News
11

Ken jezelf!

Waar men vroeger vooral een gemeenschappelijk model en een gestandaardiseerde aanpak aanhing, erkent de huidige houding (eindelijk!) het unieke karakter van iedereen en de integratie van deze eigenheid binnen een groep.

Op het gevaar af triviaal te zijn, is het vóór je van je werkgever verwacht dat hij je leert kennen... noodzakelijk dat je jezelf kent. Afgestemd zijn op wie je bent is een noodzakelijke voorwaarde om je af te stemmen op anderen.

Deze editie loodst je doorheen de belangrijkste instrumenten om deze nobele zoektocht te volbrengen. Liefdadigheid begint bij...

 

Nieuwsbrieven

 • Jezelf ontdekken als hefboom voor succes

  Een klein conflict op kantoor blijft je dwarszitten. Steeds weer zie je het tafereel voor je om de reden ervan te begrijpen. In je hoofd maak je de balans op. Je zet alle elementen op een rij maar toch wordt er niets duidelijk tot op het moment waarop je beseft dat jijzelf de onbekende factor bent. Jezelf kennen om de andere te begrijpen, een must om je thuis te voelen in een onderneming. Een ontdekking.

  Al lijkt de onderneming niet de meeste geschikte plaats om je bloot te geven, toch zou je net daar enkele van je maskers moeten laten vallen ten gunste van je werkelijke persoonlijkheid, en dit om verschillende redenen. Op het werk wordt verwacht dat je de beste kant van jezelf laat zien, of tenminste van je vaardigheden. Om het beste van jezelf te kunnen geven, moet je plezier beleven aan de uitvoering van de gevraagde opdracht. Het gevoel van stress op het werk vermijden, vormt de basis voor een eerste hypothese: om plezier te beleven aan het uitvoeren van een opdracht, moet je je bewust zijn van wat je interesseert.

  Vanuit relationeel oogpunt is zelfkennis onontbeerlijk
  Het welzijn van werknemers in deze omgeving die 5 dagen/7 wordt bezocht, hangt namelijk af van de kwaliteit van de relaties die worden opgebouwd met collega’s. Bovendien is de blik van de anderen een essentieel instrument tot zelfkennis omwille van het spiegelend effect dat deze in zich draagt. Een conflictsituatie met een collega vormt temeer een probleem aangezien het ons iets voorhoudt. Onmiskenbaar iets dat we liever niet wilden zien.

  Aristoteles sprak over ons onvermogen tot zelfkennis. Jezelf proberen te kennen wil zeggen dat je de blik van buiten naar binnen moet richten en dat je wordt blootgesteld aan duisternis. Gelukkig zijn er talrijke instrumenten ontwikkeld die dit proces van zelfkennis kunnen vergemakkelijken, in het bijzonder het enneagram.

  Het enneagaram is een methode voor persoonlijke ontwikkeling die binnen management wordt gebruikt en waarbij 9 types, 9 zelfbeelden, worden onderscheiden.

  Het enneagram berust op de idee dat iedere mens over 3 vormen van intelligentie beschikt: instinctieve intelligentie die zorgt voor onze fysieke overleving, emotionele intelligentie die gericht is op onze emotionele behoeften en die van de anderen, en mentale intelligentie, waar redenering en besluitvorming plaatsvindt.

  Kennelijk zou ieder individu de voorkeur geven aan een van deze drie vormen van intelligentie en geneigd zijn die vorm vaker te gebruiken. In het enneagram verkiezen de types 89 en 1 het instinctieve centrum; punten 23 en 4 geven de voorkeur aan het emotionele centrum; profielen 56 en 7 verkiezen het mentale centrum. Elk van deze intelligentievormen kan in 3 richtingen worden gebruikt: naar binnen, naar buiten, of op zoek naar een soort evenwicht tussen beiden.

  Dit wordt ingewikkeld wanneer dat aspect dat we graag naar voor schuiven, overeenstemt met een eerder foutief of althans onvolledig beeld van onszelf, het ego genaamd. Het ego vormt een soort laag die ons innerlijke omhult en die, zelf opgebouwd uit deze 9 voorstellingen, overeenkomt met de persoonlijke energie in zijn meest eerlijke en waarachtige vorm.

