News
05

Vrije geest, grootse ideeën.

In deze editie willen we u enkele manieren meegeven om te komen tot deze individuele en verrijkende vrijheid. Het gaat om praktische tools waarmee u uw bevrijd management kunt voeden. 😉

Nieuwsbrieven

 • Garandeert vrijheid binnen een onderneming een grotere doeltreffendheid?

  De begrippen werk en vrijheid hebben zich lange tijd verhouden als olie en water en leken een onmogelijke combinatie. “Als de kat van huis is, dansen de muizen”, zo beschreef het gezegde al dan niet terecht de bedrijfscultuur zoals we ze jarenlang hebben gekend. De werknemers van vandaag zien dit heel anders en ze hebben ook niet dezelfde ambities als hun oudere collega’s...

  “De holacratie” beweert het antwoord op deze vraag te zijn. Dit managementsysteem waarbij de hiërarchie wordt afgeschaft om de werknemers meer autonomie te bieden werd in 2001 ontwikkeld door Brian Robertson. Concreet definieert de holacratie de organisatie en de structuur van een onderneming, evenals de manier waarop beslissingen worden genomen. 

  Zo omvat een holacratische onderneming verschillende onderling van elkaar afhankelijke kringen die zichzelf controleren. Dit begrip van een kring vervangt de traditionele piramidale structuur, te meer daar de beslissingen collectief worden genomen. Dit type organisatie kan beschouwd worden als een kader en binnen dit kader bepaalt iedereen de werking die het meest geschikt is voor zijn onderneming.

  Een dergelijk model gaat gepaard met respect voor bepaalde grote principes

  1. De aanvaarding van de spelregels:

  De hiërarchische overste moet aanvaarden dat hij niet langer de enige baas aan boord is. Hij draagt zijn autoriteit over aan de collectiviteit, die daar net als hij gebruik van kan maken.

  2. De definiëring van de rollen:

  Een taak definieert niet langer een rol of een functie. Elke activiteit van de onderneming wordt opgedeeld in werkeenheden die dan leiden tot rollen. De werknemers nemen gemiddeld 4 rollen op zich en ze moeten daar dan volledig zelf voor instaan en ook zorgen voor een eigen werkkader.

  3. Toewijzing van de rollen:

  Deze taak komt doorgaans de manager van de onderneming toe. Het betreft hier al een specifieke rol: “de eerste band” van de kring die meerdere kringen omvat. De persoon die instaat voor de eerste band heeft niet meer macht dan een ander lid van de kring, ze kan de samenstelling van de kringen enkel wijzigen als ze het “managementproces” volgt.

  4. Managementprincipe:

  In alle levende structuren ontstaan behoeften en daar moet aan tegemoet gekomen worden om het evenwicht van de structuur te behouden. Deze behoeften, die “spanningen” worden genoemd, worden samen besproken. Een van de medewerkers stelt een idee voor en alle medewerkers analyseren samen of dit idee al dan niet goed is. Is dat het geval, dan wordt het toegepast en indien nodig wordt een andere piste voorgesteld. Dit is een manier om alle medewerkers tevreden te stellen, maar ook om ze te betrekken bij het leven van de onderneming.

  5. Afzien van de visie:

  De klassieke systemen worden gestuurd door het beeld van een visionaire baas die alle touwtjes van zijn onderneming in handen heeft. De holacratie gaat ervan uit dat een onderneming niet wordt gestuurd door de baas, maar wel door de realiteit waarin ze bestaat. Naarmate de onderneming evolueert, krijgt ze te maken met specifieke uitdagingen waaraan de medewerkers met hun expertise het hoofd moeten bieden.

  In 2014 deed Zappos – een groot platform voor e-commerce – het experiment. De onderneming, die 1500 mensen tewerkstelt, stapte af van het concept van de “visionaire baas”. De grote verandering voor Zappos bestond erin dat het bedrijf moest rekenen op de creativiteit van al het personeel en niet langer van een handjevol mensen.

  En wat als de onbekende in de vergelijking van het succes nu eens de vrijheid was? Hoera, we hebben de waarde van “x” gevonden, maar daarom is de vergelijking nog niet opgelost. Dit bevrijdde management werkt niet met alle profielen. Hoewel de meeste werknemers streven naar autonomie en vrijheid, wil niet iedereen de verantwoordelijkheden nemen die daarmee gepaard gaan.Bovendien staan sommige mensen weigerachtig tegenover verandering.

  Dit nieuwe en veelbelovende model doet echter een vraag rijzen: zullen de ondernemingen van morgen van de werknemers een ondernemersgeest eisen?

