News
06

Het is niet wat je zegt, maar hoe je het zegt.

In deze nieuwe editie van Open Space leer je dat voor wie zich bewust wordt van deze emotionele kalmeringskracht via een eenvoudige uitdrukking van positieve emoties er heel veel mogelijk wordt.

Nieuwsbrieven

 • Empathie op het werk: het geheim van een succesvolle onderneming?

  Je staat aan de koffiemachine en ziet in de verte een collega. Je nodigt hem met een handgebaar uit er gezellig bij te komen. Hij antwoordt door met zijn vinger naar zijn horloge te wijzen. Hij heeft het druk en zal deze koffiepauze moeten afslaan. Er zijn twee scenario's mogelijk. Je denkt bij jezelf...

  a. “Ocharme, hij heeft het weer zo druk ..."

  b. “Meneer voelt zich precies te belangrijk. Wie denkt hij wel dat hij is?”

   

  In het eerste scenario gaf je blijk van empathie. In het tweede allesbehalve. En daar zijn verschillende redenen voor.

   

  Empathisch gedrag is uiteraard aangeboren. Maar tijdens je opvoeding wordt het ontwikkeld. Om tot een van de twee reacties te komen, worden er in je hoofd drie perceptiefilters in werking gesteld:

  1. De cognitieve filter hield zich bezig met de informatie over je kennis van de situatie (tijdsgebrek, prioriteiten, je relatie met je collega enz.)
  2. De affectieve filter hield zich bezig met alle emoties die je voelde tijdens de situatie (spijt, frustratie, sympathie voor je collega enz.)
  3. De gedragsfilter informeerde je over je plannen voor actie in deze situatie.

   

  Belangrijk om te onthouden, is dat iedere filter het resultaat is van een combinatie van onze overtuigingen, onze emotionele toestand, onze waarden en wat we in ons eigen leven meemaakten. Met andere woorden: het vermogen ons in de plaats van een ander te stellen, zal vooraf afhangen van wie we zijn maar ook van de context waarin de actie zich afspeelt.

  En over context gesproken ... Er is er een waarin het moeilijker is om empathie aan de dag te leggen: de werkvloer.

  Stress, verantwoordelijkheden en concurrentie zijn voorbeelden van factoren die kunnen verklaren waarom onze empathie halfstok hangt op het werk. Toch ziet het ernaar uit dat de drijvende kracht van een team en tot slot ook het succes van een onderneming net een goede verstandhouding en samenwerking zijn. En die worden rechtstreeks ingegeven door de manager, die in de klassieke structuren de ziel van de onderneming is.

   

  Empathie en motivatie

  Een empathische manager kan zijn medewerkers beter motiveren. Als hij om te beginnen naar zijn intuïtie luistert, zal hij de beste manier vinden om ieder van zijn medewerkers te benaderen. Daardoor zal de medewerker zich gewaardeerd voelen en krijgt de manager op zijn beurt de legitimiteit die hij verdient. Wat daaruit voortvloeit, is een vertrouwensband die van het grootste belang is voor de goede gezondheid van de onderneming.

   

  Empathie en collectieve intelligentie

  Wie empathisch is, kan zich beter verplaatsen in de leefwereld van een ander om diens bedoelingen te begrijpen. Zo wordt het contact rijker, nuttiger en vooral beter geïnterpreteerd. Het maakt teamwerk mogelijk en efficiënt.

   

  De relationele waarden laten al de rest achter zich en geven duidelijk aan dat de betekenis van werk voor de nieuwe werknemers anders is. Het werk blijft uiteraard een 'manier om geld te verdienen'. Maar je moet ook van je leven kunnen blijven genieten. Een hoog loon is niet langer de enige reden om een job te blijven doen. De werkplaats wordt beschouwd als een tweede thuis en het spreekt dus voor zich dat werknemers op zoek gaan naar comfort en welzijn.

   

  Bron:

  http://theses.ulaval.ca/archimede/fichiers/23823/ch07.html https://www.ekilium.fr/blog-coaching/entreprises-liberees-et-agilite-organisations/management-empathique/

  http://www.equipe-gagnante.com/posture-manageriale/managers-ce-que-vous-gagnez-a-oser-lempathie/

Inspiratie

 • 8 manieren van empathisch leiden

  De kapitalistische geboden van de klassieke ondernemingen maakten plaats voor een andere prioriteit: menselijk talent. Maar om dat te kunnen opbrengen, moet de manager in de eerste plaats zelf menselijk zijn in zijn relatie tot zijn werknemers. Dit zijn 8 manieren om dat te zijn...

  1. Belangstelling tonen voor de cultuur van de medewerker

  De huidige werknemers zijn uit op een bijzondere werkervaring. Ze willen een band voelen en ze willen dat hun stem wordt gehoord. De manager zal dus moeten letten op de bijzonderheden van iedere werknemer.

  2. Millenials aantrekken via innovatie

  Innovatie is cruciaal om het beste talent aan te trekken onder millenials, die worden aangetrokken door creatieve en innovatieve werkomgevingen en die de vernieuwers van morgen zullen worden.

  3. De CEO in de verf zetten

  De CEO is het gezicht van een onderneming. Door hem in de kijker te zetten, onderstreep je ook de menselijke kant van de organisatie.

  4. Aandringen op transparantie

  De ongemakkelijke waarheden camoufleren, is een manier om de werkomgeving te beschermen die enkel op korte termijn werkt. De medewerkers confronteren met de realiteit van de onderneming bevordert de positieve reacties en de onderlinge steun.

  5. Het verhaal van de onderneming vertellen

  Kennis van de geschiedenis van een merk of onderneming geeft ze een menselijker gezicht dat een grote rol speelt in de klantenrelaties.

  6. Welwillend gebruikmaken van social media

  De social media bieden een ruimte voor dialoog. Ze vormen een manier om op een menselijke en authentieke manier een boodschap over te brengen.

  7. Luisteren naar 'haters'

  In plaats van dit als een straf te zien en geneigd te zijn de bemoeienissen van haters te negeren, zal je rekening moeten houden met alle vormen van feedback, ook de minder aangename. Leer ze zien als een geschenk, een kans om te verbeteren ...

  8. Van ethiek een prioriteit van de raad van bestuur maken.

   

  Bron: https://www.weforum.org/agenda/2016/02/8-ways-to-lead-with-empathy

 • A good day’s work requires empathy

  70% van de mensen heeft geen voeling met zijn werk. Ze zijn fysiek wel aanwezig, maar hun 'ziel' is ergens anders. Ondernemingen die op innovatie zijn gefocust, spitsen zich vooral toe op het 'wat' en niet op de 'wie'.

  Innovatie ontstaat in teams, en die teams bestaan uit mensen. Aansluiting vinden met je mensen en ze begrijpen is essentieel. Het is die empathie die maakt dat je werkdag een goede dag wordt.

   

   

Wist je dat?

 • 100%

  Microsoft is het meest empathische bedrijf ter wereld. Het behaalde een maximumscore voor de Lady Geek Global Empathy index.

   

  Bron