News
110

Uw verantwoordelijkheid nemen als bedrijf? We vertellen u er alles over!

Elke menselijke activiteit heeft een effect op de omgeving. Logisch dus dat hetzelfde geldt voor de activiteiten van een bedrijf.

Steeds meer bedrijven, van de kleinste tot de grootste, zijn zich bewust van hun impact en trachten in hun beleid en werking rekening te houden met bepaalde maatschappelijke factoren (op economisch, ecologisch, sociaal en op burgerlijk gebied). Bedrijven zetten almaar vaker allerhande solidariteitsacties en initiatieven op touw. Sommige lokaal, andere nationaal. Sommige verrassend, andere iets klassieker. Maar allemaal hebben ze één ding gemeen: iedereen heeft er baat bij – de werknemers, het bedrijf én de maatschappij.

Deze OpenSpace staat volledig in het teken van maatschappelijk verantwoord ondernemen, met enkele inspirerende verhalen en praktische maatregelen die ook u kunt nemen.

 

Veel leesplezier,

 

Laura

Nieuwsbrieven

 • In 2022 schakelen we een versnelling hoger!

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent niet voor iedereen hetzelfde. Voor sommigen is mvo gekoppeld aan (wettelijke) milieuverplichtingen. Anderen denken eerder aan sponsoring, betrokkenheid bij het verenigingsleven of filantropie. Eigenlijk is mvo een beetje van beide.

  Onze wereld verandert razendsnel. Zo snel dat ons de komende dertig jaar een aantal fundamentele veranderingen te wachten staan. In 2015 heeft de VN de klimaatnoodtoestand uitgeroepen en de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling gelanceerd, waarbij bedrijven aangemoedigd worden om duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

   

  Zero plastic is fantastic 🙂

  Wist u dat 99% van de grondstoffen die uit de natuur gehaald worden in minder dan 42 dagen alweer gereduceerd zijn tot afval? Sommige afvalstoffen kunnen we makkelijk (en tegen een eerlijke prijs) recycleren, maar ander afval, zoals plastic, is problematischer. Dat breekt namelijk af tot plasticdeeltjes, die overal terechtkomen. Uit een rapport dat het WWF twee jaar geleden publiceerde, bleek bijvoorbeeld dat een mens gemiddeld 5 gram plastic per week binnenkrijgt – dat komt ongeveer overeen met een kredietkaart. Het is dus van essentieel belang dat plastic persona non grata wordt in bedrijven. Maar er is meer.

  Hebt u al gehoord van 'zero waste'? Die Engelse term heeft een dubbele betekenis, en verwijst naast 'afval' ook naar 'verspilling'. De zero-wastebeweging, die begin jaren 2000 ontstond, verplicht ons om na te denken over de verpakkingen van de producten die we consumeren en zet ook steeds meer bedrijven aan om stil te staan bij hun afvalproductie. De hamvraag is natuurlijk: hoe wordt u 'zero waste'? Een kant-en-klaar antwoord is er helaas niet, maar met enkele handige tips komt u al een heel eind.

   

  Stap voor stap

  Stap 1: breng alle nutteloze verspilling op de werkvloer in kaart. Denk maar aan plastic bestek, bekers, flesjes of borden, vellen papier die weggegooid worden omdat ze gekreukt zijn, of kantoren waar het licht de hele nacht blijft branden. 

  Stap 2: maak komaf met alle wegwerpartikelen (inclusief verpakkingen).

  Stap 3: promoot initiatieven tegen afval, door iedereen bij uw bedrijf erover te laten weten. Daarnaast kunt u bij Bebat ook inzameldozen krijgen om gebruikte batterijen te verzamelen. Nog opties zijn een ruilbeurs organiseren onder collega's of (warme) kleding, speelgoed en spullen inzamelen om te schenken aan goede doelen.

  Stap 4: licht elke afdeling door en vraag om de afvalproductie tot het absolute minimum te beperken.

  Stap 5: overweeg waar mogelijk om te huren of te lenen in plaats van te kopen. Er bestaan bedrijven die allerlei soorten materiaal verhuren – zo stapelen ongebruikte spullen zich niet op en wordt er niets weggegooid. Anderzijds kunt u ook opteren voor tweedehands.

  Stap 6: vertel leveranciers over uw inspanningen rond zero waste en vraag informatie over hun milieu-impact. Informeer ook naar de duurzaamheidscriteria van de producten/voorwerpen die zij leveren. 

  Stap 7: consumeer lokaal. Dat is niet alleen goed voor de lokale economie, maar ook voor het milieu.

  In de huidige economische crisis staat spaarzaam leven in the picture. Het is dan ook het uitgelezen moment om stil te staan bij energievreters (verlichte bureaus, computers in slaapmodus ...) en nieuwe gewoonten aan te nemen.

   

  Mvo 2.0: gedeelde waarde

  Hoewel mvo in eerste instantie betrekking heeft op ecologie, kan het ook andere vormen aannemen. Zo spreekt men tegenwoordig over mvo 2.0 of gedeelde waardecreatie (Creating Shared Value), een concept dat in 2006 voor het eerst ter sprake kwam in een artikel in de Harvard Business Review. Daarbij is het van belang dat bedrijven een duidelijke link leggen tussen hun bedrijfsstrategieën en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid inzake consumptie. Mvo 2.0 houdt ook verband met de 3 P's: People, Planet en Profit. Dit houdt in dat bedrijven bij het uitvoeren van hun activiteiten verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het milieu en de sociale context.

