News
109

Werk en ouderschap: niet zo'n makkelijke combinatie

Een werkende ouder staat vaak voor grote uitdagingen. Dat geldt zelfs nog meer voor een alleenstaande werkende ouder. In een nog niet zo ver verleden was onze samenleving ervan overtuigd dat het moederschap niet te rijmen viel met een carrière. Vrouwlief bleef thuis terwijl haar man de kost verdiende.

Sindsdien is er veel veranderd. Toch merken we dat werk en gezin vaak moeilijk te combineren vallen. Of u nu een partner hebt, alleenstaande bent of deel uitmaakt van een nieuw samengesteld gezin. Werknemers verwachten dat hun bedrijf hen helpt om alle schoteltjes tegelijk in de lucht te houden.

In deze nieuwe nieuwsbrief leest u hoe uw bedrijf kan tegemoetkomen aan deze verwachtingen.

 

Veel leesplezier,

 

Laura

Nieuwsbrieven

 • Parentalité

  Ouderschap is een meerwaarde voor iedereen

  Carrière of ouderschap? Het zou geen keuze moeten zijn. Voor niemand. Toch zijn werk- en privéleven vaak moeilijk te combineren. We ervaren druk van alle kanten. Druk die we onszelf opleggen en druk die we ons door anderen laten opdringen. Ook schuldgevoelens loeren om de hoek. Wanneer u een uurtje vroeger stopt met werken bijvoorbeeld. Maar net zo goed als u moet overwerken en daardoor later thuis bent. Herkenbaar? Zeker. Daarom is ouderschap een zeer belangrijk thema binnen human resources. Dankzij creatieve oplossingen gaan we samen op zoek naar de juiste balans.

  “In mijn vorige job werd ik vreselijk zenuwachtig als mijn telefoon ging. Ik was altijd bang dat de kinderopvang zou bellen om te zeggen dat mijn zoontje ziek was. Onze bedrijfscultuur stond niet bepaald open voor het ouderschap. Er was geen begrip voor jonge moeders en dat legde veel onnodige druk op me”, vertelt Charlotte, 41 jaar, mama van Pauline (11) en Jean (6).

  Het verhaal van Charlotte is ‒ jammer genoeg ‒ geen uitzonderlijk geval. Lange tijd wilden bedrijven werk en privé het liefst zo veel mogelijk gescheiden houden. Het werk gaat voor. Deze cultuur heerste haast overal. Maar gelukkig zien we stilaan verandering in deze mentaliteit en geven bedrijven steeds meer aandacht aan het ouderschap.

   

  War for parents

  In de huidige war for talent proberen bedrijven nieuwe medewerkers aan te trekken door juist de nadruk te leggen op een goede balans tussen werk en privé.

  Zo besloot AB InBev vorig jaar om jonge ouders een mooie duw in de rug te geven. Vrouwen krijgen er 26 weken 100% betaald zwangerschapsverlof. Dat is 11 weken meer dan wettelijk vereist in België. AB InBev denkt ook aan vaders of meeouders: zij hebben 4 weken 100% betaald geboorteverlof in plaats van de gebruikelijke 2 weken.

  In de Verenigde Staten bestaat er geen systeem van betaald zwangerschapsverlof. Toch bieden sommige bedrijven voordelen aan die wij in Europa al kennen (crèche in het bedrijf, ouderschapsverlof ...). Maar er zijn ook andere mogelijkheden, zoals ouderschapsverlof voor de partner, kinderopvang en zelfs, jawel, eicellen invriezen.

  De site Fatherly staat volledig in het teken van het vaderschap en promoot al tien jaar het werkgeversimago van Amerikaanse bedrijven. Elk jaar publiceert de site een lijst met de '50 beste bedrijven voor papa's'. Vorig jaar stond American Express op de eerste plaats. Hun geheim? De werknemers van Amex hebben recht op 35.000 dollar voor medische (vruchtbaarheids)behandelingen of een adoptieprocedure. Het bedrijf komt ook tegemoet in de kosten voor kinderopvang. Een ander voorbeeld is Etsy. Dit bedrijf biedt kinderopvang en ondersteuning voor ouders van kinderen met een beperking. Twitter zet dan weer in op koopkracht en ondersteuning. Wanneer medewerkers na hun moeder- of vaderschapsverlof terugkeren naar het werk, mogen ze aansluiten bij 'Twitter parents'. Ze kunnen dan terecht bij praat- en hulpgroepen, maar krijgen vooral ook veel kortingen op speciale producten en diensten voor ouders.

