News
88

Wil je dat je personeel blijft? Lees dan snel hoe.

Het is niet altijd gemakkelijk om iemand dicht bij ons te houden. Dat gaat op voor de liefde en voor vriendschap … maar ook voor het werk! Uiteraard zijn er altijd mensen die we liever kwijt dan rijk zijn. Soms vragen we ze zelfs te vertrekken.

Maar er zijn ook die anderen. Die onmisbare medewerkers. Zonder hen zou het werk nooit hetzelfde zijn. Het zijn die mensen die een meerwaarde leveren. Die projecten écht vooruit doen gaan, die een expertise of bijzondere ideeën hebben, die het team oppeppen. Dat zijn de talenten die we moeten koesteren. We moeten ze doen inzien en tonen dat ze ertoe doen. Dat we blij zijn ze dicht bij ons te hebben. “Oké, maar hoe doe je dat?”, vragen hr-afdelingen zich af. Wel, daar hebben we het over in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrieven

 • Liefde laat zich niet afdwingen

  Dat een werknemer vertrekt kan veel redenen hebben. Voor sommige vertrekkers (ziekte, verandering van gezinssituatie, overplaatsing van een echtgenoot enz.) kunt u niet veel doen. Voor anderen daarentegen kunt u een belangrijke rol spelen, omdat u ze kunt geven wat ze nodig hebben om te blijven. Want jawel, er bestaan manieren om een werknemer toch in het bedrijf te houden. Een kort overzicht.

  Al gehoord van loyalty marketing? Dat begrip is sind zowat twintig jaar populair in de marketingwereld en kan worden gedefinieerd als 'de strategie om een klant te binden aan bijvoorbeeld een merk, service of product'. De afgelopen vijf jaar werd er hard nagedacht over klantenbinding. En dat denkwerk beperkte zich niet tot de marketingwereld … De centrale vraag is: “Hoe zorgen we ervoor dat onze doelgroep zo loyaal mogelijk is?” De sociale media en hun algoritmen zijn de essentie van die wens om gebruikers en abonnees 'altijd een beetje langer te houden'. We worden gebombardeerd met muziek, posts, artikels en foto's die lijken op al die content waar we in het verleden al op reageerden, die we liketen of deelden. In de commerciële wereld is het van essentieel belang om klanten aan een merk te binden. Daarom hebben we allemaal klantenkaarten van supermarkten, parfumerieën, apotheken of bioscopen.

  Een paar jaar geleden nog waren grote (per definitie gerichte) promotieacties een populaire techniek om mensen naar een verkooppunt of website te lokken. Promoties bestaan nog altijd. Maar ze richten zich nu vooral tot trouwe klanten.

  En op de werkvloer?

  Op de werkvloer geldt dezelfde logica. Het is voor hr-managers steeds belangrijker geworden om zowel de essentiële radars in de 'machine' van de onderneming als uitzonderlijk getalenteerde werknemers te behouden.

  De eerste techniek: de collectieve aanpak. De werkplek moet een rustgevende plaats zijn waar mensen graag vertoeven. De sfeer en de hechtheid van de groep bepalen hoe enthousiast werknemers zich inzetten. U bereikt dit met planten, teambuildings, afterworks of ontbijtjes. De groep moet een hecht team worden.

  Ook de kwaliteit van het materiaal en de inrichting is van groot belang. Ultramoderne apparatuur, aangename vergaderzalen en comfortabele kantoren kunnen veel doen.

  Tot slot kan ook de algemene filosofie van de onderneming (cultuur en waarden van het bedrijf enz.) een belangrijke troef zijn. We kennen allemaal die 'moderne' bedrijven (denk maar aan Google) die hun eigen bedrijfsfilosofie ontwikkelen, om hun werknemers de indruk te geven dat ze deel uitmaken van een clan die dezelfde maatschappelijke visies aanhangt.

  De individuele aanpak

  De ene persoon is de andere niet. Een algemene aanpak is interessant, maar die kan nooit volledig aan ieders wensen en noden tegemoetkomen. Werk dus boven op de collectieve aanpak ook een individuele manier uit om uw talenten aan uw bedrijf te binden. De coronacrisis heeft aangetoond hoe hard we snakken naar een evenwicht tussen werk en privéleven. Het is belangrijk om samen met iedere werknemer de grens tussen werk en privéleven duidelijk af te bakenen (voor de functies waar dat mogelijk is). Wat zijn de verwachtingen? Is er behoefte aan telewerken? Verwacht ik van mijn werknemer dat hij/zij flexibele werktijden hanteert? Dat hij/zij ook buiten de kantooruren bereikbaar blijft?

  Tot slot helpt doorgroeimogelijkheden scheppen en daarover communiceren ook om uw werknemers gemotiveerd te houden. Zelfs aan zijn oudere werknemers stelt Ikea regelmatig een vraag die gewoonlijk alleen in sollicitatiegesprekken aan bod komt: “Waar zie je jezelf over twee of drie jaar?” Voor het Zweedse bedrijf is dit een moment om samen met zijn werknemer de weg uit te stippelen die ze samen willen bewandelen. En soms liggen er opleidingen of andere functies op dat pad.