  Het idee van gedeelde waardecreatie is dat iedereen er baat bij heeft. Enerzijds het bedrijf, dat de betrokkenheid van zijn medewerkers én zijn imago versterkt. Anderzijds de medewerkers, die zingeving vinden in wat ze doen (een verwachting die vooral bij Generatie Z sterk aanwezig is). En tot slot ook de maatschappij, die baat heeft bij concrete sociale acties.

   

  Enkele inspirerende voorbeelden 

  Beeldt u zich even in dat u aan het shoppen bent en dat de kledingwinkel waar u bent ook honing verkoopt ... Welkom bij Cameleon, de bekende kledingoutlet in Sint-Lambrechts-Woluwe! In 2013 installeerde Cameleon bijenkasten op het dak van de winkel. Op die manier wilde het bedrijf bij klanten, leveranciers en medewerkers bewustzijn creëren rond het verlies aan biodiversiteit.

  Zo'n bewust ecologisch project was destijds erg uniek, maar tien jaar later hebben tal van bedrijven Cameleons voorbeeld gevolgd en ook bijenkasten geïnstalleerd. Denk maar aan Tractebel Engie en AG Real Estate. Bedrijven die dit soort projecten op touw zetten, houden het over het algemeen niet bij één initiatief. Cameleon overweegt bijvoorbeeld ook om moestuintjes aan te leggen op de daken van de winkels. Met zulke projecten halen bedrijven niet alleen de natuur naar binnen, maar stimuleren en motiveren ze ook hun werknemers.

  Ook in het buitenland werden al tal van inspirerende projecten opgezet. Bij het Nederlandse Ynvolve, een bedrijf dat actief is in de IT-sector, is mvo een dagelijkse gewoonte geworden. Het bedrijf heeft er een prioriteit van gemaakt om zijn ecologische voetafdruk – en die van zijn partners – te verkleinen, en heeft zelf een circulaire economie opgezet. Ynvolve zamelt oude computers van klanten in, knapt ze op, recycleert de toestellen die niet meer te redden zijn, en laat bedrijven toe om dit af te trekken van hun CO2-boekhouding.

  We eindigen met te benadrukken dat het implementeren van een MVO-beleid geleidelijk kan gebeuren, te beginnen met gedragsveranderingen die geen grote investeringen vergen. Elimineer plastic flessen, vraag de manager van elke eenheid of elk team om aandacht te besteden aan papierverbruik (en gebruik oud papier), maak leveranciers bewust of kies ze op basis van hun ecologische voetafdruk, zet partnerschappen op met goede doelen waarvoor het bedrijf zich zal inzetten.

  De uitvoering van een MVO-beleid is vaak meer een kwestie van tijd en wil dan van geld 😊

Inspiratie

 • Edenred draagt zijn steentje bij

  Bij Edenred hebben we, naast een wereldwijde context met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de EU Green Deal, een verantwoorde groepsaanpak gebaseerd op 3 pijlers: People, Planet en Progress.

  Ten eerste willen we als werkgever een positieve, ethische en respectvolle omgeving bieden waar onze medewerkers zich goed voelen en professioneel groeien.

  Ten tweede werken we dagelijks aan het verkleinen van onze ecologische voetafdruk door ons energieverbruik en ons afval te optimaliseren en tegelijkertijd de duurzame impact van onze oplossingen gedurende hun hele levenscyclus te waarborgen.

  Ten slotte zetten we ons in om ethiek, informatiebeveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens in onze activiteiten te garanderen, terwijl we onze belanghebbenden integreren in onze digitale transformatie.

  In het kort volgt hier een overzicht van enkele concrete acties die binnen Edenred zijn uitgevoerd (niet-limitatieve lijst):

  • één bedrijfsdag per jaar gewijd aan een goed doel: IdealDay
  • Wekelijkse yogalessen
  • oplossingen met positieve, lokale en eco-verantwoorde consumptie
  • een interne, sportieve en solidariteitsuitdaging van 2 maanden: Edenraid
  • samenwerkingsverbanden voor het recyclen van afval (doppen, batterijen, enz.)
  • specificaties met een verantwoord inkoopbeleid
  • een kaart gemaakt van gerecycled PVC, een primeur op de markt
 • Nostalgie belicht de poëtische kant van mvo

  Denkt u dat praten over maatschappelijk verantwoord ondernemen per definitie saai en serieus moet zijn? Lees dan zeker eens het mvo-beleid van NGroup (Nostalgie, NRJ). CEO Kim Beyns doet zijn visie op teamwerk uit de doeken en licht toe dat de radiozenders beseffen welke grote invloed ze hebben op hun luisteraars.

  “Wij hebben bewust gekozen voor een positieve en constructieve aanpak. De media hebben een enorme invloed op de manier waarop de wereld in beeld wordt gebracht, en dus ook op de beeldvorming bij het publiek. Door muziek te spelen die ons een boost geeft of die een nostalgisch gevoel oproept, door er herinneringen en emoties aan te koppelen, kunnen we de visie van luisteraars beïnvloeden. Want elke klank heeft een betekenis. Hetzelfde geldt voor het nieuws:  door het te brengen op een genuanceerde en oplossingsgerichte manier, kunnen we onze luisteraars meer bieden dan alleen nieuwsberichten. We schenken hen een adempauze. Een toekomst om van te dromen en uit te bouwen.”

  De rest van het inspirerende manifest (voorlopig alleen beschikbaar in het FR) kunt u hier lezen: https://www.ngroup.be/engagements/manifeste

Wist je dat?

 • 37%

  De stijgende energierekening stimuleert 37% van de bedrijven om zich sneller in te zetten voor duurzame ontwikkeling.

  Bron: ING België-barometer.