Laten we onszelf in 2020 'updaten'!

49

Meermaals per maand krijgen we op onze smartphones, tablets, verbonden apparaten en computers (opgelegde) updates aangeboden. Dankzij die updates kunnen we gemakkelijker e-mails verzenden, de laatste versie van een bepaalde app krijgen of sneller een Excel-spreadsheet invullen.

Ons dagelijks leven bestaat uit updates en, ook al willen we ons soms meteen op ons werk storten, we wachten geduldig tot onze machines bijgewerkt zijn. Omdat we weten dat ze dat doen om ons te laten profiteren van hun nieuwste kennis en tips.

We zullen onze collega's bij de koffiemachine dan wel vertellen dat deze update zichzelf weer heeft gelanceerd en dat we andere prioriteiten hadden, maar diep van binnen weten we dat wanneer we weer aan ons bureau gaan zitten, onze smartphone, tablet en computer op hun best zijn, op 100 % van hun capaciteit, en dat ze ons het beste zullen bieden om ons werk makkelijker te maken. 

Waarom zouden alleen computers en software moeten worden geüpdatet om beter te kunnen presteren? Hoe vaak moeten we onze eigen update doen om bij te blijven? Wat als het overleven in de arbeidswereld zou afhangen van onze capactiteit om up-to-date te blijven?

Veel leesplezier! 

Nieuwsbrieven

 • Welke opleidingen volgen in 2020?

  Hoe kies je een goede training? Wat zegt de wet? Zijn er opleidingen die 'in' zijn? Hoeveel kost het? Weten bedrijven hoe belangrijk opleidingen zijn? Deze en andere vragen komen aan bod in dit nummer van OpenSpace, en je krijgt alvast een paar antwoorden.

  Elk jaar volgen in België duizenden mensen een opleiding in het kader van hun werk. Hoeveel precies? Onmogelijk te zeggen, want de opleidingen worden zowel door particuliere als openbare structuren aangeboden en zijn bedoeld voor mensen met een verschillende status (werknemers, werklozen, enz.). Specialisten schatten echter dat er in ons land jaarlijks enkele honderdduizenden Belgen worden opgeleid. Er zijn tal van opleidingsvoorstellen en het aantal deelnemers neemt elk jaar toe. Daar zijn onder andere drie redenen voor.

  Ten eerste, een wetgevende factor. Sinds 2017 moeten bedrijven hun voltijdse werknemers minimaal 2 dagen opleiding per jaar geven, met als doel 4 dagen (voor bedrijven met minder dan 20 werknemers) en 5 dagen (voor bedrijven met meer dan 20 werknemers) per jaar voor elke werknemer in 2020-2021 (zie ons artikel 'Wat zegt de wet?').

  Ten tweede is er de modefactor. Sinds enkele jaren zitten opleidingen in de lift. Werkgevers zien het als een manier om hun werknemers te waarderen, en werknemers zien het als een manier om nieuwe vaardigheden te verwerven voor toekomstige loopbaanontwikkeling. 

  De derde factor ten slotte is de noodzakelijke evolutie. In een voortdurend veranderende wereld is het belangrijk om zich te kunnen aanpassen aan een markt die verandert en gekenmerkt wordt door de opkomst van nieuwe technologische beroepen.
  Maar de juiste keuzes moeten worden gemaakt ...


  Banen die verdwijnen, evolueren en geschept worden

  Wie zou in 2000 hebben geweten wat een community manager, een dronepiloot, een digitale projectmanager of een 3D-animator was? Niet veel mensen. En toch maken deze beroepen nu integraal deel uit van sommige bedrijven. En het is nog niet voorbij. 

  De meest recente specifieke studie van Agoria (2019) belicht de impact van de digitalisering op de arbeidsmarkt ... en die is groot! Zij schat dat ongeveer 4,5 miljoen werknemers in België de komende jaren hun vaardigheden zullen moeten bijschaven, dat sommige banen zullen verdwijnen en andere volledig zullen veranderen. Het belangrijkste is dat er veel nieuwe vacatures zullen verschijnen. Als we niet op deze ontwikkeling vooruitlopen, zullen er in 2030 in België maar liefst 584.000 posten vacant zijn, terwijl België met 143.000 posten in 2018 al het hoogste vacaturepercentage in Europa heeft. Daarnaast zullen 310.000 werknemers en werklozen zich moeten omscholen om een nieuwe duurzame baan te vinden. 

  We staan dus voor een grote uitdaging: mensen opleiden die op zoek zijn naar werk, maar ook mensen die een baan hebben en zich moeten aanpassen aan nieuwe technologieën.


  Blijvende belemmeringen

  Wanneer we opleidingsverantwoordelijken vragen welke factoren de opleiding van hun werknemers kunnen belemmeren, antwoorden zij over het algemeen het volgende: tijd en kosten.

  Hoewel tijd inderdaad beperkt is (er zijn immers maar 24 uur per dag ...) en niet kan worden opgeslagen (onmogelijk om tijd 'op te sparen' voor later), kan de tijd gemakkelijk worden geoptimaliseerd in het kader van een opleiding. 

  Inderdaad, face-to-face training is geen doel op zich. Bepaalde opleidingen moeten worden gegeven in aanwezigheid van een trainer en een groep, zoals het geval is bij de meeste gedragstrainingen die veranderingen in de houding van de medewerker met zich meebrengen. Maar waarom zouden we aan medewerkers vragen om - soms heel vroeg - de weg op te gaan om - soms heel ver - een training te volgen die gemakkelijk op afstand kan worden gegeven? Het is belangrijk om de opleidingen te definiëren die online kunnen worden gevolgd, algemeen bekend als e-learning.