  Een interessant pakket  

  We weten ondertussen dat werknemers niet alleen geïnteresseerd zijn in loon en geld. Toch is het belangrijk om bepaalde vragen te stellen als we ze aan ons willen binden. Wat kunnen wij bieden dat onze concurrenten niet of juist wél bieden? Hoe optimaliseren wij het nettoloon van onze werknemers om aantrekkelijk te blijven? Werkgevers hebben er baat bij extralegale voordelen in hun salarisplan op te nemen, omdat die een belastingvoordeel opleveren. Zo hebben ze een concrete impact op de koopkracht van hun werknemers en moedigen ze die tegelijkertijd aan om gezond te eten (Ticket Restaurant), verantwoord te consumeren (Ticket EcoCheque), zichzelf een pleziertje te doen (Ticket Compliments), te ontspannen (Ticket Sport & Culture), zich efficiënter te verplaatsen (Mobility Edenred) of te besparen op hun dagelijkse uitgaven (Ekivita Edenred). Al deze oplossingen komen hun welzijn ten goede en vergroten de aantrekkingskracht en de efficiëntie van de bedrijven die ze aan hun werknemers aanbieden. Ze hebben indirect invloed op de vitaliteit van de arbeidsmarkt en de lokale economie. Speciaal voor u hebben we een hele nieuwsbrief in het teken van deze extralegale voordelen geschreven. Die vindt u hier.

  Bewezen methoden

  Om werknemers aan een bedrijf te binden zijn er – naast een aantrekkelijk loon en collectieve en persoonlijke benaderingen – ook managementmethoden die hen stimuleren het beste van zichzelf te geven en zich voor de onderneming in te zetten.

  Google gebruikt bijvoorbeeld de OKR-methode (Objectives and Key Results). Het principe: doelstellingen bepalen en belangrijke resultaten meten. Kortom, u bepaalt waar u met het bedrijf naartoe wilt en voert vervolgens een systeem in voor de opvolging van de taken en doelstellingen die u daar moeten brengen. Aan de hand van die 'belangrijke resultaten' weet u of u er bent geraakt of niet.

  Hr-bedrijf Robert Half promoot het concept KEEP om werknemers aan het bedrijf te binden. Het gaat erom de volgende vier concepten in uw onderneming in te voeren: erkenning, machtiging, opwinding en promotie (Kudos, Empowerment, Excitement en Promotion). Deze methode geeft werknemers het gevoel gewaardeerd te worden en bij het bedrijf te horen.

  Waarom moeten we werknemers aan ons binden in 2021?

  De postcoronatijd waar we nu in zitten, is een heel bijzondere periode. Verschillende sectoren kampen met een nijpend tekort aan arbeidskrachten. Dit is onder meer het geval voor de horeca, de medische sector, het onderwijs en de bouwsector. Veel bedrijven kunnen voor bepaalde functies geen werknemers vinden. Die sectoren moeten er nu dus meer dan ooit voor zorgen dat hun huidige werknemers blijven.

  Een vrijwillig vertrek brengt tot slot kosten mee voor de onderneming. Denk maar aan ontslagvergoedingen, aanwervingskosten, opleidingskosten, indirecte inkomstenderving omdat de vervanger niet zo snel werkt … Daar komt nog bij dat een vrijwillig vertrek de werksfeer kan aantasten, wat een nadelig effect kan hebben op de werknemers die blijven.

  Vergeet tot slot ook niet dat, net zoals we iemand niet kunnen dwingen om van ons te houden of onze vriend te zijn, we een werknemer niet kunnen verplichten om loyaal te zijn. Een bedrijf kan soms alles uit de kast halen en toch mensen zien vertrekken. Zo gaat dat nu eenmaal. Soms is het gewoon beter om afscheid te nemen van iemand die er niet voor de volle 100 % meer voor wil gaan.

Inspiratie

 • Hou interne peilingen

  De beste manier om te weten wat uw werknemers vinden? Vraag het ze gewoon! Er zijn natuurlijk min of meer regelmatige terugkoppelingen, zoals jaarlijkse evaluaties … Maar u kunt dit ook anoniem en bijna realtime doen met enquêtes. 

  U kunt online uw eigen enquêtes maken of een specialist in de arm nemen. Verschillende bedrijven gespecialiseerd in 'personeelsfeedback' kunnen u helpen.

  Online biedt Google mooie opties. Surveymonkey ook, trouwens.

  Bronnen:

  https://www.google.com/forms/about/

  https://www.surveymonkey.com/mp/how-to-create-surveys/

 • Carol Schoubben, hr-manager bij Randstad Belgium

  “Het welzijn van medewerkers ter harte nemen, is heel belangrijk om ze te ondersteunen in hun groei en ze betrokken te houden. Bij Randstad hebben we een holistische kijk op de werknemer. Wij geloven dat je het persoonlijke niet kunt scheiden van het professionele. Alles is met elkaar verbonden.” 

  “In het hr-beleid van onze onderneming staat welzijn centraal. We benaderen het dus op een alomvattende manier en stellen onszelf een aantal vragen. Heeft stress bij een werknemer te maken met het stressbeheer of met andere factoren? Is de werkomgeving wel bevorderlijk voor contacten en ontwikkeling?

  Tot slot werken we ook met extralegale pakketten (bijv. maaltijdcheques, ecocheques en cadeaucheques). Die verschillende attenties dragen bij tot het welzijn van onze werknemers en geven hen meer zin om te blijven.”

Wist je dat?

 • 5,05 %

  Dat is het gemiddelde percentage van vrijwillige vertrekken in bedrijven in België vorig jaar.