News
12

Ons huis, onze planeet.

We beleven momenteel het einde van een cyclus van waanzinnige folies. We maken immers deel uit van een generatie die overdaad in alles meemaakte. Een generatie die kon verzwelgen in een weergaloos consumptieaanbod en slim verpakte producten, met de belofte op een moderne wereld die ons een beter leven zou bieden, verpakt in een mooi doosje. Dromen in blik, een glamoureuze plastic verpakking. Maar de droom ligt aan diggelen …

Nieuwsbrieven

 • De mens en duurzame ontwikkeling centraal in de waarden van de onderneming. Maak kennis met een modelbedrijf: Vinventions.

  Wanneer de laatste boom gekapt zal zijn, de laatste rivier is vergiftigd en de laatste vis is gevangen, zal de mens erachter komen dat geld niet eetbaar is. Een zin die de ideologie achter dit letterwoord prima samenvat: MVO gaat vooral om het besef dat ieder bedrijf zich oneindig ontwikkelt in een eindige ruimte.

  MVO, dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, verwijst naar alle praktijken die ondernemingen invoeren om de principes van de duurzame ontwikkeling toe te passen, een positieve invloed op de maatschappij uit te oefenen, maar ook meer zorg te dragen voor het milieu.

  In de jaren 50 begonnen enkele managers in de VS, die tot dan toe enkel winst hadden nagestreefd, na te denken over de directe, indirecte, positieve en negatieve gevolgen van hun activiteiten. Ze kwamen tot de vaststelling dat als ze zich over hun impact op de maatschappij bogen, ze daar voordeel uit zouden kunnen halen. Bijvoorbeeld: als een onderneming haar werknemers beter betaalt, versterkt ze hun koopkracht en kunnen die werknemers misschien wel producten van de onderneming kopen. Als een onderneming haar impact op het milieu inperkt, doet ze besparingen op lange termijn en moet ze ook niet afrekenen met natuurrampen.

  De groep Vinventions, wereldwijd leider voor complete kurk- en dopoplossingen voor de wijnsector, met een vestiging in Verviers, is de belichaming van de MVO-waarden. De bewustwording ontlook in 2016. Samen, zouden medewerkers en managers een nieuwe bedrijfsvisie ontwikkelen, met als doel de bestendiging van de activiteit in de regio. Ze wilden aan verschillende domeinen werken, maar steeds met de noden van iedere betrokken partij in het achterhoofd.


  Specifieke aandacht ging naar het werkcomfort. De werknemers kregen dan ook krachtig en doeltreffend computermateriaal aangeboden. Vinventions en alle medewerkers waken ook over hun gezondheid. Omdat ze goed beseffen dat een drukke werkagenda soms een gezonde levensstijl in de weg staat, organiseren ze sportactiviteiten tijdens de lunchpauze. Dit blijkt niet alleen goed te zijn voor het lichaam, het versterkt ook de band tussen collega's, wat essentieel is voor een goede verstandhouding op de werkvloer.

  Alle maatregelen beogen tot slot een versterking van deze band, het teken van een gezond bedrijf. De moestuin die in het bedrijf werd aangelegd, is daar een mooi bewijs van. Dit initiatief geeft ook gevolg aan een andere bekommernis van Vinventions: haar ecologische impact. Op dit vlak levert de vestiging in Verviers heel wat inspanningen: ze verzamelt afval, gebruikt herbruikbare doeken, zamelt batterijen in en dankt minder machines af. Een andere, weinig toegepaste aanpak: Vinventions hergebruikt de energie die een onderneming in de buurt produceert via de verbranding van haar eigen afval. Omdat ze die energie niet zelf kan recupereren, geeft ze die door aan Vinventions. Het wonder van de kringloopeconomie!

  Dit initiatief, dat aanvankelijk van de werknemers kwam, heeft stilaan alle bedrijfsniveaus veroverd. Op verandering reageerde de groep Vinventions slim: ze surft liever mee dan de golf recht in haar gezicht te krijgen. Vinventions, dat klachten van werknemers aangrijpt voor verandering, is een voorbeeld van de integratie van individuele en collectieve belangen. Op het terrein zelf of in de strategie van de groep: deze visie is ingeworteld in alle niveaus van het bedrijf, geschraagd door de directie en beleefd door de werknemers.

   

  Bron: interview met Vinventions, Algemene Directie, HRM en personeelsleden.

Inspiratie

 • Eco-cheque on tour ! #ecotruckontour !

  "Als je denkt dat je te klein bent om iets te kunnen veranderen, moet je maar eens proberen slapen met een mug in je kamer!" Het is op dat elan dat de Ecotruck, ons mobiele en ecologische huis, de hele maand juni door België trekt. Het doel: je tonen wat jij concreet kunt doen voor het milieu door je ecocheques te gebruiken!

  Je ontdekt er ecologische producten voor dagelijks gebruik in een compleet ander licht, namelijk dat van een doordachte consumptie, of krijgt inzicht in jouw ecologisch profiel. 

  Zij bezochten de ecotruck: 

  "Ik zei net nog tegen mijn collega dat ik al twee jaar ecocheques opspaar zonder er iets mee te doen. Maar nu heb ik tonnen ideeën!”

  “Ik ontdekte dat een snijplank, een tandenborstel en een schoonmaakspons zijn gemaakt van gerecycleerde materialen en dat ik die dus met mijn ecocheques kan kopen. Er is echt te weinig geweten over gerecycleerde producten!"

  “Je kunt dus online betalen met je ecocheques, net zoals met een creditcard?"