   

  Pioniersbedrijven

  Om als bedrijf een aantrekkelijke werkgever te zijn, hechten ondernemingen belang aan meerdere thema's. Ouderschap is er één van. In 2018 hebben 105 Franse bedrijven die samen bijna 20.000 personen tewerkstellen, de 'Parental Act' ondertekend. In dit handvest beloven ze om minimaal een maand geboorteverlof voor de tweede ouder te betalen voor iedere werknemer die mama of papa is geworden. Dit initiatief kende een groot succes en jonge werknemers waren zeer enthousiast. Het gevolg? Twee jaar later ondertekenden 400 bedrijven het handvest. De Franse regering heeft daarom het vaderschapsverlof verdubbeld (van 14 naar 28 dagen).

  Ook de start-up Zenly (een app die je vertelt waar je vrienden zijn) ondertekende dit handvest, maar gaat zelfs nog verder: de tweede ouder krijgt 16 weken verlof. Bovendien werd er in het bedrijf massaal over gecommuniceerd, “zodat de werknemers niet zouden denken dat ze geen gebruik van dit voordeel mochten maken. We hebben het zelfs standaard opgenomen in ons Team Playbook (een document waarin de werking bij Zenly wordt toegelicht; n.v.d.r.)”, legt de algemeen directrice uit.

   

  En nu concreet?

  Niet iedere ouder heeft dezelfde wensen of verwachtingen. Op basis van de voordelen die bepaalde bedrijven al aanbieden, sommen we enkele opties op. De eerste optie is het zwangerschapsverlof (ook moederschapsrust genoemd). Vraagje: in welk land krijgen kersverse moeders én vaders 360 dagen verlof met een uitkering gedurende 160 werkdagen (dus 7 maanden met weekends inbegrepen)? En kunnen ze bovendien 63 dagen van de ene naar de andere ouder overdragen? (Nee, we zijn niet jaloers.) Is Finland uw definitieve antwoord? Helemaal correct! En in welk ander land krijgen papa's 15 weken betaald verlof, waarvan de eerste 6 zelfs verplicht zijn? Spanje? Inderdaad! In België zijn we nog lang niet zo ver, maar stapje voor stapje zien we een mentaliteitsverandering. Bij ons hebben moeders recht op 15 weken. Vaders krijgen nu 15 dagen. Twintig jaar geleden waren dat er nog maar 3. Dit soort voordeel maakt een bedrijf meteen veel aantrekkelijker.

  Tijdens de pandemie waren recht op deconnectie en flexibele werkuren belangrijke aandachtspunten. Veel ouders vonden deze flexibiliteit erg nuttig en konden meer aanwezig zijn voor hun kinderen, ook al liep niet alles altijd van een leien dakje. Om als bedrijf anno 2022 aantrekkelijk te zijn, is het essentieel om flexibele werktijden, telewerk en deconnectie (zonder schuldgevoelens!) voor te stellen.

  Waarom zouden we bijvoorbeeld niet beslissen om na 15 uur geen meetings meer te plannen? Zo leggen we geen extra druk op ouders die hun kinderen van school of in de opvang moeten halen. Of geen vergaderingen meer op woensdag, aangezien ouders die deeltijds werken op deze dag vaak vrij zijn.

  Een andere optie om een aantrekkelijk bedrijf te zijn, is familiedagen organiseren. Sinterklaas, Halloween, Pasen ... het zijn leuke momenten om samen door te brengen (paaseieren rapen, cadeautjes uitdelen ...). Al gehoord van Kid's Day? Op die dag mogen ouders hun kinderen meenemen naar het werk.

  Ten slotte kan een bedrijf ook bepaalde voorzieningen voor kinderopvang (crèche ...) aanbieden of vergoeden.

   

  Een plus voor uw bedrijf

  Aandacht hebben voor ouderschap is niet alleen een goede zaak voor de ouders. Het is ook een grote troef voor uw bedrijf! Eerst en vooral wordt u zo een aantrekkelijke werkgever.

  In de tweede plaats is er ook minder personeelsverloop. Dit baart bedrijven vaak kopzorgen, want nieuwe talenten zoeken en opleiden kost nu eenmaal tijd.

  Bovendien zal een werknemer die zich ondersteund en gewaardeerd voelt, meer betrokkenheid tonen en meer geëngageerd zijn.

  Uw medewerkers zullen beter presteren als u aandacht besteedt aan hun welzijn en engagement. En dit resulteert op zijn beurt in een hogere productiviteit voor uw bedrijf.

   

  Wat na het moeder- of vaderschapsverlof?

  Zit het verlof erop? Dan moet de werknemer weer terug naar het 'echte werk'. Want daarmee kan hij of zij de rekeningen en leningen betalen. Voor sommigen is het een opluchting. Ze hebben nood aan iets anders dan papjes en pampers. Maar voor anderen is het best zwaar. Ze missen hun kindje en genoten intens van die tedere, intieme momenten thuis. Een heel nieuw hoofdstuk in hun leven.

