News
61

Soft skills, wat betekent dat eigenlijk?

De arbeidsmarkt is niet die kille, harde wereld waar enkel de sterksten overleven. Het bewijs? Sinds geruime tijd voert 'zachtmoedigheid'  de boventoon in de gangen van bedrijven. De profielen die veel rekruteerders en bedrijven momenteel zoeken, verschillen namelijk sterk ten opzichte van de populaire profielen enkele jaren terug.

Vandaag verkiezen bedrijven gedrags-, transversale en humane vaardigheden (ongeacht de leeftijd) in plaats van ultraspecifieke competenties. Je kijkt er niet meer van op dat mensen met een diploma Romaanse filologie binnengehaald worden in grote informaticabedrijven of dat kunsthistorici aan de slag gaan als ... HR-consultant.

Deze trend, die potentieel verkiest boven hard skills, komt rechtstreeks overgewaaid van de Amerikaanse GAFA's (Google, Apple, Facebook en Amazon). Een modegril of een radicale verandering van de visie op ondernemen? Hoe het precies zit, zal de komende jaren duidelijk worden.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrieven

 • Soft skills, of de kunst om rekruteren anders te bekijken ...

  Sinds twee jaar zien we een nieuwe trend in Human Resources. In plaats van hard skills geven rekruteerders vandaag namelijk de voorkeur aan soft skills. Maar soft skills, wat betekent dat eigenlijk? Praten we dan over alle beroepen? Kun je die 'zachte' vaardigheden leren of zijn ze aangeboren? Hoe kun je ze ontwikkelen? Zijn al die vaardigheden in trek? En hoe definieer je ze? Alvast enkele antwoorden.

  Jarenlang rekenden kandidaten op hun diploma's en ervaring. In 2020, en in een post COVID-tijdperk volstaat dat niet meer. Vandaag zijn 'zachte vaardigheden' in de mode en die zijn niet te vatten in diploma's of op je cv. Onder 'soft skills' of 'zachte vaardigheden' verstaan we gewoon gedrags- en menselijke vaardigheden. Anders gezegd: 'soft skills' verwijzen naar persoonlijke vaardigheden waaruit een hoge graad van emotionele intelligentie blijkt (cfr. artikel 2: Emotionele intelligentie, wat is dat eigenlijk?).

  Die vaardigheden zijn ook transversaal. Iemand die goed is in problemen oplossen, is goed in puzzelen, kan een groep aansturen en kan bijvoorbeeld ook als prof belangrijke beslissingen nemen. Anders dan hard skills die gespecialiseerde technische vaardigheden beschrijven om taken uit te voeren, zijn soft skills vooral een manier om met die taken om te gaan. Als je het wat karikaturaal voorstelt, zou je kunnen zeggen dat hard skills overeenkomen met 'doen' en soft skills met 'zijn'.

   

  Waarom zijn soft skills zo in trek?

  Volgens het jongste onderzoek Cadremploi/Michael Page 'Soft skills' dat op 16 mei 2019 werd gepubliceerd in Europa is 62 % van de leidinggevenden en kaderleden vandaag bereid kandidaten in dienst te nemen hoofdzakelijk op basis van hun soft skills. Waarom? Omdat de arbeidsmarkt sinds een tweetal decennia volop beweegt door de digitalisering, de automatisering, de internationalisering, de robotisering, thuiswerk, de opkomst van artificiële intelligentie, delokalisatie enz. Sommige thema's zoals geslacht en culturele achtergrond zijn debatten in bedrijven gaan beheersen. Met onder meer als gevolg een versnelde evolutie van de beroepen en het ter discussie stellen van de intermenselijke relaties. Werknemers moeten vandaag dus meer en meer strategisch denken en steeds zelfstandiger zijn bij het nemen van beslissingen in het kader van hun functie. Twee redenen waarom werkgevers soft skills boven hard skills verkiezen.

   

  Welke soft skills verdienen de voorkeur?

  Afhankelijk van de bedrijven en de sector waarin ze actief zijn, zou je kunnen denken dat zachte vaardigheden kunnen variëren. In een bank werken is namelijk iets anders dan in een productiebedrijf of een reclamebureau. Nochtans zijn de grote trends op het gebied van zachte vaardigheden relatief gelijklopend, ongeacht de sector, het land of zelfs de werknemers.

  Meest gegeerde zachte vaardigheid: creativiteit. Dit is dan het bekende 'out of the box' denken (buiten de normale denkkaders). Het vermogen om af te stappen van dat normale denkkader bij het zoeken naar oplossingen of nieuwigheden waaraan anderen niet hebben gedacht, wordt vandaag beschouwd als een diploma op zich.

  Een andere populaire vaardigheid: een teamspeler zijn. We vertelden het al: in 2020 is de wereld veelzijdig en veranderlijk waarbij de norm is ... dat er meerdere normen zijn. In die context zijn mensen die andere mensen kunnen warm maken voor een gemeenschappelijk project erg gewild. Jarenlang verkozen human resources en bedrijven mensen 'die niet te veel vragen stelden', vandaag is de nieuwsgierigheid van een medewerker en zijn vermogen om stil te staan bij zijn omgeving een opvallende kwaliteit.

