News
74

Let’s talk about: mentale gezondheid

De voorbije maanden – en zeker de voorbije weken – maken heel wat experts en actoren op het terrein zich zorgen over het stijgende aantal mentale gezondheidsproblemen in België, vooral bij de werknemers. Geen enkele sector lijkt gespaard te blijven. Maar vooral geen enkel profiel.

Door haar omvang maakt de huidige gezondheidscrisis nieuwe ‘slachtoffers’ die tot voor kort geen mentale problemen hadden. Het is dan ook belangrijk dat we 'mentale gezondheid' centraal plaatsen in ons bedrijfsbeleid.

Laten we opnieuw de banden aanhalen en zorgen voor onze mensen. Want alleen ga je sneller, maar samen ga je verder.

Daar gaan we in deze nieuwsbrief dieper op in.

Nieuwsbrieven

 • De banden opnieuw aanhalen en zorgen voor elkaar

  Mentale gezondheid werd lange tijd over het hoofd gezien in de communicatiestrategieën of het algemene beleid van bedrijven, maar de voorbije jaren besteden de hr-afdelingen hier extra aandacht aan. We spreken vandaag over investeren in mentale gezondheid, net zoals we het hebben over financieel investeren. En de COVID-19-crisis maakt deze realiteit des te actueler.

  “Het is enkele weken na de eerste COVID-19-golf begonnen. Telewerk terwijl mijn kinderen ook thuis moesten blijven, minder sociaal contact met mijn collega's, geen feedback over mijn werk ...  Kortom, ik zag het echt even niet meer zitten”, aldus Veerle, manager in een bedrijf in Brussel, die we in april al geïnterviewd hadden over leidinggeven op afstand.

  Voor Arnaud (zie getuigenis in onze OpenSpace van april) had die eerste golf net een positief effect. “Ik kon mij hierdoor opnieuw focussen op de essentie en even op de rem staan. Maar sinds september heb ik het echt lastig. Je zou denken dat het ergste achter de rug is, maar sinds de verstrenging van de coronamaatregelen in oktober zit ik met enorm veel vragen over mijn werk en de zin van dit alles. Het is heel simpel: ik zit thuis met een burn-out.”

  Een burn-out, een inzinking, een depressie, een dip ... Down, gedeprimeerd, vermoeid, moedeloos ... Het is maar hoe je dat overweldigende gevoel van moedeloosheid noemt wanneer het ene na het andere van jou verwacht wordt. Dat gevoel van machteloosheid om écht te zijn zoals je zou willen zijn. Dat gevoel van onmacht dat sterker is dan jezelf. Je voelt je niet 100% slecht. Maar ook niet 100% goed.

   

  Stijgende cijfers  

  Het Statuut van de WGO definieert gezondheid als volgt: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn, en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.” Deze definitie heeft als belangrijk gevolg dat mentale gezondheid meer is dan de afwezigheid van een mentale stoornis of beperking.

  In december 2020, op het hoogtepunt van de tweede golf, toonde Sciensano cijfermatig aan dat het de voorbije maanden slecht gaat met de mentale gezondheid in België. 64% van de 18-plussers is ontevreden over zijn sociale contacten, nagenoeg een verdubbeling sinds september 2020. 40% voelt weinig sociale steun, i.e. een stijging met bijna een derde in vergelijking met de zomerperiode 2020. Depressieve en angststoornissen volgen een U-vormig patroon. In juni 2020 rapporteerde 22% van de bevolking een van die stoornissen. En vandaag zitten de wachtzalen vol met mensen die eerder relatief gespaard bleven. We denken hierbij aan werkende mensen, zoals Veerle en Arnaud.

   

  Vertraagde heropstart en reële kosten

  Volgens het Federaal Planbureau temperen mentale gezondheidsproblemen van werknemers de mogelijkheden van werkgelegenheids- en productiviteitsgroei, en veroorzaken ze zelfs direct economische kosten via uitgaven voor vervangingsinkomens en de behandeling van aandoeningen. Dit economische kostenplaatje wordt eveneens verhaald op de bedrijven, want een afwezige werknemer moet worden vervangen. Je moet die vervanger opleiden, het kost tijd om hem/haar in je teams in te werken ... En dan hebben we het nog niet over de administratieve rompslomp die hierbij komt kijken. Het consultancybureau Deloitte heeft in 2018 een studie uitgevoerd bij een honderdtal Canadese bedrijven. De resultaten liegen er niet om: 100% van de bedrijven die in een mentalegezondheidsbeleid hadden geïnvesteerd, hadden een positieve return on investment, weliswaar soms pas na vier of vijf jaar.

   

  Waar moet u op letten?

  Een mentalegezondheidsbeleid bewijst pas echt zijn nut als een bedrijf ook effectief de werknemers met mentale problemen kan opsporen. En dat is wellicht het moeilijkste, want enerzijds is mentale gezondheid 'onzichtbaar' (in tegenstelling tot bv. een lichamelijke beperking) en anderzijds denkt men vaak in uitersten (je bent 'geestelijk gezond' of 'gek'). Nochtans ligt daartussen een gigantische grijze zone.

  Let onder meer op deze alarmsignalen.