  Voor beide gevallen geldt dat de jonge ouders voortaan moeten jongleren met twee voltijdse banen. Dit is dan ook de uitgelezen kans voor een bedrijf om een verschil te maken. Hoe? In de eerste plaats door oog te hebben voor mama's of papa's die net uit moeder- of vaderschapsverlof terugkeren en het moeilijk hebben. Ze hebben gebrek aan slaap en zijn vaak ook bezorgd om hun kind bij anderen achter te laten. De voorbije periode zijn ze volledig losgekoppeld van hun werk, dossiers ... Kortom, terugkeren naar kantoor is helemaal niet simpel.

  AB InBev maakt de terugkeer naar het werk gemakkelijker: werknemers die dat wensen, kunnen de eerste twee maanden 75% komen werken met 100% behoud van hun loon

  Bepaalde bedrijven nodigen hun terugkerende werknemers twee weken ervoor uit voor een gesprek. Zo kunnen ze samen de verwachtingen bespreken. Op die manier vermijdt u gepieker en stress over de eerste werkdag.

  In zo'n gesprek kunt u ook uitleggen wat de afspraken zijn in geval van een ziek kind, een probleem met de crèche of de opvang ... Laat uw vrouwelijke werknemer ook weten dat het volgens de Belgische wetgeving perfect mogelijk is om borstvoeding te blijven geven of melk af te kolven. Borstvoedingsverlof kan tot 9 maanden na de geboorte en onder bepaalde voorwaarden.

  Door dit soort informatie met uw werknemers te delen, zorgt u ervoor dat ze zich gerust voelen en met een glimlach weer aan het werk gaan.

  De beste manier om duidelijk te maken dat uw bedrijf veel belang hecht aan ouderschap? Geef zelf het goede voorbeeld. In 2018 nam Jacinda Ardern, de premier van Nieuw-Zeeland, haar man en tweejarige dochtertje mee naar de Verenigde Naties toen ze er een toespraak hield. Ze brak met het stereotiepe beeld en toonde dat haar privéleven niet zomaar naar de achtergrond verdwijnt. De premier wilde iedereen laten zien dat ze een politica maar ook een mama is. Niet meer, niet minder.

Inspiratie

 • Zwangerschapsverlof in Europa

  Is het zwangerschapsverlof in België meer of minder aantrekkelijk vergeleken met andere Europese landen? Helaas is het antwoord niet in ons voordeel.

  België behoort namelijk tot de 4 slechtst scorende Europese landen wat moederschapsverlof betreft. Met andere woorden, de 120.000 vrouwen die elk jaar dit soort verlof in ons land opnemen, zijn slechter af dan andere Europese vrouwen. Belgische vrouwen hebben recht op 15 weken en ontvangen een vergoeding van 64% van het gemiddelde Belgische loon (volgens de OESO). Dit komt overeen met 9,6 weken 100% betaald verlof op basis van het gemiddelde Belgische loon. Nederland scoort iets beter met 17 weken 100% betaald verlof (gemiddeld salaris). In Frankrijk is dat 14,5 weken en in Duitsland 14 weken. In Bulgarije hebben vrouwen recht op 52 tot 58 weken met 90% behoud van loon. De koploper in Europa is Zweden. Het Scandinavische land steekt er met kop en schouders bovenuit met 75 weken en 80% behoud van loon.

  In Europa (Richtlijn 92/85/EEG van 19 oktober 1992) geldt een minimum van 14 weken zwangerschapsverlof.

 • Bent u een 'integrator' of een 'segmentator'?

  Volgens Christena Nippert-Eng, een sociologe en professor aan de Indiana University in Bloomington, kunt u uw werknemers indelen in twee categorieën: 'integratoren' en 'segmentatoren'.

  Een integrator is geneigd om: 

  • zijn werk mee naar huis te nemen
  • e-mails tijdens zijn vrije tijd te sturen
  • werkgerelateerde kwesties met zijn partner te bespreken
  • zijn mailbox te laten openstaan
  • op één apparaat te werken (vaak zijn mobiele telefoon, die hij regelmatig checkt)

   

  Een segmentator is meer geneigd om: 

  • duidelijke grenzen te stellen tussen werk en privé
  • zijn mailbox na een bepaald uur niet meer te controleren
  • meldingen op apparaten van het werk 's nachts uit te schakelen
  • een deel van de dag vrij te houden voor vergaderingen en telefoongesprekken
  • een aparte telefoon of computer voor het werk te gebruiken

   

  Uiteraard is het ene profiel niet beter dan het andere. Iedereen beslist zelf in welke rol hij of zij zich het best voelt.

   

  Bron: https://link.springer.com/article/10.1007/BF02408393

   

Wist je dat?

 • 3e

  Volgens Eurostat behoort België tot de top drie van Europese landen met het hoogste percentage gezinnen met drie of meer kinderen. 

  Ons land volgt na Ierland (26% van de gezinnen) en Finland (19%) en staat samen met Frankrijk (18%) op de derde plaats.