   

  Communiceren en kritisch zijn

  In een wereld die voortdurend verandert, moet je je kunnen aanpassen maar moet je ook je eigen kennis of die van anderen kunnen doorgeven. Een bedrijf dat dit niet kan, gaat niet vooruit en is uiteindelijk gedoemd om te verdwijnen. Vandaar dat communicatie sinds een jaar of tien een sterk gewaardeerde competentie is in een bedrijf. Bedrijven halen hiervoor in de eerste plaats specialisten in huis (communication manager, communication officer, social media-specialist, …), maar er zijn ook mensen die niet dat profiel hebben (ingenieurs, technici, ...) voor wie communicatie een onmisbare schakel is in hun vak en die er efficiënt mee omgaan.

  Nog een soft skill die in trek is: kritisch denken. Nu er steeds meer informatie op ons afkomt en steeds diversere en duidelijk subjectievere meningen via steeds meer kanalen worden verspreid (internet, apps, ...), beschouwen bedrijven afstand nemen vandaag als een belangrijke kwaliteit. Een kwaliteit die van groot belang is om informatiestromen niet alleen te bundelen, maar ook te organiseren, te sorteren en vooral te filteren om strategische en trefzekere redeneringen te formuleren.

   

  Aangeboren of aangeleerd?

  Zijn soft skills aangeboren of kan je ze leren? Veel mensen beweren misschien dat ze als 'communicator', 'bruggenbouwer' of 'criticus' geboren zijn. En hoewel sommigen veel meer in de wieg zijn gelegd voor een aantal van die vaardigheden, is het toch perfect mogelijk om die vaardigheden aan te leren. Of om ze te finetunen, als je ze van nature hebt. Hoe? Ook hier niks nieuws onder de zon eigenlijk.

  Net als voor de 'harde' vaardigheden, gaat het in de eerste plaats over opleiding. Heel wat specialisten bieden vandaag opleidingen in soft skills aan. In plaats van vuistdikke boeken geven deze opleidingen voorrang aan praktijkgevallen, theaterstukken en rollenspellen waarin medewerkers met hun eigen grenzen worden geconfronteerd. De waarde van samenwerken leer je als medewerker niet door een boek te lezen, maar door in een praktijksituatie te belanden waarin je anderen nodig hebt om jouw taak tot een goed einde te brengen.

  Na de opleidingen is het dan aan human resources of het management van het bedrijf om een kader te bieden voor die soft skills en het gebruik ervan. Ook hier niks spectaculairs: medewerkers moeten doelstellingen krijgen en (menselijke) middelen om ze te realiseren. Net als bij het verwerven van andere vaardigheden, moet op specifieke tijdstippen die je met de medewerkers en de lesgever hebt afgesproken, beoordeeld worden of je die vaardigheden al dan niet verworven hebt.

Inspiratie

 • Emotionele intelligentie, wat is dat eigenlijk?

  Er is al enkele jaren sprake van: Emotionele Intelligentie (EI in het Engels) - of Emotioneel Quotiënt (EQ) - werd parallel ontwikkeld naast wat toen als heilige graal werd beschouwd, het IQ (Intelligentiequotiënt).

  Het gaat om het vermogen je eigen emoties en die van de mensen rond je te begrijpen en te managen. Wie een hoog EQ heeft, weet wat hij of zij voelt en hoe die emoties op anderen inwerken.

  Voor een leader is succes afhankelijk van het voelen van EQ. Volgens Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog die het EQ als concept tot gemeengoed heeft gemaakt, zijn er 5 elementen die het emotionele quotiënt bepalen: inlevingsvermogen, motivatie, sociale competenties, gevoeligheid en zelfbeheersing.

  Bron

 • Top 10 van de soft skills

  Volgens het Wereld Economisch Forum (extract uit het onderzoek 'The Future of jobs'), zijn deze de 10 meest gegeerde competenties bij bedrijven (de eerste vijf kwamen al aan bod in ons eerste artikel Soft skills, of de kunst om rekruteren anders te bekijken).

  1. Een teamspeler zijn

  2. Nieuwsgierigheid

  3. Communicatie

  4. Kritisch denken

  5. Creativiteit

  6. Emotionele intelligentie

  7. Beoordelings- en beslissingsvermogen

  8. Servicegerichtheid

  9. Onderhandeling

  10. Cognitieve flexibiliteit of het vermogen om van de ene naar de andere cognitieve taak te schakelen

   

  Lees zeker ook het volledige artikel (in het Engels) om alles over dit onderwerp te weten te komen.

  Bron

Wist je dat?

 • 84

  84% van de Europese kaderleden vindt dat zich kunnen aanpassen één van de 'soft skills' is die hun bedrijfscultuur het belangrijkst vindt, gevolgd door zelfstandigheid en organisatievermogen (82%).

  Bron: Marktonderzoeksbureau IFOP, onderzoek uitgevoerd in september 2019.