  “Ik begrijp nu eindelijk hoe het zit met labels. Ze zijn niet allemaal gelijk! Het Europese biolabel is gemakkelijk te herkennen, terwijl bepaalde producten wel bio maar niet gecertificeerd zijn.”

  Meer info ecotruck.edenred.be

 • Groen worden, een troef die net zo economisch als ecologisch is?

  In de debatten die hiermee gepaard gaan, wordt een beschuldigend vingertje uitgestoken. Er wordt geschermd met natuurrampen, ecologische schade enzovoort. Maar beseffen we wel dat we, even los van de onmiddellijke materiële schade, ook zouden moeten stilstaan bij de economische schade op lange termijn? Het is misschien hier dat jullie, de ondernemingen, zich handig uit de zaak kunnen draaien. En dat doe je zo!

  In de debatten die hiermee gepaard gaan, wordt een beschuldigend vingertje uitgestoken. Er wordt geschermd met natuurrampen, ecologische schade enzovoort. Maar beseffen we wel dat we, even los van de onmiddellijke materiële schade, ook zouden moeten stilstaan bij de economische schade op lange termijn? Begin er maar meteen aan, want het is misschien hier dat jullie, de ondernemingen, zich handig uit de zaak kunnen draaien!

  We willen niet teruggrijpen naar vanzelfsprekendheden, maar de planeet warmt op en natuurrampen komen steeds vaker en zwaarder voor. En al heel snel na dat moment van collectieve verbazing na een tsunami, een bosbrand of een overstroming maakt dit gevoel plaats voor algemene verontwaardiging over de plotse stijging van de prijs op ons kassaticket. De geopperde hypothese: er is een oorzakelijk verband! 

  Het gaat slecht met onze planeet, maar de zaak is nog niet naar de bliksem. Door bepaalde hoofdingrediënten van je strategie te wijzigen, kun je voordeel halen uit het ecologische verval van onze planeet. Al staat dat haaks op ieder filantropisch elan. De vraag waar niemand omheen kan, is “wat moeten we doen de dag dat de grondstoffen die al een hele tijd uitgeput dreigen te geraken ook effectief uitgeput zullen zijn”. En aan het antwoord daarop wordt nu gewerkt.  Om op het juiste moment de aas uit je mouw te kunnen halen, zul je moeten werken aan je visie, je waarden en je partners.

  Ingrediënt 1: Visie

  Ondernemingen moeten een duidelijk beeld hebben van de impact van de klimaatverandering op hun vooruitzichten en hun vermogen om hun doelstellingen op lange of minder lange termijn in te lossen. De doelstellingen zouden aan de wetenschap moeten worden gekoppeld. Innovatie en aanpassing zijn activiteiten op lange termijn. Al te vaak steken ondernemingen er meer symbolische dan reële tijd en middelen in, omdat ze vinden dat dit geen deel uitmaakt van hun voornaamste doel. Een oplossing om dit 'kortetermijndenken' te bestrijden, is het stellen van 'schaamteloze' vragen, want deze vragen zetten de manier waarop dingen doorgaans worden gedaan op losse schroeven.

  Een voorbeeld: een UPS-manager vroeg zich af of “vermijden linksaf te slaan tijdens een levering een besparing op brandstofkosten zou kunnen opleveren”, en dit werd een doelstelling. Conclusie: een besparing van 30 miljoen liter brandstof in één jaar tijd. Een andere schaamteloze vraag die een van de medewerkers van Kimberley-Clark, fabrikant van toiletpapier, stelde: “Is een wc-rolletje echt nodig?" Het leverde de onderneming een grote besparing op en verminderde het huishoudelijk afval. Hoe schaamtelozer de vraag, hoe meer waarde ze creëert.

  Ingrediënt 2: Waarde

  Ondernemingen moeten waarde toekennen aan natuurlijk kapitaal (gezonde lucht en drinkbaar water) en nadenken over een herdefiniëring van de manier waarop ze de winstgevendheid van de investeringen meten. Ze moeten nieuwe methoden vinden om de waarde van de indirecte winsten op lange termijn van hun investeringsbeslissingen te evalueren.

  Ingrediënt 3: Partners

  Kansen grijpen om vernieuwende samenwerkingen aan te gaan met regeringen, ngo's, gelijken, concurrenten en klanten voedt de schepen die allemaal dezelfde koers varen. Het idee is te komen tot een 'preconcurrentiële' samenwerking waarin verschillende spelers samenwerken aan gemeenschappelijke problemen terwijl ze elkaar in andere domeinen naar de kroon steken. Om daarin te slagen, moeten ondernemingen zich afvragen in welke domeinen ze elkaar echt beconcurreren.

  Die spilstrategieën maken de onderneming flexibeler en verzekeren vooral een aanbod en een prijs die losstaan van de ecologische problemen die de prijzen van de grondstoffen doen schommelen. Deze veerkrachtige ondernemingen zullen dus in staat zijn het hoofd te bieden aan een extreme volatiliteit en daar voordeel uit te halen.

   

  Bron: Harvard Business Review, 40-53, 'duurzame ontwikkeling, een handleiding'

   

Wist je dat?

 • MVO

  De meest rendabele ondernemingen zijn deze die zich het meest inzetten voor een duurzame ontwikkeling.

  Studie uitgevoerd door de onderzoekers Michael Barnett (universiteit van Oxford) en Robert Salomon (universiteit van New York), die de prestaties van 1214 ondernemingen analyseerden.

  Bron