News
13

#ethiek #hr #waarden

In Open Space #12 hadden we het al over het idee van een sociaal verantwoord bedrijf op macro-economisch niveau, waarbij individuele acties een duurzame impact hebben op het collectieve evenwicht. In deze nieuwe editie zoomen we in op het micro-economische aspect van deze verantwoordelijkheid: een pater familias-visie of anders gezegd, bedrijfsethiek. Want inderdaad, voor de beste prestaties kunnen (en moeten) we de twee combineren.

Veel leesplezier!

Nieuwsbrieven

 • Bedrijfsethiek, bestaat dat echt? Case Lavazza

  Iedereen heeft het tegenwoordig over artificiële intelligentie, nu eens met een vleugje angst, dan weer al dromend. We weten allemaal dat ons een nieuwe revolutie te wachten staat en het is de mens die daar nog het meest moeite mee lijkt te hebben. Door een beroep te doen op het bewustzijn van de bedrijfsleiders, kunnen we al een deel van de schade beperken. Zo worden gezond verstand en welwillendheid de nieuwe drijfveren voor prestaties.

  Iedereen heeft het tegenwoordig over artificiële intelligentie, nu eens met een vleugje angst, dan weer al dromend. We weten allemaal dat ons een nieuwe revolutie te wachten staat en het is de mens die daar nog het meest moeite mee lijkt te hebben. Door een beroep te doen op het bewustzijn van de bedrijfsleiders, kunnen we al een deel van de schade beperken. Zo worden gezond verstand en welwillendheid de nieuwe drijfveren voor prestaties.

  Rabelais zei ooit "Science sans conscience n'est que ruine de l'âme". Een stelling van meer dan 600 jaar oud, maar vandaag actueler dan ooit. Bestaat er echt een bedrijfsethiek? Ja, die bestaat echt. Het levende bewijs daarvan zijn de nieuwe managementopleidingen zoals 'Filosofie en management' aan de Solvay Brussels School, of 'Business ethics and compliance management' aan de UCL.

  Aan motivatie geen gebrek:

  • risico's vermijden
  • geen acties ondernemen die nadelig zijn voor de organisatie
  • bij een ongeval geen slecht imago of twijfelachtige reputatie oplopen in de publieke opinie
  • ...

  Het bedrijf vervult een sociale rol, heeft verschillende partners en krijgt te maken met allerlei soorten mensen (zoals aandeelhouders, werknemers, concurrenten en vakbondsvertegenwoordigers). Daarnaast heeft het ook een reeks verantwoordelijkheden, zoals een ecologisch en milieu-engagement, de kwaliteit van zijn producten, correcte prijzen enz.

  Hoe definiëren we dat nieuwe model?

  Koffiefabrikant Lavazza is een uitstekend voorbeeld van deze nieuwe trend. De Italiaanse success story uit de twintigste eeuw bevestigt dat succes nu ook in de moderne tijd. De nieuwe hoofdzetel van het bedrijf 'La Nuvola' (de wolk) in Turijn ontving het Noord-Amerikaanse Platinum LEED-certificaat, de tegenhanger van het Franse HQE-certificaat (Haute Qualité Environnementale). Het certificaat is een erkenning voor bedrijven die de levenskwaliteit op het werk bevorderen en tegelijk hun water- en energieverbruik terugdringen. Voor die bedrijven is niet alleen het comfort van hun werknemers een belangrijke waarde, maar ze zijn ook bekommerd om de impact van hun productie op de gebieden die hun grondstoffen produceren. "We staan naast de lokale producenten om hen te leren hoe ze beter kunnen omgaan met hun bronnen. We zetten ons ook in voor de opleiding van coöperaties en bevorderen de ontwikkeling van microkredieten", vertelt Giuseppe Lavazza.


  Het bedrijf investeert in projecten rond duurzame ontwikkeling en de bedrijfsleider onderstreept een aantal initiatieven van de groep. Zo moedigt het zijn medewerkers aan om te carpoolen of startte het in Colombia een programma om percelen die tot nu toe werden gebruikt voor de cocateelt te transformeren tot cacao- of koffieplantages.
   
