, een leidinggevende of een hr-medewerker.

  Naargelang het geval en de 'ernst' van de persoonlijke interacties behoren zelfs tuchtmaatregelen tot de mogelijkheden. Maar dat zijn dan weer de extreme gevallen. In de meeste situaties zullen een glimlach, een korte uitleg of een 'persoonlijke gebruiksaanwijzing' ruimschoots volstaan.

Inspiratie

 • Grenzen zijn ook een kwestie van cultuur

  Wat aanvaardbaar is voor een Nederlandstalige Belg, is dat misschien niet voor een Franstalige Belg of voor een Italiaan, een Amerikaan of een Chinees.

  Wanneer we werken in een bedrijf of moeten samenwerken met profielen van verschillende nationaliteiten, religies of culturen, is het altijd een goed idee om vooraf informatie in te winnen over de culturele verschillen.

  In Wallonië is het bijvoorbeeld heel gebruikelijk dat collega's elkaar begroeten met een kus. Ook mannelijke collega's onderling. In Vlaanderen is dat niet de norm. Niemand heeft daarin gelijk of ongelijk. Wanneer iemand vindt dat een bepaalde gewoonte voor hem of haar ongepast is of wanneer een grens overschreden dreigt te worden, volstaat het dat die persoon zijn of haar gevoel deelt.

 • Tijdelijke grenzen: het recht om niet bereikbaar te zijn

  Sinds 1 februari 2022 werd het recht om niet bereikbaar te zijn ingevoerd in de Belgische arbeidswetgeving. Dat recht geeft werknemers “de mogelijkheid om hun werk-gsm uit te schakelen aan het einde van hun werkdag”. Geldt dit ook voor u?

  Werknemers krijgen met andere woorden het recht om geen werkgerelateerde telefoons, berichten, sms'en of e-mails meer te ontvangen of te moeten beantwoorden buiten de werkuren. Dat geldt zowel voor de collega's als voor de werkgever.

  Momenteel is dit recht alleen van toepassing op werknemers met een openbare functie, in overheidsbedrijven, in de telecomsector en bij de post.

  In een circulaire moedigt Europa alle landen van de EU echter aan om voor 2023 een beleid uit te werken rond het recht om onbereikbaar te zijn voor alle ondernemingen, ongeacht of het gaat om publieke of privébedrijven. En 2023? Dat is morgen al ...

Wist je dat?

 • 3

  Dit is het aantal grenzen gedefinieerd door arbeidspsychologen. We hebben namelijk allemaal fysieke, emotionele en mentale grenzen.

  Extraatje: onze drie soorten grenzen

  Onze grenzen op het werk hebben te maken met de hoeveelheid werk die we al dan niet bereid zijn om te doen. Daarnaast kunnen ze te maken hebben met de soorten relaties die we willen onderhouden of opbouwen met onze collega's en klanten.

  Op het werk zijn er drie soorten grenzen:

  • Fysieke grenzen: deze grenzen verwijzen naar de regels die onze persoonlijke ruimte en onze houding ten opzichte van aanrakingen op het werk bepalen. Sommigen hebben er geen problemen mee om een collega te kussen of omhelzen, anderen dan weer wel. Terwijl die ene collega graag gesprekken voert op 20 cm afstand, neemt een andere liever wat meer afstand.
  • Emotionele grenzen: onze emotionele grenzen verwijzen naar onze emoties en naar wat we diep vanbinnen voelen. Die grenzen kunnen ons bijvoorbeeld verhinderen om over bepaalde onderwerpen te spreken die we als persoonlijk beschouwen (gezin, geloof, kindertijd ...).
  • Mentale grenzen: onze mentale grenzen verwijzen naar onze ideeën, waarden en standpunten over werkgerelateerde thema's. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de zaken zouden moeten lopen, de frequentie van noodzakelijke vergaderingen, de mogelijkheid om al dan niet een bepaalde functie te creëren enz. Deze grenzen zorgen ervoor dat we de manier waarop we de dingen zien niet laten beïnvloeden door de ideeën van iemand anders.