  Dus, ieder van ons beschikt over deze 3 vormen van intelligentie, maar de nadruk ligt vooral op één ervan. Het op de voorgrond plaatsen hiervan wordt vaak door het individu zelf erkend, terwijl de onderdrukte intelligentie onbewust blijft maar in stilte de persoonlijkheid stuurt. Net daar ligt de sleutel, aangezien de onderdrukte intelligentie attitudes voortbrengt die we doorgaans verdringen.

   

  Dit instrument wordt voornamelijk binnen management gebruikt omdat het een goed middel vormt tot zelfkennis en vooral de mogelijkheid biedt op alle goede of slechte situaties en reacties die verband houden met het dagelijkse professionele leven te anticiperen. Het laat ook toe de communicatievorm te hanteren die het meest geschikt is voor het collectieve welzijn.

  Het gebruik van het enneagram binnen de onderneming kan inzicht bieden in de medewerkers, hun behoeften, hun sterke en zwakke punten en kan hen op die manier bijkomende motivatie en energie geven die zij ten dienste kunnen stellen van het doel van de onderneming.

  Het enneagram levert dus een beter inzicht in zichzelf en de anderen en leidt zo tot beter leiderschap en een betere werksfeer. Door zich open te stellen voor de anderen, is de manager of medewerker meer geneigd om nieuwe visies, feedback en discussies die essentieel zijn voor het welslagen van de onderneming, te aanvaarden.

   

  Bron

Inspiratie

 • Niets teveel

  “Hoe minder inzicht je hebt in jezelf, hoe meer je ernaar verlangt te bestaan en hoe meer je vasthoudt aan al wat je waarde geeft”. Je werk, je intelligentie, je uiterlijk, zijn stuk voor stuk ‘troeven’ die een voorstelling van jezelf vormen. Zelfkennis betekent dat je niet langer al deze voorstellingen bent, maar wel de basisvorm behoudt: jezelf.

 • Welke drijfveer voor welk type?

  Het enneagaram is een methode voor persoonlijke ontwikkeling die binnen management wordt gebruikt en waarbij 9 types, 9 zelfbeelden, worden onderscheiden. Hoe kan je in een werkomgeving best bepalen hoe je inzicht krijgt in de 9 types?

  Perfectionist:

  • Geef hem duidelijke richtlijnen. Laat hem niet als enige verantwoordelijk zijn
  • Stel hem persoonlijk gerust


  Helper:

  • Stel hem teamwerk of coördinerende taken voor
  • Geef hem in het openbaar complimenten


  Presteerder:

  • Stel hem ambitieuze doelen voor
  • Geef hem autonomie en help hem rondom zich een goede atmosfeer te ontwikkelen


  Romanticus:

  • Geef hem een kader voor vernieuwing en ruimte voor emoties
  • Feliciteer hem met zijn originaliteit, erken zijn gevoeligheid


  Waarnemer:

  • Bied hem een afzonderlijk werkkader waar hij zonder druk zijn kennis kan uitbreiden.
  • Wees bondig en praat niet over emoties


  Loyalist:

  • Geef hem een doel dat overeenstemt met zijn waarden en dat hij in een team en zonder druk kan vervullen
  • Help hem zijn angsten te controleren, stel hem gerust zonder hem voor te liegen

   

  Avonturier:

  • Bied hem de vrijheid om vooruitgang te boeken met nieuwe projecten
  • Leg vooraf afspraken vast voor evaluatie


  Leider:

  • Leg samen met hem specifieke doelstellingen vast en laat hem deze uitvoeren
  • Wees direct en objectief, zonder hem te controleren


  Bemiddelaar:

  • Vraag hem vriendelijk en rustig om zijn talenten te gebruiken om complexe zaken te behandelen
  • Wacht niet tot hij zich laat gelden en beslis indien nodig

   

  Bron

Wist je dat?

 • emoties

  Emotionele soepelheid (gemakkelijk toegang krijgen tot je gevoel) verlaagt stress, vermindert fouten en vergroot efficiëntie.

  Bron : Harvard Business Review