  Toch is MVO helemaal niets nieuws voor Lavazza. De familiale waarden zitten al van bij het begin ingebakken in het DNA van deze belangrijke speler op de koffiemarkt.
  "Tijdens een van zijn reizen naar Brazilië in 1938 ergerde mijn overgrootvader zich al aan de verspilling van grondstoffen toen hij zag hoeveel koffieoverschotten er werden verbrand", vertelt Giuseppe Lavazza. Een onschuldige anekdote? Niet zo zeker! De familiale waarden zijn opgebouwd rond de welvaart van de clan, en dus ook de toekomstige generaties. Die visie op zeer lange termijn impliceert duurzame en verantwoorde strategische keuzes.

  Zeggen dat de wereld verandert, is een eufemisme: elke nieuwe technologische en industriële evolutie roept immers nieuwe ethische vragen op. En elke grote ontdekking vereist van de wetenschappers een grondige denkoefening en de nodige voorzichtigheid. Voor de sociale spelers die op zoek zijn naar grenzen om hun acties op te baseren, worden die grenzen steeds vager. En dan mogen we ook de invloed op ons privéleven niet vergeten ... Hoewel er een collectieve behoefte aan ethiek lijkt te bestaan, worden de betekenis en de mogelijkheid tot een gemeenschappelijke ethiek steeds geringer. In dat opzicht is het aan ieder van ons om zijn eigen ethiek te bepalen door een combinatie van individuele en collectieve elementen.

   

  Bron

Inspiratie

 • Waarom ethiek?

  Eerst zijn er de mooie woorden, maar daarna volgt de realiteit. Om tot een ethisch verantwoord succes te komen, moet een bedrijf eerst en vooral zijn missie en identiteit definiëren. Maar hebben we er echt concreet belang bij om dat te doen? Volgens deze vijf redenen wel!

  1. Bedrijven met een écht maatschappelijk verantwoord beleid zijn doorgaans sterker dan bedrijven zonder een dergelijke strategie. Volgens France Stratégies spreken we over een verschil van 13%.
  2. Werknemers willen vandaag steeds vaker werken voor bedrijven met een betekenis.
  3. Investeerders kiezen voor bedrijven die het best scoren op criteria als milieu, maatschappelijke impact of governance.
  4. Voor de consumenten moet het bedrijf ten dienste staan van de samenleving en niet omgekeerd: 67% van de consumenten vindt dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het oplossen van maatschappelijke problemen.
  5. De overheden maken de economische spelers duidelijk dat het hun verantwoordelijkheid is om hun steentje bij te dragen aan de gemeenschappelijke doelstellingen van de samenleving.

   Bron

 • Kies voor Slow Business

  Vergis u niet: de titel roept misschien andere beelden op maar slow business is geen ode aan de traagheid. Het kadert in het voortbestaan van de activiteiten van de onderneming, en dat niet alleen voor de onderneming zelf maar ook voor haar omgeving en haar meest waardevolle kapitaal: het menselijke kapitaal.

  Het concept van ‘slow business’, dat verband houdt met de globale veranderlijkheid van ondernemingen, sluit zich aan bij de slow attitude, die het mogelijk maakt om te vertragen en zijn kapitaal te behouden. Het gaat erom de notie van tijdsbeheer op het werk opnieuw uit te vinden. De sleutel daartoe is een goede ritmische beheersing, die reactieve fasen afwisselt met vertragingsfasen.

  We komen uit een cyclus waarbij we dachten dat we de hele tijd en in alle omstandigheden snel moesten gaan om onze concurrenten voor te blijven. Slow business introduceert echter andere prestatiehefbomen, zoals een grotere vrijheid voor werknemers of de ROWE-logica (Results-Only Work Environment). Dat laatste is een systeem waarbij werknemers worden aangemoedigd om hun werktijd zelf in handen te nemen: aanwezigheid moet plaats ruimen voor een resultaatgerichte cultuur. Slow business ontwikkelt zich sterker in de Angelsaksische landen. En nochtans is werk daar een heilige waarde. Het betekent dus niet zozeer minder werken maar beter werken. 

   

Wist je dat?

 • 2/3

  Bijna twee werknemers op drie bevestigen dat ze zouden weigeren om voor een bedrijf te werken dat bepaalde maatschappelijke of milieuwaarden niet respecteert?

  Bron