News
03

Ik voel het aan mijn water...

Ik voel het aan mijn water… 
Een zin die vaak bewondering oproept, maar soms ook slaat met verstomming. Vreemd toch hoe onze maatschappij graag spot met intuïtie. Als Socrates er niet achter staat, dan bestaat het niet. Zoiets dus.

Toch hebben we het vaak over 'dingen aanvoelen'. Intuïtie is iets fysieks.

Het is een volwaardige intelligentie die wordt erkend in vele culturen, zij het oosterse of westerse. En toch ... Als we ernaar zouden vragen, zouden de meesten hun zesde zintuig sterk in vraag stellen.

Nieuwsbrieven

 • Intuïtieve intelligentie, het einde van het IQ-tijdperk?

  Een openbaring, geniale inval of klein stemmetje ... Er bestaan veel synoniemen voor die indruk die soms, ondanks alles, onze beslissingen leidt, door ons het gevoel te geven dat we het goed hebben gedaan: het heet intuïtie.

  Intuïtie komt van het Latijnse 'intuiri', dat aandachtig naar je binnenkant kijken betekent. Met andere woorden: het nemen van beslissingen beperkt zich soms tot de kennis waarover wij beschikken. Maar net als alles wat niet te meten is, twijfelen we aan de echte kracht van intuïtie. Dat gaat zelfs zo ver dat sommigen mensen zelfs niet meer kunnen luisteren naar dat kleine stemmetje diep vanbinnen. De vraag is dus: kan de rationele intelligentie worden afgewogen tegen die zogenaamde irrationele intelligentie, namelijk de intuïtie? Het antwoord is 'neen'.

  Want inderdaad, intuïtie is een denkwijze die losstaat van de rede en dus niet het resultaat van een weloverwogen gedachte, noch een deductie, noch een redenering, noch een andere metafoor voor het voortbrengen van een gedachte. Intuïtie en rede komen uit twee verschillende delen van de hersenen. 
  De intuïtieve kennis komt uit de rechterhelft en de rationele kennis uit de linkerhelft van de hersenen
  Dat betekent dat het ene niet meer waard is of efficiënter is dan het andere. Het zijn twee verschillende vormen van intelligentie. Schopenhauer omschreef het als 'het fabrieksmerk van alle geniale werken'.

  Het nadeel van dat 'geniale' vermogen is waarschijnlijk dat het wordt 'geparasiteerd' door alles wat onder denkwerk en dus het rationele valt. Toegegeven, het fenomeen is onze maatschappij ook niet vreemd. Onze cultuur laat weinig ruimte voor alles wat onverklaarbaar is, omdat we alles graag willen kunnen meten. Net als die goede oude raad die zegt dat je een beslissing neemt door 'voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen', wat in feite niets anders is dan een andere manier om niet naar jezelf te luisteren. Heel vaak overwint de rede, omdat haar rechtlijnige en vierkante karakter comfortabeler lijkt, want het laat minder plaats voor twijfel. En het is zo dat wij de foute keuzes maken.

  Jung maakt terecht een onderscheid tussen twee entiteiten die in ons zitten: het ik en de ziel. Het ik zit vol overtuigingen, clichés en de vrucht van gedachten van mensen uit onze omgeving die ons kunnen beïnvloeden. In tegenstelling tot het ik, dat niet naar zichzelf luistert, weet de ziel altijd wat goed is voor de mens waarin ze huist.

  In ieder geval lijken we er allemaal belang bij te hebben af te stappen van dat klassieke model dat, geleid door rede, soms bepaalde lotsbestemmingen afschut.

   

  Voorbeelden waarin de intuïtie zegeviert, zijn er genoeg.

   

  Denk maar aan Gordon Moore, de oprichter van Intel, die de microprocessor ontwikkelde op basis van een intuïtie die een hypothese werd ... 
  Of Bill Gates, die het gevoel had dat de computer persoonlijk zou worden en dus het besturingssysteem verkocht dat op iedere machine kon worden geïnstalleerd. Het bleek een schot in de roos! 
  En laten we zeker Mark Zuckerberg niet vergeten. De echte revolutie van zijn Facebook schuilt niet zozeer in de manier van communiceren, maar wel in de hoeveelheid informatie die hij over iedere gebruiker heeft. 
  And last but not least: Steve Jobs! Intuïtie fluisterde hem de krachttoeren in met een succes dat dag na dag groeit. En hoewel hij vaak werd afgeschilderd als een ziener bleef Steve Jobs een onbuigzame, perfectionistische en opvliegende man die zich verantwoordelijk voelde voor wat nu een van de grootste technologische revoluties is.

  Als je naar die vele innovaties kijkt, lijkt het vanzelfsprekend dat de intuïtie geen futiliteit is en de rationele intelligentie duidelijk voorafgaat.

Inspiratie

 • De maag is slimmer dan je zou denken!

  Sommigen vreesden dat neuronen zich op volwassen leeftijd niet meer vernieuwen. Maar we mogen opgelucht ademhalen. Onze ingewanden worden bevolkt door een niet te verwaarlozen hoeveelheid van deze zenuwcellen, namelijk 200 tot 600 miljoen. Ze zouden, net als de neuronen in onze hersenen, cognitieve functies hebben.