  • Een slecht humeur doet vaak al een belletje rinkelen. Wanneer een doorgaans opgewekt iemand plots geïrriteerd, agressief en slechtgehumeurd is, kan dit een teken van mentale kwetsbaarheid zijn. Veel, herhaaldelijke en extreme (enorm blij, enorm verdrietig) stemmingswisselingen kunnen wijzen op een pathologie (bipolariteit).
  • Er bestaan ook obsessieve-compulsieve stoornissen (OCS) waarbij herhaaldelijke gedachten of gedragingen leiden tot een gevoel van onbehagen, onrust of angst.
  • Ook eetstoornissen (bv. zeer snelle gewichtstoename of -afname) moeten worden opgevolgd.
  •  Verslavingen (alcohol, roken, drugs …) zijn doorgaans een goede barometer voor iemands mentale toestand.

  Soms kan iemand nog extremer gedrag vertonen.

  Denk bijvoorbeeld aan paranoia. Dit uit zich in een overdreven achterdocht ten overstaan van anderen, een gevoel van permanent gevaar en achtervolgingswaan.

  Dit is eveneens het geval bij schizofrenie, die zich uit in ‘afwijkende zintuiglijke waarnemingen (hallucinaties) en denkstoornissen (bv. delirium)’.

   

  Wat kunt u doen?

  Een mentalegezondheidsbeleid invoeren in een bedrijf is behoorlijk complex, want we tasten – zoals hierboven vermeld – op dit vlak in het duister.

  Daarom is communicatie de eerste stap naar zo’n beleid. Voorlichtingscampagnes en activiteiten op de werkvloer hebben namelijk twee grote voordelen. Enerzijds kunt u zo achterhalen met wie het niet goed gaat (ook al zijn ze effectief aan het werk) en anderzijds kunt u uw medewerkers tonen dat ze niet alleen staan met hun angsten, zorgen ...

  De tweede stap is de managers en de werknemers opleiden rond deze problematiek. Op middellange termijn moet iedereen weten wat 'mentale gezondheid' betekent. De oprichting van een mentalegezondheidscel (bv. waarbij een interne of externe psycholoog ter beschikking staat) kan een derde stap zijn. Een sterke strategie gaat doorgaans gepaard met de toekenning van sociale voordelen voor de werknemers en hun familie in de vorm van psychologische ondersteuning en hulp.

  Individuele of collectieve maatregelen (bv. flexibele werkuren) zijn een andere optie, net als een standaardbeleid voor risicobeperking. Sommige werkgevers dekken ook de kosten voor geneesmiddelen tegen psychische stoornissen. Kortom, beter zorgen voor de mensen in uw bedrijf kan op verschillende manieren.

   

  Verborgen voordelen

  Investeren in mentale gezondheid levert – naast meer welzijn en financieel voordeel – ook nog andere verborgen voordelen op. Ten eerste: de medewerkers zijn meer betrokken. Uit een enquête van Deloitte blijkt namelijk een grotere betrokkenheid bij het bedrijf, maar ook tussen de collega's onderling.

  We zien bovendien dat persoonlijke getuigenissen (zeker van leidinggevenden) mentale gezondheid bespreekbaar maken en een bedrijfscultuur bevorderen waarin werknemers zich gesterkt voelen om indien nodig hulp te zoeken en elkaar te steunen. Nog een voordeel: aantrekking van talenten. Het is bewezen dat ‘een organisatie die binnen de sector en op nationaal niveau erkend wordt als een organisatie die gezondheid en psychologische veiligheid op de werkvloer centraal stelt, sterke talenten kan aantrekken’. Maak dus van 2021 het jaar van de mentale gezondheid.

Inspiratie

 • Uw huisdier, uw vriend

  In de Verenigde Staten mogen de werknemers vaak hun hond meenemen naar het werk. Deze Amerikaanse praktijk die in Europa niet erg gebruikelijk is heeft zelfs haar officiële dag op 24 juni 'Take your dog to work day'. Huisdieren hebben positieve effecten op ons fysieke en mentale welzijn.

  Ze verlagen niet alleen ons stressniveau, maar ze verplichten ons ook om bij de les en actief te blijven. Ideaal dus om spanningen weg te werken. Het is dan ook niet toevallig dat dierenorganisaties en asielen sinds de eerste lockdown een grote stijging van het aantal adopties vaststellen.

  Meer info hier

 • Stress op het werk: uw plichten?

  In België maakt de preventie van stress deel uit van het materieel toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 17 mei 2007 inzake ‘de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk’. Dit koninklijk besluit is van toepassing op zowel de privé- als de overheidssector.

  Een bedrijf heeft diverse verplichtingen: bevordering van organisatiemethodes die de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers niet aantasten, collectieve preventiemaatregelen, maatregelen voor stressvermindering, aandacht voor de arbeidsomstandigheden, de sociale relaties enz.

  Meer info? Klik op de link of (her)lees onze nieuwsbrief over dit thema.

Wist je dat?

 • 9,8%

  In België is een op de tien gevallen van arbeidsongeschiktheid het gevolg van een burn-out (9,8%) of van een depressie (9,9%).

  Bron: deze cijfers zijn afkomstig van een vergelijkende studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen van het aantal gevallen van arbeidsongeschiktheid (nieuwe gevallen tussen 1 januari 2020 en 31 augustus 2020) met de cijfers van de jaren daarvoor.