   

  Bron: 
  http://www.econovateur.com/entreprise-liberee-holacratie-biologique-economie-sociale-et-solidaire/
  http://holacracyinsider.com/blog/entreprise-liberee-et-holacracy-quelle-difference
  https://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/management/5-choses-a-savoir-sur-l-holacratie_1675855.html

Inspiratie

 • De voor- en nadelen van telewerken

  Werken vanuit uw zetel en de files vermijden, dat klinkt heel aanlokkelijk en het biedt heel wat voordelen, maar er zijn echter ook een heel aantal nadelen aan verbonden …

  De voordelen

  1. Een betere verzoening tussen het professioneel leven en het gezinsleven

  Thuis werken is praktischer en biedt de werknemer de mogelijkheid om zijn tijd in te delen zoals hij dat wil. Hij kan zelfs momenten voorbehouden voor zijn privéleven.

  2. Een vermindering van de stress

  Werken in een ruimte die niet ontsnapt aan de controle van een overste kan voor sommige mensen een bron van stress zijn. Telewerk garandeert een vrijere werktijd waar de werknemer niet het gevoel heeft dat hij in de gaten gehouden wordt.

  3. Tijdswinst

  De tijd die we doorbrengen in het openbaar vervoer of op de weg is verloren tijd. Deze tijd kunnen recupereren voor onszelf is een luxe die mogelijk wordt dankzij telewerk.

  4. Onafhankelijkheid

  Een telewerker heeft meer onafhankelijkheid in die zin dat hij zijn werkdag kan organiseren zoals hij dat wenst en van waar hij wenst.

   

  De nadelen

  1. Isolement van de werknemer

  Het gebrek aan interactie met de collega’s is een van de grootste nadelen van het telewerk. Voor sommige werknemers zijn de werkrelaties soms een van de belangrijkste motivaties. Dit is een van de aspecten van het telewerk waar de werkgever zich specifiek op moet voorbereiden. Bepaalde processen suggereren sterk om informele tijd te voorzien in de agenda’s!

  2. Verdenking van niet-productiviteit

  Telewerk vereist een aanpassingsperiode van de werknemers, maar ook van de bazen. Zonder rechtstreekse supervisie kan de overste geneigd zijn om de productiviteit van zijn werknemer in twijfel te trekken. De vertrouwensband is noodzakelijk voor het welslagen van het telewerk.

  3. Verhoogd risico op verstrooidheid

  Te midden van zijn dagelijkse omgeving zal de werknemers blijk moeten geven van discipline om zich niet te laten verleiden tot de afleidingen in huis, vooral wanneer de kinderen in de buurt zijn!

  4. Organisatievermogen vereist

  De telewerker heeft geen uurrooster en geen baas om hem te omkaderen. Hij moet dus zelf zijn kruissnelheid bepalen, evenals het kader waarin hij zo doeltreffend mogelijk kan werken.

 • Het recht op deconnectie: het meest inefficiënte marketingargument ooit.

  In Frankrijk werd het recht op deconnectie van kracht in januari 2017. België liep weliswaar wat achter, maar heeft er misschien wel goed aangedaan om het buurland een voorsprong te laten. Dit recht op deconnectie strooit heel wat zand in de ogen en blijkt uiteindelijk inefficiënt: Meer dan 78% van de mensen blijft professionele e-mails en sms’en bekijken tijdens hun vrije tijd.

  Incompatibiliteit

  Deze maatregel legt geen enkele verplichting op en waarschijnlijk is het dat wat haar zo zwak maakt. Bovendien is ze incompatibel met bepaalde sectoren, met name die van de handel die op het buitenland is gericht: de klanten die afkomstig zijn van alle uithoeken van de wereld hanteren niet altijd dezelfde werkdagen of dezelfde uurroosters. De telefoon uitschakelen wordt dan al veel moeilijker. Deze wet blijkt ook incompatibel in functies met heel veel verantwoordelijkheden waar het werk nooit volledig stopt.

  Een cultuur van presenteïsme

  “De klant is koning” en in deze hoedanigheid eist hij een snelle dienstverlening. Een e-mail of een oproep van een klant missen kan soms fataal blijken voor de reputatie van een onderneming. Hetzelfde geldt voor bepaalde werknemers die zich uit angst om ook maar iets van informatie te missen verplicht voelen om permanent te antwoorden op vragen van de werkgever of om echt heel beschikbaar te zijn.

  De flexibiliteit omkaderen

  Sinds de digitale apparaten in ons leven zijn gekomen, is ons gedrag veranderd. Naar huis gaan betekende vroeger ontspanning en deconnectie, maar hoe moeten we daar vandaag toe komen als de tool die we gebruiken voor ontspanning ook ons werkinstrument is? Deze vervaging van de grens tussen privé- en professioneel leven kan een bron van stress zijn en kan op lange of minder lange termijn leiden tot een burn-out en dus een verlies aan efficiëntie.

  De “digital natives” lijken echter anders om te gaan met dit dilemma. Zij hechten meer belang aan hun vrije tijd en lijken eerder geneigd de vragen van kantoor te negeren om die vrije tijd, die in hun ogen zo kostbaar is, ten volle te benutten.

Wist je dat?

 • Blurring

  Het gevolg van de intrede van de smartphone heet blurring. Dit staat voor de verdwijning van de grenzen tussen het privé- en het beroepsleven.