  Kort samengevat: het zijn zij die je in bepaalde situaties de indruk geven dat je lichaam in jouw plaats spreekt. Maar wacht eens even ... is dat niet onze intuïtie?

  De maag zou meer doen dan voeding opvangen en verteren. De hersenen kunnen een neurale boodschap naar de maag sturen, die de maag op haar beurt zelf kan terugsturen naar de hersenen! Dat neurale tweerichtingsverkeer maakt een controle mogelijk van het inwendige evenwicht van ons lichaam, homeostase genoemd. Zo kunnen ook onze gemoedstoestand en bepaalde cognitieve functies worden geregeld. Zo gesteld lijkt de maag enkel te reageren op prikkels verstuurd door de hersenen. Maar de interactie tussen ingewanden en hersenen gaat verder dan dat. Die 'seingeving' kan gebeuren in de vorm van een beeld dat aan een specifiek gevoel is gekoppeld. Op dat moment neemt het neurale verkeer de vorm van een herinnering aan en maakt het in jou het gevoel los dat je in een situatie uit het verleden had. Dat losgemaakte gevoel, of het nu een gevoel van walging, welbehagen of pijn is, komt rechtstreeks uit je maag.

   

  Bron: http://www.lemonde.fr/biologie/article/2014/09/29/l-estomac-ce-deuxieme-cerveau_4496487_1650740.html#Jt6kBKoDHKTDEHGC.99

 • Intuïtie cultiveer je

  De intuïtieve gedachte is een capaciteit die in ieder menselijk wezen schuilt. Toch slaagt niet iedereen erin ze te gebruiken of te begrijpen. De intuïtie stuurt 'onbewerkte' boodschappen uit die wij zo goed mogelijk moeten zien te ontcijferen om er zoveel mogelijk voordelen uit te halen.

  De intuïtieve gedachte is een capaciteit die in ieder menselijk wezen schuilt. Toch slaagt niet iedereen erin ze te gebruiken of te begrijpen. De intuïtie stuurt 'onbewerkte' boodschappen uit die wij zo goed mogelijk moeten zien te ontcijferen om er zoveel mogelijk voordelen uit te halen. En dat geldt vooral in een professionele context.

   

  Dit zijn 5 manieren om je intuïtie te ontwikkelen op het werk:

  1. De ruimtelijke verplaatsing: veranderen van gezichtspunt

   Wanneer je lijkt vast te zitten in een situatie sluit je je op in je kantoor en zeg je luidop wat je van de situatie vindt. Ga bij ieder uitgesproken idee 50 centimeter vooruit en gaandeweg zul je een besluit nemen dat meer aansluit bij je intuïtie.

  2. Mindfulness : de 5 zintuigen die het overnemen

   Maak in je hoofd contact met ieder deel van je lichaam. Denk na over je problemen en ondervraag je lichaam, van onder naar boven: “wat hebben mijn voeten te zeggen?", “wat heeft mijn hart te zeggen?”,”wat heeft mijn hoofd te zeggen?". Zo onderzoek je aparte, bijna dromerige gedachten en valt er misschien een oplossing uit de lucht.

  3. Fototaal: wegdromen met beelden

   Leg foto's van een beetje overal op de grond, foto's van mensen en landschappen. Kies er 3 uit die je het meest aanspreken. Denk na over je dilemma. Omdat je dankzij die beelden naar een verre plek wordt meegevoerd, zul je meer in contact staan met je diepe emoties en dus dichter staan bij de oplossing die je het best ligt. Deze techniek is vooral nuttig als je niet weet welke richting je carrière of project uit moet gaan.

  4. Het Chinees portret: overeenkomsten bepalen

   Overeenkomsten tussen een persoon en een dier zoeken kan vreemd en te abstract lijken, maar door twee verschillende werelden aan elkaar te koppelen kun je soms onverwachte verbanden leggen. En eenmaal het dilemma naar dit verre universum is verplaatst, kunnen er soms oplossingen verschijnen waar niemand ooit eerder aan had gedacht. Een voorbeeld: “Als ik een kat was, dan zou die de volgende karaktertrekken hebben …” Die techniek is nuttig om spanningen in een team te deblokkeren, om uit technische impasses te geraken.

  5. De vreemde eend in de bijt: je perceptie verscherpen

   Het idee is een voorwerp nemen dat geen specifieke betekenis heeft. Observeer het, weeg het op de hand, stel je vragen bij zijn eigenschappen, zijn geur ... Het is de bedoeling je 5 zintuigen te activeren rond dit voorwerp en een link te leggen met je twijfels. Met je lichaam zul je de juiste oplossing voelen: ja, het is aangenaam, je kunt dit project uitvoeren / nee, ik voel me er ongemakkelijk bij ... Intuïties om te bevestigen met meer rationalistische argumenten.

   

  Bron

Wist je dat?

 • 25 vs 75

  De mens heeft twee vormen van intelligentie: de rationele intelligentie, gemeten aan de hand van het intelligentiequotiënt (IQ) dat goed is voor 25%, en de emotionele intelligentie, gemeten via het emotionele quotiënt (EQ), goed voor 75%.

  Bron