  Ook de kosten kunnen in het kader van de opleiding een belemmering vormen voor de professionele ontwikkeling van de werknemers. Opleidingen via een privébedrijf kunnen erg duur zijn. De prijsklasse ligt over het algemeen tussen 600 en 1.200 euro per opleidingsdag. Maar er zijn andere oplossingen. Zo zijn er openbare opleidingen, die soms volledig gratis zijn. En er worden heel wat Europese en regionale bonussen gegeven*. Om ondernemingen te helpen de opleidingskosten te optimaliseren, geven sommige bedrijven zelfs begeleiding bij het aanvragen van premies. Even kijken op het internet en je krijgt al een idee.


  Een steeds menselijker aanbod

  Terwijl in de jaren negentig en 2000 vooral opleidingen werden aangeboden om de vaardigheden te verbeteren, zijn er in 2010 nieuwe opleidingen verschenen. Het ging minder om het leren 'doen' dan om het leren 'zijn'. Zo zijn er een hele reeks opleidingen ontwikkeld over communicatie (luisteren, jezelf uitdrukken in het bijzijn van anderen, etc.), teammanagement, tijdmanagement, stressmanagement, etc. Hoe komt dat? Bedrijven hebben begrepen dat in 2020 de efficiëntie, de prestaties en de duurzaamheid van hun bedrijf niet alleen kunnen worden gemeten aan de kennis of de knowhow van hun medewerkers. Hun ontplooiing, zelfkennis, hun manier van communiceren zijn allemaal kwesties die essentieel zijn om te ontwikkelen en centraal te stellen in de opleidingen. De waarde van een bedrijf is veel meer dan de som van de technische vaardigheden van de medewerkers. Bedrijfswaarde wordt ook bepaald door de bedrijfsgeest waarin de medewerkers zich kunnen ontplooien en zichzelf kunnen terugvinden. De opleidingen zijn gericht op het individu.

  Het idee is niet alleen om vakbekwaamheid te verwerven, maar ook om zelfkennis op te doen. Met mooie resultaten. Zo is Gamelearn, een game-based leerplatform (ja, ja, net als voor kinderen) voor bedrijfsopleidingen, in een paar jaar tijd de wereldleider geworden op het gebied van game-based afstandsopleidingen. Ook andere start-ups kennen heel wat succes door 'gespreide' of 'disruptieve' opleidingen aan te bieden.


  De oplossingen van morgen? 

  Heb je al gehoord van Blended Learning of Hybride leren?

  Dit is een leermethode die online training (e-learning) combineert met face-to-face opleiding. Deze oplossing geeft bedrijven en cursisten de mogelijkheid om een zekere controle te hebben over het wanneer, waar en hoe, en dus om een nauwkeurige controle en zicht te hebben op de kosten, de timing en de middelen die ter beschikking moeten worden gesteld. Verschillende bedrijven maken ook gebruik van virtual reality en augmented reality in hun trainingen. Bij deze oplossingen, die steeds betaalbaarder worden, worden de cursisten ondergedompeld in omgevingen waarin complexe situaties worden gesimuleerd. Manpower maakt bijvoorbeeld gebruik van virtual reality om ernstige ongevallen op bouwplaatsen te simuleren en te leren hoe je de juiste handelingen moet uitvoeren. Sommige organisaties maken dan weer gebruik van virtual reality om werkzoekenden in staat te stellen beroepen uit te proberen door middel van immersie.

  Dit zijn allemaal mogelijkheden voor bedrijven die ze zeker moeten overwegen. Opleiding betekent immers dat je de middelen krijgt om je los te maken van bepaalde vastgeroeste gewoontes, dat je kennismaakt met nieuwe opkomende beroepen, dat je je plaats vindt in een veranderende wereld en ook dat je je activiteit en die van je bedrijf veiligstelt in een vaak competitieve wereld. Dus ... gedaan met uitvluchten zoeken in 2020!

Inspiratie

 • Wat zegt de wet?

  Het arbeidsrecht is voortdurend in ontwikkeling en ook de wetgeving inzake opleidingen is de laatste jaren veranderd.

  Sinds 2017 bepaalt de wet dat elk bedrijf zijn werknemers gemiddeld 5 dagen opleiding per voltijds equivalent per jaar kan aanbieden. 

  Dit gemiddelde hoeft niet direct te worden bereikt en kan in de loop der jaren worden verhoogd. Elke werknemer heeft echter recht op 2 dagen opleiding per jaar (1 dag voor bedrijven met minder dan 20 werknemers). In het geval van een deeltijdwerker of een werknemer die in de loop van het jaar bij het bedrijf is komen werken, wordt de berekening gemaakt naar rato van het aantal maanden dienstverband met het bedrijf.

  Elke sector dient zelf de opleidingsinspanningen te bepalen door het aantal dagen van de opleiding (dit aantal mag niet lager zijn dan in voorgaande jaren) en de gepaste opleidingen vast te leggen.

  Bovendien heeft elk bedrijf de plicht om elke nieuwe werknemer op de hoogte te brengen van het bestaan van een individuele opleidingsrekening. Deze rekening bevat de identiteit van de werknemer, zijn of haar arbeidsstelsel, het bevoegde paritaire comité, het aantal opleidingsdagen waarover de werknemer kan beschikken en het aantal dagen opleiding dat hij of zij in de loop van het jaar heeft gevolgd. 

Wist je dat?

 • 40 tot 70%40 tot 70%

  Sommige opleidingsbonussen van de regionale overheiden betalen 40 tot 70% terug aan bedrijven die hun personeel willen opleiden.